Despre noi

CV Marius Mosoarca
Informatii personale
Numele si Prenumele: Marius Mosoarca
Data si locul nasterii: 11.09.1967 Timisoara
Cetatenie: Romana
Starea civila: casatorit, 1 copil
Telefon/Fax: 0040256 473474 , 0740 612 757
E-mail: mmosoarca@histruct.ro ; mmosoarca@yahoo.com

EXPERIENȚA PROFESIONALA:

din aug. 2015 – până in prezent – Conducator de doctorat in domeniul inginerie civila
din ian. 2015 – până in prezent – Profesor Universitar
din oct. 2013 – până 2015 – Conferentiar Universitar
din 2013 pana in prezent – Prodecan
din 2009- până in 2013- Sef lucrari
din 1999 – până in 2009 – Asistent universitar
din 1998- până in 1999 – Preparator

Universitatea „Politehnica” Timișoara, Facultatea de Arhitectura, Strada Traian Lalescu, nr.2/A, Jud. Timiș, www.upt.ro

Activități didactice la disciplinele:

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură
Timisoara, Strada Traian Lalescu, Nr.2/A, Jud. Timis
Tel/fax: 0256 404021; www.arh.upt..ro
Activități didactice și de cercetare în domeniile restaurării clădirilor istorice și proiectării structurilor portante.

Cursuri predate:
1) Restaurarea și consolidarea structurilor portante-titular curs ”Metode de restaurare” titular curs an IV, sem.II, Facultatea de Arhitectura Timișoara;
2) Proiectarea structurilor de rezistenta – titular curs” Proiectarea structurilor” an III Facultatea de Arhitectura Timișoara;
3) Proiectarea structurilor de rezistenta – titular curs” Proiectarea structurilor” an IV Facultatea de Arhitectura Timișoara;
4) Arhitectura antiseismica. titular curs an V, Facultatea de Arhitectura Timișoara;
5) Estetica structurilor, titular curs an VI, Facultatea de Arhitectura Timișoara;
6) Urbanism antiseismic, titular curs master an II, Facultatea de Arhitectura Timișoara

 

din 1998- până în prezent – Administrator S.C. H.I. STRUCT S.R.L Timisoara
Strada Ciocarliei, Nr.86, Jud. Timis, Tel/fax: 0256 226277; office@histruct.ro
Activităţi şi responsabilităţi principale: Proiectare structuri rezistenta cladiri

din 1994 –pana in prezent – Administrator delegat SC MAISON STYL SRL
Timisoara, Strada Ciocarliei, Nr.86, Jud.Timis, Tel/fax:0256 226277;mmosoarca@yahoo.com
Activităţi şi responsabilităţi principale: Proiectare structuri rezistenta cladir

din 1994 – pana in 1995 – Inginer proiectant S.C. HIDROTIM S.R.L.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate – inginer proiectant

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

 

2009 – Specialist Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:

Elaborator de studii si cercetari, inventarierea si clasarea cladirilor cu valoare de patrimoniu, sef proiect structuri de rezistenta istorice, diriginte de santier, urmarirea comportarii in timp a constructiilor istorice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Ministerul Culturii si Patrimoniului Nationa

1995-2004 – Doctor, teza doctorat distinctia „Cum laudae”

Titlul tezei de doctorat: „Contributii la calculul si alcatuirea peretilor structurali din beton armat”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura1994 – Inginer
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatii de Constructii Civile, sectia C.C.I.A.COMPETENΤE PERSONALE:Limba maternă – Romana
Alte limbi străine cunoscute:
Limba engleza – Utilizator independent
Limba franceza – Utilizator independentCompetenţe de comunicare:
Competenţe de comunicare – bune competenţe de comunicare dobândite prin:

 • Experienţa proprie de predare si comunicare cu studentii in cadrul Facultatii de Arhitectura, Universitatea „Politehnica” Timișoara;
 • Conferinte si intalniri cu tema stiintifica
 • Parteneri în proiectare și cercetare
Competenţe organizaţionale/manageriale:
 • Prodecan al Facultății de Arhitectura din Timișoara din aprilie 2013
 • Coordonator mobilitati ERASMUS+
 • Director Centru de Cercetare din cadrul Facultatii de Arhitectura si Urbanism din Timisoara
 • Membru în Consiliul Profesional al Facultății de Arhitectura din Timișoara din anul 2012
 • Membru în Consiliul de Departament al Facultății de Arhitectura din Timișoara din anul 2012
 • Membru în Comisia de licența a Facultății de Arhitectura din Timișoara din anul 2010
 • Membru în Comisia de dizertație a Masterului de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Facultății de Arhitectura din Timișoara în anul 2013
 • Responsabil pe Romania, program de cercetare international “INNOVATIVE SYSTEMS FOR EARTHQUAKE RESISTANT MASONRY ENCLOSURES IN RC BUILDINGS” – INSYSME, FP7- SME-2013 -606229
 • Responsabil pe Romania, program de cercetare international FPS COST Action FP1101, Assessment, Reinforcement and Monitoring of Timber Structures in the Management Committee Member – COST Participants subject to MC permission and MoU acceptance
 • Editor asociat la conferinta ISI: „Advances in Enviromental and Geological Science and Engineering”, A 3-a conferinta internationala (EG’10), 3-5 Septembrie, 2010, Constanta, ISSN:1792-4685; ISBN: 978-960-474-221-9
 • Organizator Workshop international in colaborare cu Universita degli Studi di Padova din Italia: “Seismic Vulnerability of Historical Centers”, Timisoara, 14-15 Iulie 2014
 • Organizator workshop: Patrimoniu„ascuns” II. Evidentierea valorilor de patrimoniu ale sarpantelor istorice – Proiectul cultural este finantat de Administratia Fondului Cultural National
 • Secretar Asociatia Inginerilor Proiectanti de Structuri Filiala Timis din 2017 pana in prezent. (A.I.C.P.S.)

Competențe dobândite la locul de muncă:

 • Inginer specialist elaborator de studii si cercetari, proiectant de structuri de rezistenta, diriginte de santier, atestat de Ministerul Culturii Cultelor si Patrimoniului National numarul 387 S/20.11.2009;
 • Inginer Senior – certificat de AICPS.

Alte competenţe:

 • Membru în Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri (A.I.C.P.S.) din anul 1998
 • Membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.) din anul 1996
 • Membru în Societatea Bănăţeană de Inginerie Seismică (S.B.I.S.) din anul 2002
 • Membru Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (A.N.E.V.A.R.) din 2004
 • Membru in Comisia Tehnica din Mitropolia Banatului, Timisoara din anul 2010
 • Membru in Grupul de suport tehnic al Institutiei Prefectului jud. Timis pentru situatii de urgenta in caz de seism din anul 2010
 • Membru in Comisia Tehnica Primaria Municipiului Timisoara 2006-2012

Permis de conducere – categoria B

 

ANEXA  C U R R I C U L U M    V I T A E           

A. AFLIERI

          A.1      Asociatii profesionale

  • Secretar in Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri. (A.I.C.P.S.) filiala Timisoara, din 2017
  • Membru ISCARSAH (International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage) din anul 2017
  • Membru in Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri. (A.I.C.P.S.), din 1998;
  • Membru in Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (A.G.I.R.) din 1996;
  • Membru în Societatea Bănăţeană de Inginerie Seismică (S.B.I.S.) din anul 2002;
  • Membru in Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania  (A.N.E.V.A.R.) din 2004;
  • Specialist atestat la Ministerul Culturii, din anul 2009;

  A.2      Comisii tehnice

  • Membru in Comisia Tehnica din Mitropolia Banatului, Timisoara din anul 2010;
  • Membru in Grupul de suport tehnic al Institutiei Prefectului jud. Timis pentru situatii de urgenta in caz de seism din anul 2010-2012;
  • Membru in Comisia Tehnica Primaria Municipiului Timisoara 2006-2012;

  A.3      Comitete stiintifice internationale

  • PROHITECH ’14, “2nd International conference on protection of historical constructions” 2-7 May 2014, Antalia, Turcia, 2014;
  • VANEQS 2013,  “International Van earthquake symposium”, 23-27 October, Van, Turcia, 2013;
  • RIMA’10, “International Conference in Risk Mnagement, Asseessment and Mitigation”, WSEAS, Bucuresti, 2010;
  • RICH 2014, “2nd International Conference RICH 2014 – Robotics: Innovation for Cultural Heritage”, Roma, Italia, 2014;
  • SHATIS’15, 3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, September 9-11, Wroclaw, Polonia, 2015.
  • MuRiCO5, International Conference “Mechanics of Masonry Structures, strengthened with composite materials – Modeling, testing, design, monitoring, control, 28-30 Iunie, Bolonia, Italia, 2017.
  • SHATIS’17, 4th International Conference on Structural health assessment of timber structures, 20-22 Septembrie 2017, Istanbul, Turcia.
  • PROHITECH’17, 3rd International Conference on Protection of Historical Constructions 12 – 15 Iulie 2017, Lisabona, Portugalia.
  • SEWC 2019, Structural Engineers World Congress; Istanbul, Turcia, 24-26 aprilie 2019.
  • SHATIS’19, International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, 25-27 septembrie 2019, Guimarães, Portugalia

  A.4     Comitete editoriale ale unor reviste nationale / internationale

1. Recenzor articol pentru Bulletin of Earthquake Engineering (impact factor 1,368 in 2013) Ed. Springer, martie, 2014;
2. Recenzor articol pentru Structural Concrete (impact factor 0,857 in 2013) Ed. Ernst&Sohn Whiley Brand, iunie 2013;
3. Recenzor articol pentru Journal of Engineering Failure Analysis (impact factor 1,130 in 2013), Ed. Elsevier, 2012;
4. Recenzor articol pentru Journal Scientific Research and Essays (impact factor 0,32), 2013;
5. Recenzor articol pentru revista: Thin Walled Structures (impact factor 1.432 in 2013), Ed. Elsevier, septembrie 2013;
6. Recenzor articol pentru revista Engineering Structure (impact factor 1.767 in 2013), Ed. Elsevier, decembrie 2013;
7. Recenzor oficial pentru World Scientific and Engineering Academy and Society, Februarie 2012;
8. Recenzor articol pentru revista : International Journal of Architectural Heritage, (impact factor 0,375 in 2012), iunie 2014;
9. Recenzor articol pentru European Journal of Environmental and Civil Engineering, (2013 Impact Factor: 0.437), iunie 2014.
10. Recenzor articol pentru Materials and Design, (2013 Impact Factor: 3.171, Ed. Elsevier, februarie 2015.
11. Recenzor articol pentru Journal of Cultural Heritage, (2013 Impact Factor: 1.111), Ed. Elsevier, februarie 2015.
12. Recenzor articol pentru revista Earthquake Engineering and Engineering Vibration, (2015 Impact Factor: 0.729, Ed. Springer, octombrie 2015.
13. Recenzor articol pentru revista International Journal of Concrete Structures and Materials, (2014 Impact Factor: 1.019), Ed. Springer, noiembrie 2015.
14. Recenzor articol pentru revista Journal of Natural Hazards (Impact factor 1.719), Ed. Springer, aprilie 2016.
15. Recenzonr articol pentru revista International Journal of Concrete Structures and Materials, (2014 Impact Factor: 1.019), Ed. Springer, mai 2016.
16. Recenzor articol pentru revista Cogent Engineering, mai 2016.
17. Recenzor articol pentru revista Engineering Failure Analysis, Ed. Elsevier, ianuarie 2017.
18. Recenzor articole pentru conferinta International Conference on Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composite Materials (MURICO 5), martie 2017.
19. Recenzor articol pentru revista Materials and Design, 2015
20. Recenzor articol pentru revista Journal of Cultural Heritage, 2015
21. Recenzor articol pentru revista Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2015
22. Recenzor articol pentru revista International Journal of Concrete Structures and Materials, 2015
23. Recenzor articol pentru revista Cogent Engineering, 2016
24. Recenzor articol pentru revista Journal of Engineering Failure Analysis, Editura Elsevier, 2017
25. Recenzor articol pentru revista Journal of Architectural Heritage, Ed. Taylor and Francis, 2017
26. Recenzor articol pentru conferinta PROHITECH’17, 3rd International Conference on Protection of Historical Constructions 12 – 15 Iulie 2017, Lisabona, Portugalia
27. Recenzor articol pentru conferinta SHATIS’17, 4th International Conference on Structural health assessment of timber structures, 20-22 Septembrie 2017, Istanbul, Turcia
28. Recenzor articol pentru revista Journal of Engineering Failure Analysis, Editura Elsevier, 2018
29. Recenzor articol pentru revista Geosciences, 2018
30. Recenzor articol pentru revista Journal of Architectural Heritage, Ed. Taylor and Francis 2018
31. Recenzor articol pentru conferinta International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, 25-27 septembrie 2019, Guimarães, Portugalia
32. Recenzor articol pentru conferinta SEWC 2019, Structural Engineers World Congress; Istanbul, Turcia, 24-26 aprilie 2019.
33. Recenzor articole pentru revista Journal of Engineering Failure Analysis, Editura Elsevier, 2019
34. Recenzor articol pentru revista Journal of Architectural Heritage, Ed. Taylor and Francis 2019
35. Recenzor articol pentru revista Structures and Buildings, ICE Publishing, 2019

B. GRANTURI, PROGRAME

B.1      Granturi internationale

 1. PROHITECH-WP 9 Development of Calculation Models, Prohitech – Earthquake Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies – membru in echipa de cercetare;
 2. CAMUS III INTERNATIONAL BENCHMARK,  TMR-ECOEST2 and ICONS Post-FramCoS-4 Workshop “ Seismic loading effect on structural walls” American Concrete Institut ACI, 2001 – membru in echipa de cercetare;
 3. INSYSME – „Inovative systems for earthquake resistant masonry enclosures in RC buildings”, Grant nr.: 606229, FP7-SME-2013, – director coordonator contract de cercetare pentru Roamania, 2013-2016;
 4. FP COST Action FP1101, “Assessment, Reinforcement and Monitoring of Timber Structures in the Management Committee Member”- director coordinator contract pentru Romania, 2014.

B.2       Granturi nationale

 1. Contract de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 33501/2002 – Tema 48, Cod CNCSIS 117 “Noi metode in proiectarea elementelor structurale din beton-armat” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Ianuarie 2004;
 2. Contract de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 33550/2003-Tema 30-COD CNCSIS 31 – “Noi metode in proiectarea elementelor structurale din beton-armat.Cercetari experimentale.” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Ianuarie 2004;
 3. Contracte de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 40535/2003 – Tema 4, Cod CNCSIS 489 :“Metode alternative de proiectare a elementelor structurale din beton armat. Cercetari teoretice. Raport final de cercetare” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Martie 2005;
 4. Contract 32940/2004-Tema 4-COD CNCSIS 489– “Raport final de cercetare” Beneficiar-Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A.,  Martie 2005;
 5. Contract nr. 658/11.06.2001 ANSTI 1A25/2001 – Contract “Protectia antiseismica a structurilor de constructii – Metode moderne pentru marirea ductilitatii structurilor metalice”, faza A25.1 – Metode practice de verificare a ductilitatii structurilor metalice in zone cu seisme de suprafat. Beneficiar: INCERC Timisoara, 2001;
 6. Contract nr. BC 92/13.09.2011, no.4423, „Expertiza tehnica, proiect de instalatii, consultanta de proiectare pentru structura istorica si vulnerabilitatea cladirii Palatul Administrativ Ciacova, Piata Cetatii nr.2, Judetul Timis, Romania”, contract intre Universitatea Politehnica Timisoara, si Primaria Orasului Ciacova, Judetul Timis, Romania.

B.3       Alte programe

 1. L¢ Ecole Normale Superieure de Paris – Lucrare de Licenţă – Program Tempus 1994;
 2. Cursant “SEISMIC RESISTANT STEEL STRUCTURES: PROGRESS AND CHALLENGE” curs CISM Udine, Italia, 1999;
 3. Lector si asistent cursuri de vara in domeniul restaurărilor cladirilor istorice sub egida UNESCO VENEŢIA, organizate de Departamentul de Arhitectură Timisoara in anii: 2001, 2002, 2003, 2004;
 4. Organizator workshop: Patrimoniu„ascuns” II. Evidentierea valorilor de patrimoniu ale sarpantelor istorice – Proiectul cultural este finantat de Administratia Fondului Cultural National;
 5. Organizator Workshop international in colaborare cu Universita degli Studi di Padova, Italia: “Seismic Vulnerability of Historical Centers”, Timisoara, 14-15 Iulie 2014.

C. PUBLICATII

C.1      Carti de specialitate la edituri din strainatate

 1. Mosoarca Marius, Ancuta Rotaru, - Editor asociat ISI Proceedings: “Advances in Enviromental and Geological Science and Engineering”, 3rd International Conference, EG’10, Constanta, Publicat de WSEAS Press, ISSN:1792-4685; ISBN: 978-960-474-221-93-5, Septembrie, 2010;
 2. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, FP6 PROHITECH project: “Volum 5: Chapter 4.2: Overview of collapse modes and evaluation of bearing capacity in Volume: Earthquake protection of historical buildings by reversible mixed technologies – Seismic protection of historical buildings: calculation models, pp.245-277, F. M. Mazzolani – General coordinator; Ed. Polimetrica International Scientific, ISBN: 978-88-7699-169-6, 2012;
 3. Mosoarca Marius, FP6 PROHITECH project: “Volum 1: Intervention strategies for the seismic protection of historical building heritage in the Mediterranean basin” – Ed. Polimetrica, ISBN: 978-88-7699-169-1, 2012;
 4. Nagy-Gyorgy Tamas, Stoian Valeriu, Mosoarca Marius, Pavlou Dimitrios, Dan Daniel, Experimental study on reinforced concrete shear walls retrofitted with CFRP composites, Computational &Experimental Analysis of Damaged Materials, Kerala, India, ISBN: 86-7892-016-5, pp.155-167, 2007

C.2      Carti de specialitate la edituri din Romania

 1. Mosoarca Marius, Valeriu Stoian, “Contributii la calculul si alcatuirea peretilor structurali din beton armat”, Editura Politehnica Timisoara, 2013, ISBN: 978-606-554-648-6;
 2. Mosoarca Marius “Profile of a civil engineer.Victor Gioncu at seventy”, 387 pagini, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2004, ISBN: 973-638-118-8;
 3. “Victor Gioncu – The Generous Maestro”, 128 pagini, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2014, ISBN: 978-973-638-561-2

C.3      Cursuri in format electronic (Facultatea de Arhitectura si Urbanism Timisoara)

 1. Mosoarca Marius “ Proiectarea cladirilor cu pereti structurali din beton armat”, Editura Mirton, ISBN: 978-973-52-0589-8, Timisoara, 2009;
 2. Mosoarca Marius, V. Gioncu, “ Arhitectura antiseismica”, curs an. V, sem.2, U.P. Timisoara, 2010;
 3. Mosoarca Marius, V. Gioncu, A. Anastasiadis, “ Estetica structurilor”, curs an VI, sem.1. U.P.Timisoara, 2014;

C.4      Articole in reviste cotate ISI

 1. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Failure mechanisms for historical religious buildings in Romanian seismic areas”, Journal of Cultural Heritage, Volume: 14,  Issue: 3,  pp: E65-E72,  Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.018, WOS:000327013800011, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, Ed. Elsevier, iunie 2013;
 2. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Historical wooden churches from Banat region, Romania.  Damages. Modern consolidation solutions”,  Journal of Cultural Heritage, Volum: 14, Issue: 3,  pp: E45-E59,  Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.020, WOS:000327013800009, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, Ed. Elsevier, iunie 2013;
 3. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Structural safety of historical buildings made of reinforced concrete, from Banat region – Romania”, Journal of Cultural Heritage, Volum: 14,  Issue: 3,  pp: E29-E34,  Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.015, WOS:000327013800006, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, Ed.Elsevier, iunie 2013.
 4. Kampouris, A, Anastasiadis Anthimos, Marius Mosoarca , „Environmental impact assessment and evaluation of road construction works in forest ecosystems”, Journal of environmental protection and ecology, Volum: 14  Issue: 2  pp: 753-760, WOS:000321796500041, ISSN: 1311-5065, IDS Number: 183EG, 2013;
 5. Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 1:DUCTROT-M computer program”, Journal of Constructional Steel Research 69,  Volum: 69,  Issue: 1,  pp: 8-19, DOI: 10.1016/j.jcsr.2011.06.014, WOS:000297894100002, ISSN: 0143-974X, Ed. Elsevier, 2012;
 6. Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, Journal of Constructional Steel Research 69, pp. 176-191, doi: 10.1016/j.jcsr.2011.08.007,  ISSN: 0143-974X, Ed. Elsevier, 2012;
 7. Mosoarca Marius, “Seismic behaviour of reinforced concrete shear walls with regular and staggered openings after the strong earthquakes between 2009 and 2011”, Engineering Failure Analysis, Volume 34, pp: 537-565, ISSN 1350-6307, DOI: 10.1016/j.engfailanal.2013.05.014, Editura Elsevier, 2013;
 8. Marius Mosoarca, “Failure analysis of RC shear walls with staggered openings under seismic loads”, Engineering Failure Analysis, Volum 41, pp: 48–64, DOI: 10.1016/j.engfailanal.2013.07.037, Ed. Elsevier, 2014;
 9. Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anastasiadis Anthimos, “Local ductility of steel elements under near-field earthquake loading”, Journal of Constructional Steel Research, Vol 101, pp 33–52, DOI: 10.1016/j.jcsr.2014.05.001001, ISSN: 0143-974X, Ed. Elsevier, 2014;
 10. Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, Kampouris Apostolos “Are free form architectures ecological buildings?”, Journal of environmental protection and ecology, vol.15, no.1 pp. 359-366, ISSN 1311-5065, 2014;
 11. Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Investigation of the cyclic inelastic capacity of steel beams through the use of the plastic collapse mechanism”, Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-014-9665-2, Print ISSN 1570-761X, Ed. Springer, 2014.
 12. Keller Alexandra, Nicola Chieffo, Edmond Opritescu, Marius Mosoarca, Antonio Formisano. “Resilience of historic cities and adaptation to climate change”, Urbanism. Arhitectura. ConstructiI, Volume: 8, Issue: 1, Pages: 15-26, ISSN: 2069-0509, eISSN: 2069-6469, 2017;
 13. Mosoarca Marius, Keller Alexandra, Petrus Cristian, Racolta Andrei “Failure analysis of historical buildings due to climate change”. Engineering Failure Analysis, Volume: 82, pp. 666-680, https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.06.013, 2017
 14. Mosoarca Marius, Keller Alexandra “A complex assessment methodology and procedure for historic roof structures”. International Journal of Architectural Heritage, Volume: 12, Issue: 4, pp. 578-98, 2018.
 15. Mosoarca, Marius, Iasmina Onescu, Eugen Onescu, Bianca Azap, Nicola Chieffo, and Mirela Szitar-Sirbu, „Seismic vulnerability assessment for the historical areas of the Timisoara city, Romania”, Engineering Failure Analysis, Volume: 101, pp. 86-112, 2019
 16. Mosoarca, Marius; Keller, Alexandra Iasmina; Bocan, Catalina, „Failure analysis of church towers and roof structures due to high wind velocities”, Engineering Failure Analysis, Volume: 100, pp. 76-87, 2019.

 

C.5      Articole la conferinte cotate ISI

 1. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, Voicu Fodor, „Historical wood bearing structures. Structural deficiencies and consolidation solutions for churches located in Banat county, Romania”, Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC, vol 1-3, pp: 1231-1239, WOS:000321224300137, ISBN: 978-83-7125-216-7, IDS Number: BFT31- J. Jasienko (ed.), 2012, DWE, ISSN: 0860-2395, Wroclaw, Polonia, 2012;
 2. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Failure mechanism of orthodox churches situated in seismic areas in Romania, Structural analysis of historical constructions, SAHC, Vol 1-3, Ed. J. Jasienko ,  pp: 1656-1664,  WOS:000321224300186, ISBN: 978-83-7125-216-7, IDS Number: BFT31, ISSN: 0860-2395, Wroclaw, 2012;
 3. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, „New aspects concerning the ductility of steel members”, STESSA 2012: Proceedings of the 7th international conference on behaviour of steel structures in seismic areas, Eds.: Mazzolani, F; Herrera, R, pp: 455-461,  WOS:000300400100064, ISBN: 978-0-415-62105-2, IDS Number: BYU49, Santiago, Chile, 2012;
 4. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, „Seismic environments and earthquake engineering”, Advances in environmental and geological science and engineering, International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering-Proceedings, pp: 186-191, WOS:000302000200035, ISBN: 978-960-474-221-9, ISSN: 1792-4685, IDS Number: BZM15,Constanta,  2010;
 5. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, „Reconversion of a damaged industrial building using FRP”, Protection of historical buildings – PROHITECH 09, vol. 1 si 2, Ed.: Mazzolani, FM, pp: 605-610,  WOS:000280544200092, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06, Roma, 2009;
 6. Gioncu Victor, Mosoarca Marius,  „Ultimate limit state of masonry historical buildings using collapse mechanism methodology: Application for Orthodox churches, Protection of historical buildings – PROHITECH 09, vol. 1 si 2, Ed.: Mazzolani, FM, pp: 1153-1158, WOS:000280544200178, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06, Roma, 2009;
 7. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Strengthening of building by modification of structural system”, pg. 1287-1292, Protection of historical buildings – PROHITECH 09, pp: 1287-1292,  WOS:000280544200199, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06, Roma, 2009;
 8. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Niculescu Marius “Strengthing of a historical apartment building by the insertion of steel seismic-resistant”, Protection of historical buildings – PROHITECH 09, Ed: Mazzolani, FM, pp: 1335-1340, WOS:000280544200206, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06, Roma, 2009;
 9. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, Anastasiadis Anthimos, “Proposal for increasing the ductility of steel structures”, pp.679-684, Behaviour of steel structures in seismic areas, STESSA august 2009,  ISBN-13:978-0-415-56326-0; CRC Press, Taylor &Francis Group, Ed.: Mazzolani, FM; Ricles, JM; Sause, R, pp: 679-684, WOS: 000290361200098, ISBN: 978-0-415-56326-0, IDS Number: BUU26, Philadelphia, USA, 2009;
 10. Ioan Andreescu, Marius Mosoarca, “The recovered beauty.restauration and reconversion of the roman – catholic church of Bobda, Romania”, Structural Analysis of Historical Constructions, Ed. J. Jasienko, SAHC 2012, ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 1361-1369, Wroclaw, Polonia, 2012;
 11. Marius Mosoarca, “Innovative system for consolidation of historical few storey masonry buildings situated in seismic areas”, Structural Analysis of Historical Constructions, Ed. J. Jasienko, SAHC 2012, ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 1647-1655, Wroclaw, Polonia, 2012;
 12. Ioan Andreescu, Marius Mosoarca, “Urban complex renewal of the historic city of Ciacova, Romania”, Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012, Ed. J. Jasienko , ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 2597-2604, Wroclaw, Polonia, 2012;
 13. Radu Radoslav, Marius Mosoarca, Ana-Maria Branea, M. Stelian Gaman, “Conservation and reuse of historical industrial buildings, Case study Fabric neighborhood, Timisoara, Romania”, Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012, Ed. J. Jasienko, ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 2760-2769, Wroclaw, Polonia, 2012;
 14. Mihnea Truta, Marius Mosoarca, Gioncu Victor, Anastasiadis A., “Optimal design of steel structures for multi –level criteria” in Proceedings of the conference on behaviour of “Steel structures in seismic area”, STESSA 2003, pp.63-69, ISBN: 90-5809-577-0, WOS: 000183623700009, Napoli, Italia, 2003;
 15. Andreescu Ioan, Gaivoronschi Vlad Alexandru, Marius Mosoarca, „The hidden gem”, Advances  Materials Research, Vol 778, pp: 880-887, Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.778.880, 2013;
 16. Janos Gergely, Victor Gioncu , Marius Mosoarca, “Behaviour of steel MRFs  subjected to near-fault ground motions”, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, pp.129-136, Ed. F. M. Mazzolani, A. Wada, STESSA 2006, Ed. Taylor&Francis Group,  ISBN: 0-415-40824-5, WOS: 000242847900018, Yokohama, Japonia, 2006;
 17. Narita, Alina, Marius Mosoarca, Claudio Modena, Francesca da Porto, Marco Munari, Sabrina Taffarel, Claudia Marson, Claudia Valotto, and Margherita Roverato, “Behavior of Historic Buildings in Zones with Moderate Seismic Activity. Case Study: Banat Region, Romania.” Procedia Engineering Volume: 161, pp. 729-737,  http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.754, 2016.
 18. Andreescu, Ioan, Alexandra Keller, Marius Mosoarca. “Complex Assessment of Roof Structures.” Procedia Engineering Volume 161, pp: 1204-1210, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.542, 2016.
 19. Andreescu, Ioan, Vlad Gaivoronsch, Marius Mosoarca. “Old and New–the Complex Problem of Integrating New Functions into Old Building.” Procedia Engineering Volume: 161, pp: 1103-1108, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.513, 2016.
 20. Taffarel Sabrina, Marson Claudia, Valotto Claudia, Roverato Margherita, Munari Marco, da Porto Francesca, Modena Claudio, Mosoarca Marius, “Seismic vulnerability maps of Timisoara historical center based on fragility curves”. In SAHC 2016_10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Leuven, Belgium, CRC Press, Taylor and Francis Group, 1605-1612, 2016.
 21. Mosoarca Marius, Gaivoronschi Vlad, Andreescu Ioan, Stoian Valeriu “Urban valorization of a military heritage building. Case study: City Business Center, Timisoara” In SAHC 2016_10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Leuven, Belgium, CRC Press, Taylor and Francis Group, 1627-1634, 2016.
 22. Apostol Iasmina, Mosoarca Marius, Stoian Valeriu “Modern Consolidation Solutions for Buildings with Historical Value. Part I: Reinforced Concrete Structures”, Modern Technologies For The 3rd Millennium Pages: 111-116, 16th National Technical-Scientific Conference on Modern Technologies for the 3rd Millennium, MARCH 23-24, 2017, Oradea, ROMANIA, ISBN: 978-88-87729-41-2, Published: 2017;
 23. Mosoarca Marius, Apostol Iasmina, Stoian Valeriu “Modern Consolidation Solutions for Buildings with Historical Value. Part II: Masonry Structures”, Modern Technologies For The 3rd Millennium Pages: 209-214, 16th National Technical-Scientific Conference on Modern Technologies for the 3rd Millennium, MARCH 23-24, 2017, Oradea, ROMANIA, ISBN: 978-88-87729-41-2, Published: 2017;
 24. Keller Alexandra, Mosoarca Marius “Modern Historic Timber Structure Consolidation Technologies – A State of the Art Review”, Modern Technologies For The 3rd Millennium Pages: 179-184, 16th National Technical-Scientific Conference on Modern Technologies for the 3rd Millennium, MARCH 23-24, 2017, Oradea, ROMANIA, ISBN: 978-88-87729-41-2, Published: 2017;
 25. Fekete-Nagy Luminita, Mosoarca Marius, Partene Eva, Diaconu Dan “Reinforced Concrete Elements Designed By Alternative Procedure”, Modern Technologies For The 3rd Millennium Pages: 159-162, 16th National Technical-Scientific Conference on Modern Technologies for the 3rd Millennium, MARCH 23-24, 2017, Oradea, ROMANIA, ISBN: 978-88-87729-41-2, Published: 2017;
 26. Petrus Cristian, Partene Eva, Mosoarca Marius “Effect of Consolidating Materials on the Out of Plane Behaviour of Masonry Infills. A Design Approach”, Modern Technologies For The 3rd Millennium, Pages: 225-232, 16th National Technical-Scientific Conference on Modern Technologies for the 3rd Millennium, MARCH 23-24, 2017, Oradea, ROMANIA, ISBN: 978-88-87729-41-2, Published: 2017;
 27. Vataman, Adina; Gaivoronschi, Vlad; Mosoarca, Marius, “Integration of Composite Structures in Modern Day Architecture: Case Study of City Business Centre, Timisoara, Romania”, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, Volume: 245, 2017

 

C.6      Articole in BDI (Scopus)

 1. Mosoarca Marius, Gioncu, V., „Seismic management and damage prevention of religious buildings situated in seismic areas”,  Proceedings of the International Conference on Risk Management, Assessment and Mitigation, RIMA ’10, pp. 33-38,  Bucuresti, 2010;
 2. Mosoarca Marius, Gioncu, V., „Assessment and mitigation procedures for historical buildings situated in seismic areas”, Proceedings of the International Conference on Risk Management, Assessment and Mitigation, RIMA ’10, pp. 27-32; Bucuresti, 2010;
 3. Anthimos Anastasiadis, Mosoarca Marius, ”Vulnerability Assessment of R/C Buildings for Earthquake Insurance Purposes”, pp: 126-132, Proceedings of the International Conference  RIMA 10, ISBN: 978-960-474-182-3; ISSN: 1790-2769 – Bucuresti, 2010;
 4. Nariţa, Alina-Maria, Vlad Gurza, Răzvan Opriţa, Alexandra Keller, Iasmina Apostol, Marius Moşoarcă, and Cătălina Bocan. “New vulnerabilities of historic urban centers and archaeological sites: Extreme loads.” Pollack Periodica 11, no. 3 (2016): 15-26.
 5. Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimon, Formisano Antonio. “New factors for the seismic vulnerability assessment of reinforced concrete buildings” International journal of sustainable materials and structural systems, Volume: 2, Issue: 3-4, Pages: 222-232, ISSN: 2043-8621, eISSN: 2043-863X, 2016;
 6. Mosoarca Marius, Valeriu Stoian, Margareta Florea, Marius Niculescu. “Structural Balance of Historical Aggregates”. In Structural Analysis of Historical Constructions, Springer, Cham, 2448-2456, 2019.
 7. Apostol Iasmina, Marius Mosoarca, Nicola Chieffo, Eugen Onescu “Seismic vulnerability scenarios for Timisoara, Romania”. In Structural Analysis of Historical Constructions, Springer, Cham, 1191-1200, 2019.
 8. Partene Eva, Marius Mosoarca, Valeriu Stoian. “Structural Analysis and Damage Assessment of a Historical Masonry Palace–A Case Study.” In Structural Analysis of Historical Constructions, Springer, Cham, 1117-1124, 2019.
 9. Andreescu, Ioan, Marius Moșoarcă, Dan-Răzvan Dinu. “Reshaping the Villa–Complex Intervention in a 1930’s Structure.” In Structural Analysis of Historical Constructions, Springer, Cham, 2314-2322, 2019.
 10. Dragos Bocan, Alexandra Keller, Catalina Bocan, Iasmina Apostol, Marius Mosoarca, “Potential Results of Using Current Thermal Rehabilitation Techniques on a City Block of Timisoara and their Structural Strengthening Opportunities”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN: 1757-8981, Volume 471, Issue 6, 2019
 11. Iasmina Onescu, Marius Mosoarca, Bianca Azap, Eugen Onescu, “Seismic Losses Scenario for Cultural Promenade in Timisoara Capital of Culture 2021, Romania”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN: 1757-8981, Volume 471, Issue 6, 2019
 12. Nicola Chieffo, Marius Mosoarca, Antonio Formisano, Iasmina Apostol, Seismic Vulnerability Assessment and Loss Estimation of an Urban District of Timisoara, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN: 1757-8981, Volume 471, Issue 6, 2019

C.7      Articole in reviste de specialitate din Romania

 1. Nagy-Gyorgy T., Mosoarca Marius, Stoian V., Dan D., “Consolidarea peretilor din beton armat cu materiale composite”, Simpozion AICPS, Bucuresti 2005, Buletin AICPS 3/2006;
 2. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Diaconu D., Daescu C., Dan D., Sas G., Mosoarca Marius, “Pereti din beton armat si capete de grinzi consolidate cu materiale composite-rezultatele incercarilor”, Buletin AICPS,  nr.1/2007;
 3. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Brateanu Alina “City Business Centre Timisoara” Premiul III, Buletin AICPS, nr.1-2/2008, pp.1-6,  ISSN:1454-928x, Bucuresti, Romania, 2008;
 4. Victor Gioncu, Marius Mosoarca, “Influenta componentelor verticale la cladirile istorice cu deschideri mari”, Buletin A.I.C.P.S. 3/2006, Bucuresti, 2006;
 5. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Ductility aspects of steel beams”, Acta Technica Napocensis: Civil Engineering&Architecture, U.T. Cluj-Napoca, vol.55, nr.1, 2012;
 6. Cristian Petrus, Valeriu Stoian, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, “Reinforced Concrete Frames with Masonry Infills. Out of Plane Experimental Investigation”, Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, Vol. 58, No. 3, 2015.
 7. Mosoarca Marius, Truta Mihnea, Gioncu Victor “Analiza seismica a cladirilor monument istoric cu ajutorul M.E.F.” pp. 177-182, Editura “Academica Brincusi”, Sectia 1,  ISBN 973-85342-1-6, 2001;
 8. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Gioncu Victor “Metodologia de proiectare antiseismica bazata pe nivele multiple” pp. 183-188, Editura “Academica Brincusi”, Sectia 1,  ISBN 973-85342-1-6, 2001;
 9. Mosoarca Marius, Truta Mihnea, Gioncu Victor “Influenta golurilor asupra comportarii sesmice a peretilor structurali din beton armat” pp. 195-200, Ed. “Academica Brincusi”, Sectia 1, ISBN 973-85342-1-6, 2001;
 10. Mosoarca Marius, Stoian Valeriu, Truta Mihnea, “Nonlinear Analysis of Seismic Behavior of R.C. Shear Walls with Straggered Openings”, pp.120-126, Ovidius University Annals of Constructions, Vol. 1, Number 3, ISSN:12223-7221, 2002;
 11. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Victor Gioncu, “Seismic Behavior of Steel Structures for serviceability Limit State” pp. 177-182, Ovidius University Annals of Constructions, Vol. 1, Nr 3, ISSN12223-7221, Constanta, 2002;
 12. Mosoarca Marius, Valeriu Stoian, “Seismic energy dissipation in structural reinforced concrete walls with staggered openings”, Journal of applied engineering sciences (JAES),Vol.2(15) Issue 1/2012, pp. 65-72, revista de categoria B+, indexat  BDI – Copernicus, mai, 2012;
 13. Narita Alina-Maria, Mosoarca Marius, “The valorisation of historical sites through architectural interventions”, Journal of applied engineering sciences, Vol. 2(15), issue 2, ISSN 2247- 3769 ISSN-L 2247- 3769 (Print) / e-ISSN: 2284-7197, pp. 69-76, Oradea, 2012.
 14. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Bisericile de lemn monument istoric din Banat. Degradari structurale. Solutii de consolidare”, revista “Transsylvania Nostra”, nr.4, ISSN 1842-5631, Cluj-Napoca, vol.55, nr.1, 2012;
 15. Iasmina Apostol, Marius Mosoarca, Eugen Onescu, “Seismic vulnerability assessment for historical building as isolate/ in aggregate for Timisoara city, Romania”, Journal of Architecture, Urbanism and Heritage, vol. 2, pp. 55-62, 2018.
 16. Alexandra Keller, Marius Moșoarca, “Assessment methodology for historic timber roof structures”, Journal of Architecture, Urbanism and Heritage, vol. 2, pp. 41-46, 2018.

C.8      Reviste de specialitate din strainantate

 1. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, ”Roofing with metallic constructions”, YΛΗ κτιριο , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ISSN 1109-0189, pp:123-132, Grecia,2002;
 2. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, ”Prefabrication – applications on industrial buildings”, revista: YΛΗ κτιριο, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  ISSN 1109-0189, pp:109-119, Grecia, 2003;
 3. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, Ovidiu Cosma,“Seismic Behaviour of Romanian Ortodox Churches, Modeling of Failure Modes by Rigid Blocks”, International Journal of Civil and Geological Engineering, Issue 6, pp:240-247; http:// waset.org/journals/ijcge/v6/v6-38.pdf., 2012.

C.9      Volumele unor manifestari stiitifice din strainatate (simpozioane, conferinte)

 1. Tamas Nagy–Gyorgy, Marius Mosoarca, Valeriu Stoian, Janos Gergely, Daniel Dan, “Retrofit of Reinforced Concrete Shear Walls with CFRP Composites”, Proc. Symposium ”Keep Concrete Attractive”,  ISBN 963 420 838 X, Budapest, 2005;
 2. Stoian V., Nagy-Gyorgy T., Daescu C., Dan D. , Mosoarca Marius, Diaconu D., “Polymeric composites for seismic rehabilitations-studies and research”, Proc. of the 4th International Scientific Meeting- INDIS 2006, ISBN 86-7892-016-5, Novi Sad, Serbia, 2006;
 3. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Dan D., Daescu C., Diaconu D., Mosoarca Marius, “Research  Results on RC Walls and Dapped Beam Ends Strengthened eith FRP Composites”,  Proc. of the 8th Int. Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures: FRPRCS-8, Patras, Grecia,  2007;
 4. Anastasiadis Anthimos, Gioncu Victor, Mosoarca Marius, “Design Aspects of Reduced Beam Sections for IPE and HEA European Profiles”, Proc. 5th National Conference on Metal Structures, 29 septembrie -2 octombrie, 2005, Xanthi;
 5. J. Gyorgyi, Victor Gioncu, Marius Mosoarca, “Rövididejü, törėsközeli felszínmozgás hatása acél keretszerkerzetre”, Proc. Conference on earthquake safety in Hungary, pp. 85-106, ISBN 978-963-7175-33-6; Gyor  2007;
 6. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Investigations of Historical Spatial Buildings Behaviour” ID156, T5, Proc. Conference Proceedings IASS Venetia, Shell and Spatial Structures: Structural Architecture – Towards the future looking to the past, 3-6 dec., Venetia, Italia 2007;
 7. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, International Conference New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, “Serviceability limit state for seismic design”, pp.213-217, Conference proceeding, Slovak University, ISBN 80-227-1790-8 Bratislava, octombrie 2002;
 8. Naghiu Adrian, Florin Cioboiu, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Stability problems for columns in one storied industrial hall”, Conference proceeding in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, pp.343-346, Slovak University, ISBN 80-227-2116-6, 21-22 octombrie, Bratislava, Slovacia, 2004;
 9. Lengyel Tibor, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “ Stability design of steel trusses” in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings”,  pp. 309-312, Conference proceeding, Slovak University, ISBN 80-227-2116-6, Bratislava, 2004;
 10. Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “ Behaviour of RC shears walls with staggereg openings in seismic zones” in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings”,  pp. 321-325, Conference proceeding, Slovak University, ISBN 80-227-2116-6, Bratislava, 2004;
 11. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “Dynamic modelling of historical buildings”, in “4rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, pp.281-285, Conference proceeding, Slovak University, ISBN 80-227-2277-4, 20-21 octombrie, Bratislava, 2005;
 12. Truta Mihnea , Marius Mosoarca, Gioncu Victor, “Design methodology of steel structures based on multi-level states”, in Proc. “4th National Conference on Steel Structures ”, pp. 359-366, vol.II,  ISBN 960-7620-25-9, Patras, Grecia, 2002;
 13. Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Niculescu Marius, “Behaviour and restauration of historical houses in areas with moderate earthquakes”, in Conf. proceedings.: “Seismic risk. Earthquakes in North-Western Europe”, pg.175-182, Les Editions de l’Universite de Liege, ISBN 978-2-87456-063-7, Liege, Belgia, 2008;
 14. Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Local ductility of rolled steel beams”, pp. 1185-1190, EUROSTEEL 2011, Conf. proceedings : 6th European Conference on Steel and Composite Structures, Volum B, ISBN: 978-92-9147-103-4 Budapest, Hungary, 31 august – 2 septembrie, 2011;
 15. Mosoarca Marius, Gioncu V., Cosma O., “Seismic Behaviour of Romanian Ortodox Churches. Modeling by Rigid Blocks”, in Conf. proceedings: International Conference on Modeling and Simulation ICMS 2012, -  World Academy of Science and Technology, Issue 61, pp. 678-686,  pISSN 2010-376x ; eISSN 2010-3778, 15-17 ianuarie, Zurich, Elvetia, 2012;
 16. Mosoarca Marius, Stoian V., “Modelling by theoretical and Experimental Analysis of RC Shear Walls with Staggered Openings Subjected to Seismic Actions. Reduction of rigidity”, International Conference on Modeling and Simulation ICMS 2012, World Academy of Science and Technology, Issue 61, pp. 687-697,  pISSN 2010-376x ; eISSN 2010-3778, 2012, Zurich, Elvetia, 2012;
 17. Mosoarca Marius, “Failure Modeling using Simplified Computational Methods of RC Shear Walls with Staggered Openings Subjected to Seismic Actions”, International Conference on Modeling and Simulation ICMS 2012, -  World Academy of Science anf Technology, Issue 61 pp. 970-978,  pISSN 2010-376x; eISSN 2010-3778, , Zurich, Elvetia, 15-17 ianuarie, 2012;
 18. Bogdan Demetrescu, Bogdan Isopescu, Marius Mosoarca, “A Study of Retrofitting Traditional Shingles and Shakes Roofs on Historical Buildings”, PROHITECH’14 – Proceedings of 2nd International conference on Protection of Historical Constructions, Ed.: F.M. Mazzolani, G. Altay, ISBN 978-975-518-361-9, pp.95-99, Antalya, Turcia, 7-9 mai 2014;
 19. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, Anthimos Anastasiadis, Cristian Petrus, “Applications of the Consolidation Methods Developed in the “PROHITECH” Research Program. Consolidation of Historic Wood Churches from Banat Seismic Region, Romania”, PROHITECH’14 – Proc. of 2nd International conference on Protection of Historical Constructions, Ed.: F.M. Mazzolani, G. Altay, ISBN : 978-975-518-361-9, pp.681-6877, Antalya, Turcia, mai 2014;
 20. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, Anthimos Anastasiadis, Cristian Petrus, “Seismic Failure Modes Developed by Romanian Orthodox Churches”, PROHITECH’14 – Proceedings of 2nd International conference on Protection of Historical Constructions, Ed.: F.M. Mazzolani, G. Altay, ISBN: 978-975-518-361-9, pp.837-842, Antalya, Turcia, 7-9 mai 2014;
 21. Marius Mosoarca, Ioan Andreescu, “Seismic Vulnerability Assessment of Historical Masonry Complex Buildings of Banat Region, Romania”, PROHITECH’14 – Conf. proceedings of 2nd International conference on Protection of Historical Constructions, Ed.: F.M. Mazzolani, G. Altay, ISBN: 978-975-518-361-9, pp. 846-849, Antalya, Turcia, 7-9 mai 2014;
 22. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, “Historic bearing structures. Sinagogues in Timisoara. Structural degradation”, in Conf. proc. 6th International Congress on ”Science and technology for the safeguard of cultural heritage in the Mediterranean Basin”, ISBN: 978-88-97987-01-7, pp. 70, Atena, Grecia, 22-25 octombrie 2013;
 23. Mosoarca Marius, “Reinforcement of historic multi storey bearing structures with braced metal tubes”, Congress on ”Science and technology for the safeguard of cultural heritage in the Mediterranean Basin”, ISBN: 978-88-97987-01-7, pp.71, Atena, Grecia, 22-25 octombrie 2013;
 24. Mosoarca Marius, Anthimos Anastasiadis, “New factors influencing the failure mechanisms of reinforced concrete buildings located inseismic areas”, International Van earthquake symposium, Paper ID:110, pp. 88, Van, Turcia, 2013;
 25. Anthimos Anastasiadis, Mosoarca Marius, Considerations on local ductility of steel framed structures under seismic actions, 2013 International Van earthquake symposium, Paper ID:37, pp. 45, Van, Turcia, 23 – 27 octombrie 2013;
 26. A.S. Anastasiadis, Mosoarca Marius, F.M. Mazzolani, ”Cyclic and Strain Rate Local”, Proc. 7th European Conference on Steel and Composite Structures, EuroSteel 2014, pp. 599-600 – Abstract volume, ISBN: 978-92-9147-121-8, Napoli, Italia, 10-12 septembrie 2014;
 27. Mosoarca Marius, Petrus Cristian, Stoian Valeriu, Anthimos Anastasiadis, “Seismic risk of buildings with RC frames and masonry infills from Timisoara, Banat Region, Romania: Proc. 9th International Mansonry pp: 512, Paper ID MIE6, ISBN 978-972-8692-85-8, Conference in Guimaraes, Portugalia, 2014;
 28. Partene Eva, Stoian Valeriu, Mosoarca Marius, Fekete-Nagy Luminita, “Cyclic in-plane experimental tests for evaluation of shear capacity of brick masonry walls”, Proc. 9th International Mansonry, Paper ID 1621 pp. 395, ISBN 978-972-8692-85-8, Conference in Guimaraes, Portugalia, 2014;
 29. Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, Petrus Cristian, “Structural analysis of synagogues from Timisoara, Romania”, Proc. 9th International Conference on Structural Analysis of historical Constructions, SAHC 2014, Program & abstracts, ISBN: 04-2014-102011495500-102, pp. 120, Mexico City, Mexic, 15-17 Octombrie 2014.
 30. Andreescu Ioan, Mosoarca Marius, Gaivoronschi Vlad, Stoian Valeriu “Revitalization of historic Roof Framing Systems from Timisoara, Romania” SHATIS’15 – Conf. Proceedings of 3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Ed.: Jerzy Jasienko, Tomasz Nowak, ISSN 0860-2395, ISBN 978-83-7125-6, pp. 785-796, Wroclaw, Poland, 9-11 September, 2015
 31. Mosoarca Marius, Gaivoronschi Vlad, Stoian Valeriu “Complex system of wooden pile foundation for the lock from Timisoara fortress”, SHATIS’15 – Conf. Proceedings of 3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Ed.: Jerzy Jasienko, Tomasz Nowak, ISSN 0860-2395, ISBN 978-83-7125-6, pp. 301-312, Wroclaw, Poland, 9-11 September. 2015
 32. Obradovici Vlad, Micsa Ovidiu, Bica Smaranda, Mosoarca Marius “Wood, the originary matter through which the etnographical area of Faget has been defined, today in danger to be lost. Caste study: Crivina de Sus village, SHATIS’15 – Conf. Proceedings of 3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Ed.: Jerzy Jasienko, Tomasz Nowak, ISSN 0860-2395, ISBN 978-83-7125-6, pp. 322-329, Wroclaw, Poland, 9-11 September, 2015
 33. Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Cristian Petrus, Frederico Mazzolani, “Some thoughts for the prediction of the local inelastic capacity of MRF Subjected to seismic actions” 8th International Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Shanghai, China, July 1-3, 2015
 34. Mosoarca Marius, Petrus Cristian, Stoian Valeriu, Anastasiadis Anthimos “Behaviour of masonry infills subjected to out of plane seismic actions. Part 1: Theoretical analysis”, 16IBMAC – 16th International Brick and Block Masonry Conferenece, 25-30 June, 2016, Padova, Italy, paper ID: 0146_1, 2016
 35. Mosoarca Marius, Petrus Cristian, Stoian Valeriu, Anastasiadis Anthimos “Behaviour of masonry infills subjected to out of plane seismic actions. Part 2: Experimental testing”, 16IBMAC – 16th International Brick and Block Masonry Conferenece, 25-30 June, 2016, Padova, Italy, paper ID: 0146_2, 2016
 36. Chieffo Nicola, Apostol Iasmina, Keller Alexandra, Mosoarca Marius, Marzo Ana “Global behavior of historical masonry structures and timber roof framework”. In 3rd International Conference on Protection Of Historical Constructions (PROHITECH’17), Mazzolani, F. Lamas, A. Calado, L. Proenca, J. and Faggiano, B., eds., 2017.
 37. Keller Alexandra, Chieffo Nicola, Mosoarca Marius “Influence of roof structures on seismic behavior of historic buildings”. In 3rd International Conference on Protection Of Historical Constructions (PROHITECH’17), Mazzolani, F. Lamas, A. Calado, L. Proenca, J. and Faggiano, B., eds. 2017
 38. Formisano Antonio, Chieffo Nicola, Mosoarca Marius. “Probabilistic damage scenario: a case study in Amatrice affected by the 2016 seismic sequence”. 3rd International Conference on Protection Of Historical Constructions (PROHITECH’17), Mazzolani, F. Lamas, A. Calado, L. Proenca, J. and Faggiano, B., eds. 2017
 39. Keller Alexandra, Mosoarca Marius “A complex assessment of historic roof structures” In 4th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures (SHATIS’17), Arun, G. ed., 157–168, 2017.

C.10        Volumele unor manifestari stiitifice din Romania (simpozioane, conferinte)

 1. Mosoarca Marius, Lazea Lucian, Gioncu Victor, “Slim floor with ceramics or concrete blocks for steel structures”, pp. 593-598, The 9-th International Conference on Metal Structures, Ed. Orizonturi Universitare Timisoara, ISBN:973-8109-17-5, Timisoara, 2000;
 2. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, “ Multi Level Earhquake Design of Steel Frames: a Designers’ View”, Recent Advances and New Trends in Structural Design, Colloquium dedicated to the 70th anniversary of Prof. Victor Gioncu, pp. 307-315, ISBN: 973-638-119-6, Timisoara, 7-8 mai 2004;
 3. Stoian V., Dan D., Mosoarca Marius, Nagy-Gyorgy T., “Experimental Studies on Structural Elements”, Recent Advances and New Trends in Structural Design, Victor Gioncu Aniversary Colloquium, pp. 283-294, ISBN: 973-638-119-6, Timisoara, 2004;
 4. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Dan D., Daescu C., Diaconu D., Mosoarca Marius,  “Seismic retrofit of masonry and rc elements with FRP composites-research and applications” , ISSR07, Bucuresti, 2007;
 5. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, “Methods for structural analysis of historical buildings”, Civil Engineering Proceeding of the International Conference Constructions 2008, “Methods for Structural Analysis of Historical Buildings”, Acta Technica Napoclensis, Section Civil Engineering-Arhitecture, pp. 137-144, Vol III, 2008, ISSN 1221-5848, Cluj-Napoca, 9-10 mai 2008;
 6. Hetes Dorel, David Ioan, Mosoarca Marius, “The risk and vulnerability of the hydrotechnical arrangement Bega Timisoara”, The 33-th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, Sibiu, 2-7 iunie 2009, Ed. Polytechnic International Press Montreal, Quebec Canada, pp. 93-96, Vol II, 2009;
 7. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, Ovidiu Cosma, “Seismic Behaviour of religious historical buildings on domes and pendantives”, pp.43-52, Buletinul Stiintific al Universitatii Politehnica din Timisoara, Seria Constructii-Arhitectura, Tomul 55(69), Fascicola 1, ISSN:1224-6026, Editura Politehnica, 2010;
 8. Boltres Cristian, Mosoarca Marius, “Banat-Romania Industrial past sustainable, environmetaly friendly and profitable future”, pp. 242, in Proc. International UAB BENA Conference, Environmental Engineering and sustainable development, Editura Aeternitas, ISBN: 978-606-613-002-8, Alba-Iulia, Romania, 26-27 mai, 2011;
 9. Cosma Ovidiu, Mosoarca Marius, “Ecologic methods of restauration of historical churches”, pp. 247, International UAB BENA Conference, Environmental Engineering and sustainable development, Ed. Aeternitas, ISBN:978-606-613-002-8, Alba-Iulia, Romania, 26-27 mai, 2011;
 10. Cosma Ovidiu, Mosoarca Marius, “Sustainable restauration of historical churches”, pp. 246, International UAB BENA Conference, Environmental Engineering and sustainable development, Ed. Aeternitas, ISBN: 978-606-613-002-8, Alba-Iulia, Romania, 26-27 mai, 2011;
 11. Voicu Fodor, Mosoarca Marius, “Echological bearing structures. Historical wooden churches of Banat environmentaly friendly restauration. Methods of wooden churches in Banat”, pp. 248, International UAB BENA Conference, Environmental Engineering and sustainable development, Ed. Aeternitas, ISBN:978-606-613-002-8, Alba-Iulia, Romania, 26-27 mai, 2011;
 12. Victor Gioncu, Mosoarca Marius, “A grid for an atrium roof”, Proceedings of 6th International Conference on Thin Walled Structures. Recent research advances and trends”, Vol. 2, pp. 905-912, Ed. ECCS – European Convention for Constructional Steelwork, ISBN: 978-92-9147-102-7, Timisoara, 2011.
 13. Petrus Cristian, Valeriu Stoian, Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “Reinforced concrete frames with masonry infills. Damages and consolidation measures”, CePhD 2014 – 2nd International Conference for PhD Students in Civil Engineering and Architecture, paper ID: 743, Cluj-Napoca, Romania, 10-13 dec. 2014
 14. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Mosoarca Marius, Gergely J., Dan D., “Calculul peretilor  din beton armat consolidate cu composite”, Zilele Academiei Timisene,  pp. 427-432, ISBN 973-661-652-5, Timisoara, 2005;
 15. Stoian V., Nagy-Gyorgy T., Daescu C., Dan D., Mosoarca Marius, Diaconu D., Sas D., “Composite polimerice pentru reabilitari seismice-studii si cercetari”, Conferinta Nationala de Inginerie Seismica III, Bucuresti, 2005;
 16. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Palade Cristian, “Solutii de consolidare cu fibre de carbon a structurilor din beton armat situate in zone seismice si puternic degradate in procesul de exploatare”, Zilele academice timisene, ”Lucrarile simpozionului international – Materiale, elemente si structuri composite pentru constructii” Editia a IX-a, pp. 405-410, Ed. Mirton 2005, ISBN 973-661-65-5, 26-27 mai Timisoara, 2005;
 17. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Mosoarca Marius, Dan D., “ Pereti structurali din beton armat consolidati cu composite – Primele incercari experimentale”, Zilele Academice Timisene, Timisoara, 2003;
 18. Marin Marin, Mosoarca Marius, “Sistem mixt de fundare pe piloti perimetrali si radier general”; a XI-A Conferinta Nationala de geotehnica si fundatii, pp.214-222, Cluj-Napoca, 27-29 septembrie 2000;
 19. Marin Marin, Pantea Petru, Mosoarca Marius, “Aspecte privind consolidarea fundatiilor pe piloti prefabricati la o constructie in cadre din beton armat”; a XI-A Conferinta Nationala de geotehnica si fundatii, pp. 203-213, Cluj-Napoca, 27-29 septembrie 2000;
 20. Lazea Lucian, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, , “Consolidarea Manastirii Sf.Gheorghe Birda-Jud.Timis” “Zilele Academiei Timisene, Editia  a VIII-a, Simpozion “Materiale, elemente si structuri composite/compuse pentru constructii”, Ed. Mirton, Timisoara, 24-25 mai, 2001;
 21. Mosoarca Marius, Stoian Valeriu, “Comportarea diafragmelor cu goluri decalate la actiuni seismice”; Zilele Academiei Timisene, Editia  a VII-a, Simpozion “Materiale, elemente si structuri composite/compuse pentru constructii”, Ed. Mirton,, Timisoara, 24-25 mai, 2001;
 22. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Niculescu Marius, Cioboiu Florin “ Comportarea seismica a cladirilor istorice de locuit”, pp. 213-218, Zilele Academiei Timisene, Editia  a X-a,  Simpozion International “Composite Materials, elements and structures for construction”, Ed. Politehnica, ISSN 1843-0910, Timisoara, 24-25 mai 2007;
 23. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “Structuri prefabricate din beton in zone seismice:analiza avariilor produse”, pp 39-52, Societatea pentru beton si prefabricate din Romania, Conferinta: Structuri prefabricate din beton in centrul si estul Europei, ISBN  978-973-662-329-5, Cluj Napoca, 8-9 noiembrie 2007;
 24. Victor Gioncu, Mosoarca Marius, Alina Brateanu, “Complexul de birouri City Business Centre” Timisoara”, pp. 251-262,  Realizari si preocupari actuale in ingineria constructiilor metalice, Lucrarile celei de-a 12-a Conferinte Nationale de Constructii Metalice, Editura Orizonturi Universitare Timisoara, ISBN: 978-973-638-464-6, Timisoara, 26-27 noiembrie 2010;
 25. Vlad Gaivoronschi, Ioan Andreescu, Mosoarca Marius, “Working in the Attic.  Complex Restoration and Reconversion of an Historic Attic Structure in Timisoara, Romania”, C60 International Conference, “Tradition and Inovation – 60 Years of Civil Engineering Higher Education in Transilvania”, pp. 287,288, ISBN: 978-973-662-903-7, Cluj-Napoca, 7-9 noiembrie 2013.
 26. Mosoarca Marius, Stoian Valeriu, “Incercari experimentale realizate pe pereti structurali din beton armat cu goluri decalate”, Zilele Academice Timisene, pp. 157-163, ISBN: 973-661-012-8, 2003.

D. CITARI ( in articole indexate ISI, Web of Science, BDI, etc.)

D.1. CITARI ARTICOLE ISI SI ISI PROCEEDINGS

 •  Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Failure mechanisms for historical religious buildings in Romanian seismic areas”, Journal of Cultural Heritage, Volume: 14,  Issue: 3,  pp: E65-E72,  Supplement: S, Ed. Elsevier, iunie 2013;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Hulimka, J., Kałuża, M. and Kubica, J., 2019. Failure and overhaul of a historic brick tower. Engineering Failure Analysis, 102, pp.46-59.
 2. D’Altri, A.M., Castellazzi, G. and de Miranda, S., 2018. Collapse investigation of the Arquata del Tronto medieval fortress after the 2016 Central Italy seismic sequence. Journal of Building Engineering, 18, pp.245-251.
 3. Ding, L., Wu, X., Zhang, L. and Skibniewski, M.J., 2015. How to protect historical buildings against tunnel-induced damage: A case study in China. Journal of Cultural Heritage, 16(6), pp.904-911.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Elyamani, A. and Roca Fabregat, P., 2018. A review on the study of historical structures using integrated invetigation activities for seismic safety assessment. Part II: Model updating and seismic analysis. Scientific Culture, 4(1), pp.29-51.

 

 • Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Historical wooden churches from Banat region, Romania.  Damages. Modern consolidation solutions”,  Journal of Cultural Heritage, Volum: 14, Issue: 3,  pp: E45-E59,  Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.020, WOS:000327013800009, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, Ed. Elsevier, iunie 2013;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Kloiber, M., Reinprecht, L., Hrivnák, J. and Tippner, J., 2016. Comparative evaluation of acoustic techniques for detection of damages in historical wood. Journal of Cultural Heritage, 20, pp.622-631.
 2. Qiao, G., Li, T. and Chen, Y.F., 2016. Assessment and retrofitting solutions for an historical wooden pavilion in China. Construction and Building Materials, 105, pp.435-447.
 3. Cataldi, A., Deflorian, F. and Pegoretti, A., 2015. Microcrystalline cellulose filled composites for wooden artwork consolidation: Application and physic-mechanical characterization. Materials & Design, 83, pp.611-619.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Adamo, M., Baccaro, S. and Cemmi, A., 2015. Radiation processing for bio-deteriorated archived materials and consolidation of porous artefacts.

 

 • Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Structural safety of historical buildings made of reinforced concrete, from Banat region – Romania”, Journal of Cultural Heritage, Volum: 14,  Issue: 3,  pp: E29-E34,  Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.015, WOS:000327013800006, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, Ed.Elsevier, iunie 2013.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Goncalves, W.L., Gomes, G.F., Mendez, Y.D., Almeida, F.A., Santos, V.C. and Cunha Jr, S.S., 2018. A numerical-experimental evaluation of beams composed of a steel frame with welded and conventional stirrups. Computers and Concrete, 22(1), pp.27-37.
 2. Iribarren, J.I., Liesa, F., Alemán, C. and Armelin, E., 2017. Corrosion rate evaluation by gravimetric and electrochemical techniques applied to the metallic reinforcing structures of a historic building. Journal of Cultural Heritage, 27, pp.153-163.
 3. Lute, M., 2016, June. Classic and New Materials Used for Structural Rehabilitation. Case Study. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 133, No. 1, p. 012033). IOP Publishing.
 4. Ding, L., Wu, X., Zhang, L. and Skibniewski, M.J., 2015. How to protect historical buildings against tunnel-induced damage: A case study in China. Journal of Cultural Heritage, 16(6), pp.904-911.
 5. De Luca, F., Verderame, G.M. and Manfredi, G., 2014. Eurocode-based seismic assessment of modern heritage RC structures: The case of the Tower of the Nations in Naples (Italy). Engineering Structures, 74, pp.96-110.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Mirtaheri, M., Abbasi, A. and Salari, N., 2017. A seismic behavior and rehabilitation of the historic masonry minaret by experimental and numerical methods.
 2. Chun, Q., Van Balen, K. and Pan, J., 2016. Experimental research on physical and mechanical performance of steel rebars in Chinese modern reinforced concrete buildings built during the Republic of China era from 1912 to 1949. Materials and Structures, 49(9), pp.3679-3692.
 3. Miszczyk, A., Szocinski, M. and Darowicki, K., 2016. Restoration and preservation of the reinforced concrete poles of fence at the former Auschwitz concentration and extermination camp. Case Studies in Construction Materials, 4, pp.42-48.
 4. Verderame, Gerardo M., Flavia De Luca, and Gaetano Manfredi. “Seismic Assessment via EC8 of Modern Heritage Structures: Knowledge of the Structure and Analysis Methodologies.” In Handbook of Research on Seismic Assessment and Rehabilitation of Historic Structures, pp. 607-628. IGI Global, 2015.

 

 • Kampouris, A, Anastasiadis Anthimos, Marius Mosoarca , „Environmental impact assessment and evaluation of road construction works in forest ecosystems”, Journal of environmental protection and ecology, Volum: 14  Issue: 2  pp: 753-760, WOS:000321796500041, ISSN: 1311-5065, IDS Number: 183EG, 2013;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Vrahnakis, M.; Fotiadis, G.; Kazoglou, Y. 2015. Range Land And Forest Habitat Quality Of The Endemic Prespa Trout After Road Improvement Works. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16(4), pp.1380-1388.
 2. Esetlili, M.T., Ozen, F., Kurucu, Y. and Bolca, M., 2014. Relationship between Highway Constructions and Natural Habitat. A Case Study of Izmir Highway. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(4), pp.1881-1892.
 3. Torok, Z.C., 2014. MONITORING OF Bufo Bufo PRE-REPRODUCTION MIGRATION IN AREAS FROM THE LOWER DANUBE REGION. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(2), pp.478-487.

 

 • Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 1:DUCTROT-M computer program”, Journal of Constructional Steel Research 69,  Volum: 69,  Issue: 1,  pp: 8-19, DOI: 10.1016/j.jcsr.2011.06.014, WOS:000297894100002, ISSN: 0143-974X, Ed. Elsevier, 2012;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Jia, L.J., Tian, Y., Zhao, X. and Tian, S., 2019. Rotational capacity of H-shaped steel beams under cyclic pure bending. STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 30(2), pp.123-140.
 2. Zhao, X., Tian, Y., Jia, L.J. and Zhang, T., 2018. Ultra-low cycle fatigue tests of Class 1 H-shaped steel beams under cyclic pure bending. STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 26(4), pp.439-452.
 3. El Aghoury, I.M., ElDin, H.M.S. and Galal, K., 2017. Nominal moment capacity of partially deteriorated AISC W-section beams. Engineering Failure Analysis, 82, pp.123-137.
 4. Gholami, M., Sam, A.M., Marsono, A.K., Tahir, M.M. and Faridmehr, I., 2016. Performance of steel beams strengthened with pultruded CFRP plate under various exposures. Steel and Composite Structures, 20(5), pp.999-1022.
 5. Pecce, M. and Rossi, F., 2015. The experimental behavior and simple modeling of joints in composite MRFs. Engineering Structures, 105, pp.249-263.
 6. D’Aniello, M., GüneyCITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI, E.M., Landolfo, R. and Mermerdaş, K., 2015. Predictive models of the flexural overstrength factor for steel thin-walled circular hollow section beams. Thin-Walled Structures, 94, pp.67-78.
 7. Gioncu, V. and Anastasiadis, A., 2014. Plastic coupled instabilities of I-shaped steel beams. Thin-Walled Structures, 81, pp.67-77.
 8. D’Aniello, M., GüneyCITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI, E.M., Landolfo, R. and Mermerdaş, K., 2014. Analytical prediction of available rotation capacity of cold-formed rectangular and square hollow section beams. Thin-Walled Structures, 77, pp.141-152.
 9. GüneyCITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI, E.M., D’Aniello, M., Landolfo, R. and Mermerdaş, K., 2013. A novel formulation of the flexural overstrength factor for steel beams. Journal of Constructional Steel Research, 90, pp.60-71.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Kulkarni, A. and Gupta, L.M., 2019. Evaluation of rotation capacity of I-shaped welded steel plate girders. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(5), pp.4533-4554.
 2. Fu, B. and Tong, G.S., 2014. Ductility factors of I-section and section classification for aseismic design. Engineering Mechanics, 31(6), pp.173-182.
 3. Cristutiu, I.M. and Dogariu, A.I., 2013. Local and global stability of I steel members with tapered web via advanced nonlinear analysis. In Advanced Materials Research (Vol. 710, pp. 372-375). Trans Tech Publications.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Pantousa, D., 2017. Behaviour of structures under fire conditions after earthquake events (Doctoral dissertation, University of Thessaly).

 

 • Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, Journal of Constructional Steel Research 69, pp. 176-191, doi: 10.1016/j.jcsr.2011.08.007,  ISSN: 0143-974X, Ed. Elsevier, 2012;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Montava, I., Irles, R., Segura, J., Gadea, J.M. and Juliá, E., 2019. Numerical Simulation of Steel Reinforced Concrete (SRC) Joints. Metals, 9(2), p.131.
 2. Jia, L.J., Tian, Y., Zhao, X. and Tian, S., 2019. Rotational capacity of H-shaped steel beams under cyclic pure bending. STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 30(2), pp.123-140.
 3. Zhao, X., Tian, Y., Jia, L.J. and Zhang, T., 2018. Ultra-low cycle fatigue tests of Class 1 H-shaped steel beams under cyclic pure bending. STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 26(4), pp.439-452.
 4. Araújo, M., Macedo, L. and Castro, J.M., 2017. Evaluation of the rotation capacity limits of steel members defined in EC8-3. Journal of Constructional Steel Research, 135, pp.11-29.
 5. Pecce, M. and Rossi, F., 2015. The experimental behavior and simple modeling of joints in composite MRFs. Engineering Structures, 105, pp.249-263.
 6. D’Aniello, M., GüneyCITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI, E.M., Landolfo, R. and Mermerdaş, K., 2015. Predictive models of the flexural overstrength factor for steel thin-walled circular hollow section beams. Thin-Walled Structures, 94, pp.67-78.
 7. Panjehpour, M., Abang, A., Abang, A. and Aznieta, F.N., 2014. Energy absorption of reinforced concrete deep beams strengthened with CFRP sheet. Steel and Composite Structures, 16(5), pp.481-489.
 8. D’Aniello, M., GüneyCITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI, E.M., Landolfo, R. and Mermerdaş, K., 2014. Analytical prediction of available rotation capacity of cold-formed rectangular and square hollow section beams. Thin-Walled Structures, 77, pp.141-152.
 9. Shokouhian, M. and Shi, Y., 2014. Classification of I-section flexural members based on member ductility. Journal of Constructional Steel Research, 95, pp.198-210.
 10. GüneyCITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI, E.M., D’Aniello, M., Landolfo, R. and Mermerdaş, K., 2013. A novel formulation of the flexural overstrength factor for steel beams. Journal of Constructional Steel Research, 90, pp.60-71.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Kulkarni, A. and Gupta, L.M., 2019. Evaluation of rotation capacity of I-shaped welded steel plate girders. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(5), pp.4533-4554.
 2. Fu, B. and Tong, G.S., 2014. Ductility factors of I-section and section classification for aseismic design. Engineering Mechanics, 31(6), pp.173-182.
 3. Shokouhian, M. and Shi, Y.J., 2014, March. New proposal for classification of steel flexural members based on member ductility. In Structural Stability Research Council Annual Stability Conference (pp. 760-778).

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Panjehpour, M., Abang, A., Abang, A. and Aznieta, F.N., 2014. Energy absorption of reinforced concrete deep beams strengthened with CFRP sheet. Steel and Composite Structures, 16(5), pp.481-489.
 2. Janas, P., Koubova, L. and Krejsa, M., 2016. Load carrying capacity of steel arch reinforcement taking into account the geometrical and physical nonlinearity. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 821, pp. 709-716). Trans Tech Publications.
 3. Shokouhian, M. and Shi, Y.J., 2014, March. New proposal for classification of steel flexural members based on member ductility. In Structural Stability Research Council Annual Stability Conference (pp. 760-778).
 4. Pantousa, D., 2017. Behaviour of structures under fire conditions after earthquake events (Doctoral dissertation, University of Thessaly).
 5. Shokouhian, M., 2014. Investigation of Ductility and Section Resistance in Hybrid Flexural Members with Q460 High Strength Steel.
 6. Montava, I., Irles, R., Segura, J., Gadea, J.M. and Juliá, E., 2019. Numerical Simulation of Steel Reinforced Concrete (SRC) Joints. Metals, 9(2), p.131.

 

 

 • Mosoarca Marius, “Seismic behaviour of reinforced concrete shear walls with regular and staggered openings after the strong earthquakes between 2009 and 2011”, Engineering Failure Analysis, Volume 34, pp: 537-565, ISSN 1350-6307, DOI: 10.1016/j.engfailanal.2013.05.014, Editura Elsevier, 2013;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Sharifi, M. and Shafieian, M., 2018. Effective stiffness of concrete shear walls based on statistical analysis. Structural Concrete, 19(6), pp.1560-1576.
 2. Shafaei, J., Hosseini, A., Marefat, M.S. and Ingham, J.M., 2017. Rehabilitation of earthquake damaged external RC beam‐column joints by joint enlargement using prestressed steel angles. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 46(2), pp.291-316.
 3. Qazi, S., Michel, L., Ferrier, E. and Limam, A., 2015. Strut-and-tie model for a reinforced concrete wall strengthened with carbon fibre-reinforced polymers. Composite Structures, 128, pp.87-99.
 4. Todut, C., Dan, D. and Stoian, V., 2014. Theoretical and experimental study on precast reinforced concrete wall panels subjected to shear force. Engineering Structures, 80, pp.323-338.
 5. Foraboschi, P., Mercanzin, M. and Trabucco, D., 2014. Sustainable structural design of tall buildings based on embodied energy. Energy and Buildings, 68, pp.254-269.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Chen, Z., Xu, J., Chen, Y. and Su, Y., 2016. Seismic behavior of T-shaped steel reinforced high strength concrete short-limb shear walls under low cyclic reversed loading. Structural Engineering and Mechanics, 57(4), pp.681-701.
 2. Todut, C., Stoian, V. and Dan, D., 2014, May. Experimental Assessment of FRP Strengthening Strategies for Precast RC Wall Panels. In the 12th International Conference on Steel, Space and Composite Structures (pp. 28-30).

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Hatami, S., 2015. Ultimate Behaviour of Reinforced Concrete Shear Walls with Octagonal Openings (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).

 

 • Marius Mosoarca, “Failure analysis of RC shear walls with staggered openings under seismic loads”, Engineering Failure Analysis Volum 41, pp: 48–64, DOI: 10.1016/j.engfailanal.2013.07.037, Ed. Elsevier, 2014;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Massone, L.M., Muñoz, G. and Rojas, F., 2019. Experimental and numerical cyclic response of RC walls with openings. Engineering Structures, 178, pp.318-330.
 2. Zhang, J., Zheng, W., Yu, C. and Cao, W., 2018. Shaking table test of reinforced concrete coupled shear walls with single layer of web reinforcement and inclined steel bars. Advances in Structural Engineering, 21(15), pp.2282-2298.
 3. Badarloo, B. and Jafari, F., 2018. A Numerical Study on the Effect of Position and Number of Openings on the Performance of Composite Steel Shear Walls. Buildings, 8(9), p.121.
 4. Popescu, C., Schmidt, J.W., Goltermann, P. and Sas, G., 2017. Assessment of RC walls with cut-out openings strengthened by FRP composites using a rigid-plastic approach. Engineering Structures, 150, pp.585-598.
 5. Popescu, C., Sas, G., Sabău, C. and Blanksvärd, T., 2016. Effect of cut-out openings on the axial strength of concrete walls. Journal of Structural Engineering, 142(11)
 6. Chen, Z., Xu, J., Chen, Y. and Su, Y., 2016. Seismic behavior of T-shaped steel reinforced high strength concrete short-limb shear walls under low cyclic reversed loading. Structural Engineering and Mechanics, 57(4), pp.681-701.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Montazeri, E., Panahshahi, N. and Cross, B., 2018, April. Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Shear Walls with Staggered Openings under Seismic Loads. In Structures Congress 2018: Buildings and Disaster Management (pp. 281-291). Reston, VA: American Society of Civil Engineers.
 2. Wang, D.W., Chen, N. And Sun, P.X., 2016. Openings optimization layout of the multi-layer shear wall with small openings based on orthogonal decomposition. Chinese Journal of Computational Mechanics, (1), p.5.
 3. Chang, P., Zhang, K., Li, Q., 2015, Influence of openings on lateral stiffness of multi-ribbed composite walls, Huazhong Keji Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 43(11), pp. 127-132

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Popescu, C., 2017. CFRP Strengthening of Cut-Out Openings in Concrete Walls–Analysis and Laboratory Tests (Doctoral dissertation, Luleå University of Technology).
 2. Husain, M., Eisa, A.S. and Hegazy, M.M., 2019. Strengthening of reinforced concrete shear walls with openings using carbon fiber-reinforced polymers. International Journal of Advanced Structural Engineering, pp.1-22.
 3. Pejovic, J. and Jankovic, S., 2015. Seismic shear design of twenty-story RC building with ductile wall system. Stroitel’stvo Unikal’nyh Zdanij i Sooruzenij, (5), p.63.
 4. Pejovic, J., Serdar, N. and Pejovic, R., 2015. «Performance-based» seismic methodology and its application in seismic design of reinforced concrete structures. Stroitel’stvo Unikal’nyh Zdanij i Sooruzenij, (5), p.75.
 5. Koliji, A., Vulliet, L. and Laloui, L., 2006. Structure degradation of dry aggregated soils: experimental evidence and model formulation (No. CONF, pp. 2174-2185).

 

 • Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anastasiadis Anthimos, “Local ductility of steel elements under near-field earthquake loading”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 101, pp 33–52, DOI: 10.1016/j.jcsr.2014.05.001001, ISSN: 0143-974X, Ed. Elsevier, 2014;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Cassiano, D., D’Aniello, M. and Rebelo, C., 2018. Seismic behaviour of gravity load designed flush end-plate joints. Steel and Composite Structures, 26(5), pp.621-634.
 2. Araújo, M., Macedo, L. and Castro, J.M., 2017. Evaluation of the rotation capacity limits of steel members defined in EC8-3. Journal of Constructional Steel Research, 135, pp.11-29.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Fülöp, L., Jussila, V., Lund, B., Fälth, B., Voss, P., Puttonen, J., Saari, J., Heikkinen, P. and Oy, Å.C., 2016. Modelling as a tool to augment ground mo-tion data in regions of diffuse seismicity-Progress 2015.
 2. Anastasiadis, A.S., Voghiatzis, T.I. and Sachpazis, C.I., Trends and needs for the prediction of the inelastic capacity of steel members considering the differences in seismic loading conditions.

 

 • Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Investigation of the cyclic inelastic capacity of steel beams through the use of the plastic collapse mechanism”, Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-014-9665-2, Print ISSN 1570-761X, Ed. Springer, 2014.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Reyes-Salazar, A., Sauceda-Pimentel, J.M., Ruiz, S.E., Bojórquez, E. and Bojorquez, J., 2018. Seismic response and energy dissipation of 3D complex steel buildings considering the influence of interior semi-rigid connections: low-medium-and high-rise. Bulletin of Earthquake Engineering, 16(11), pp.5557-5590.
 2. Krentowski, J., Chyzy, T. and Dunaj, P., 2017. Sudden collapse of a 19th-century masonry structure during its renovation process. Engineering Failure Analysis, 82, pp.540-553.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Araújo, M., Macedo, L. and Castro, J.M., 2017. Evaluation of the rotation capacity limits of steel members defined in EC8-3. Journal of Constructional Steel Research, 135, pp.11-29.

 

 • Keller Alexandra, Nicola Chieffo, Edmond Opritescu, Marius Mosoarca, Antonio Formisano. “Resilience of historic cities and adaptation to climate change”, Urbanism. Arhitectura. ConstructiI, Volume: 8, Issue: 1, Pages: 15-26, ISSN: 2069-0509, eISSN: 2069-6469, 2017;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Chieffo, N., Formisano, A. and Miguel Ferreira, T., 2019. Damage scenario-based approach and retrofitting strategies for seismic risk mitigation: an application to the historical Centre of Sant’Antimo (Italy). European Journal of Environmental and Civil Engineering, pp.1-20.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Adjim, H., Djedid, A. and Hamma, W., 2018. Urbanism, Climate Change And Floods: Case Of Tlemcen City In Algeria. Urbanism. Architecture. Constructions/Urbanism. Arhitectura. Constructii, 9(1).
 2. Hamma, W., 2018. Forecasting and risk management in Tlemcen: Legislation and urban master plans. Urbanism. Arhitectură. Construcţii, 9(1), pp.5-22.

 

 • Mosoarca Marius, Keller Alexandra, Petrus Cristian, Racolta Andrei “Failure analysis of historical buildings due to climate change”. Engineering Failure Analysis, Volume: 82, pp. 666-680, 2017

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Hulimka, J., Kałuża, M. and Kubica, J., 2019. Failure and overhaul of a historic brick tower. Engineering Failure Analysis, 102, pp.46-59.
 2. Adam, J.M. and Buitrago, M., 2018. Learning from failures in an emblematic building in Valencia, Spain. Engineering Failure Analysis, 92, pp.418-429.

 

 • Gioncu Victor, Mosoarca Marius,  „Ultimate limit state of masonry historical buildings using collapse mechanism methodology: Application for Orthodox churches, Protection of historical buildings – PROHITECH 09, vol. 1 si 2, Ed.: Mazzolani, FM, pp: 1153-1158, WOS:000280544200178, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06, Roma, 2009;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Solonaru, M., Lungu, I. and Budescu, M., 2016. Upon the stresses developed in the superstructure influenced by limited excavation and concreting works underneath an existing foundation. Buletinul Institutului Politehnic din lasi. Sectia Constructii, Arhitectura, 62(2), p.19.

 

 • Janos Gergely, Victor Gioncu , Marius Mosoarca, “Behaviour of steel MRFs subjected to near-fault ground motions”, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, pp.129-136, Ed. F. M. Mazzolani, A. Wada, STESSA 2006, Ed. Taylor&Francis Group,  ISBN: 0-415-40824-5, WOS: 000242847900018, Yokohama, Japonia, 2006;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Gioncu, V. and Anastasiadis, A., 2014. Plastic coupled instabilities of I-shaped steel beams. Thin-Walled Structures, 81, pp.67-77.
 2. Györgyi, J., 2010. Corrected ground motion functions in the case of near-fault earthquake. In The Tenth Int. Conf. on Computational Structures Technology (pp. 1-10).

 

 • Andreescu, Ioan, Alexandra Keller, Marius Mosoarca. “Complex Assessment of Roof Structures.” Procedia Engineering Volume 161, pp: 1204-1210, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.542, 2016.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Faggiano, B., Marzo, A., Grippa, M.R., Iovane, G., Mazzolani, F.M. and Calicchio, D., 2018. The inventory of structural typologies of timber floor slabs and roofs in the monumental built heritage: the case of the Royal Palace of Naples. International Journal of Architectural Heritage, 12(4), pp.683-709.
 2. CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI
 3. Andreescu, I. and Keller, A.I., 2019, February. Architecture as “Gesamtkunstwerk”–The Role of the Roof in Defining Architecture in the 19th and 20th Century in Timisoara. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 471, No. 7, p. 072034). IOP Publishing.
 4. Arlanova, M., Pavlov, S. and Yablonskii, L., 2018. Restoration of historical mansions built in Russian province at the beginning of XX century. In MATEC Web of Conferences (Vol. 193, p. 04016). EDP Sciences.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Makutėnienė, D., Šostak, O.R. and Maceika, A., 2017. Delphi method application for the roofing projects. In Engineering Graphics BALTGRAF-14: proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017 (pp. 32-35). Tallinn University of Technology.

 

 • Taffarel Sabrina, Marson Claudia, Valotto Claudia, Roverato Margherita, Munari Marco, da Porto Francesca, Modena Claudio, Mosoarca Marius, “Seismic vulnerability maps of Timisoara historical center based on fragility curves”. In SAHC 2016_10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Leuven, Belgium, CRC Press, Taylor and Francis Group, 1605-1612, 2016.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Jiménez, B., Pelà, L. and Hurtado, M., 2018. Building survey forms for heterogeneous urban areas in seismically hazardous zones. Application to the historical center of Valparaíso, Chile. International Journal of Architectural Heritage, 12(7-8), pp.1076-1111.

 

 

D.2. CITARI ARTICOLE BDI

 

 • Tamas Nagy–Gyorgy, Marius Mosoarca, Valeriu Stoian, Janos Gergely, Daniel Dan, “Retrofit of Reinforced Concrete Shear Walls with CFRP Composites”, Proc. Symposium ”Keep Concrete Attractive”,  ISBN 963 420 838 X, Budapest, 2005;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. del Rey Castillo, E., Dizhur, D., Griffith, M. and Ingham, J., 2019. Experimental testing and design model for bent FRP anchors exhibiting fiber rupture failure mode. Composite Structures, 210, pp.618-627.
 2. del Rey Castillo, E., Dizhur, D., Griffith, M. and Ingham, J., 2019. Strengthening RC structures using FRP spike anchors in combination with EBR systems. Composite Structures, 209, pp.668-685.
 3. Grelle, S.V. and Sneed, L.H., 2013. Review of anchorage systems for externally bonded FRP laminates. International Journal of Concrete Structures and Materials, 7(1), pp.17-33.
 4. Dan, D., 2012. Experimental tests on seismically damaged composite steel concrete walls retrofitted with CFRP composites. Engineering Structures, 45, pp.338-348.
 5. Ceroni, F., Pecce, M., Matthys, S. and Taerwe, L., 2008. Debonding strength and anchorage devices for reinforced concrete elements strengthened with FRP sheets. Composites Part B: Engineering, 39(3), pp.429-441.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Dan, D., Fabian, A., Stoian, V., Tamas, N.G., 2014, Retrofitting solution of steel-concrete shear walls with steel encased profiles using cfrp, Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space and Composite Structures, pp. 61-66
 2. Dan, D., Fabian, A., Stoian, V. and Nagy-György, T., 2013. Experimental study on steel-concrete shear walls with steel encased profiles retrofitted with FRP composites. In Structures and Architecture (pp. 1519-1526). CRC Press.
 3. Dan, D., Fabian, A., Stoian, V. and Nagy-György, T., 2013. Experimental study on steel-concrete shear walls with steel encased profiles retrofitted with FRP composites. In Structures and Architecture (pp. 1519-1526). CRC Press.
 4. Grelle, S.V. and Sneed, L., 2011. An evaluation of anchorage systems for fiber‐reinforced polymer (FRP) laminates bonded to reinforced concrete elements.
 5. Demeter, I., Nagy-György, T., Stoian, V., Dan, D. and Descu, C., 2010. FRP composites for seismic retrofitting of RC wall panels with cut-out openings. Structures & Architecture, pp.541-542.
 6. Ceroni, F. and Pecce, M., 2010. Evaluation of bond strength in concrete elements externally reinforced with CFRP sheets and anchoring devices. Journal of Composites for Construction, 14(5), pp.521-530.
 7. Demeter, I., Nagy-György, T., Stoian, V., Daescu, A.C. and Dan, D., 2010. Seismic performance of precast RC wall panels with cut-out openings retrofitted by externally bonded CFRP composites. In Proceedings 3rd fib international congress (fib 2010), PCI, paper (No. 593).

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE NEINDEXATE

 1. Demeter, I., Nagy-György, T., Stoian, V. and Dan, D., 2008, July. Quasi-static loading strategy for earthquake simulation on precast RC shear walls. In WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering (No. 12). WSEAS.
 2. Dan, D., Nagy-György, T., Stoian, V., Fabian, A. and Demeter, I., 2012. FRP Composites for Seismic Retrofitting of Steel-Concrete Shear Walls with Steel Encased Profiles. Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA 2012), pp.1071-1076.
 3. Sas, G., Demeter, I., Nagy-György, T., Stoian, V., Carolin, A. and Täljsten, B., 2008. FRP strengthened RC panels with cut-out openings. In Challenges for Civil Construction: 16/05/2008-18/05/2008. FEUP edições (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Edicoes).
 4. Demeter, I., Nagy-György, T., Stoian, V., Dăescu, C. and Dan, D., 2009, January. Precast RC Wall Panels with Cut-out Openings Retrofitted by FRP Composites. In IABSE Symposium Report (Vol. 96, No. 5, pp. 239-247). International Association for Bridge and Structural Engineering.
 5. Qazi, S., 2013. Mechanical behavior of RC walls under seismic activity strenghtened with CFRP (Doctoral dissertation, INSA de Lyon).

 

 • Formisano, Antonio, Nicola Chieffo, and Marius Mosoarca. “Seismic vulnerability and damage speedy estimation of an urban sector within the municipality of San Potito Sannitico (Caserta, Italy).”

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Chieffo, N. and Formisano, A., 2019. The Influence of Geo-Hazard Effects on the Physical Vulnerability Assessment of the Built Heritage: An Application in a District of Naples. Buildings, 9(1), p.26.
 2. Quagliarini, E., Lucesoli, M. and Bernardini, G., 2019. Rapid tools for assessing building heritage’s seismic vulnerability: a preliminary reliability analysis. Journal of Cultural Heritage.
 3. Chieffo, N., Formisano, A. and Miguel Ferreira, T., 2019. Damage scenario-based approach and retrofitting strategies for seismic risk mitigation: an application to the historical Centre of Sant’Antimo (Italy). European Journal of Environmental and Civil Engineering, pp.1-20.
 4. Chieffo, N. and Formisano, A., 2019. Geo-Hazard-Based Approach for the Estimation of Seismic Vulnerability and Damage Scenarios of the Old City of Senerchia (Avellino, Italy). Geosciences, 9(2), p.59.
 5. Fumo, M., Formisano, A., Sibilio, G. and Violano, A., 2018. Energy and Seismic Recovering of Ancient Hamlets: the Case of Baia e Latina. Sustainability, 10(8), p.2831.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Olivito, R.S., Scuro, C., Codispoti, R. and Porzio, S., A Seismic Analysis For Ancient Trentacapilli Palace With Different Schematization Methods Of Masonry Walls.
 2. Milani, G., Formisano, A. and Clementi, F., 2017. Open challenges in seismic design of new structures and vulnerability reduction of existing buildings. The Open Civil Engineering Journal, 11(Suppl-5, M1), pp.1024-1025.

 

 • Mosoarca Marius, Gioncu, V., „Assessment and mitigation procedures for historical buildings situated in seismic areas”, Proceedings of the International Conference on Risk Management, Assessment and Mitigation, RIMA ’10, pp. 27-32; Bucuresti, 2010;

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Radoslav, R., Branea, A.M. and Găman, M.S., 2013. Rehabilitation through a holistic revitalization strategy of historical city centres–Timisoara, Romania. Journal of cultural heritage, 14(3), pp.e1-e6.
 2. Breazu, Gheorghe, and Cristian Dumitrescu. “Fire risks in the field of architecture and urban planning design process of the civil constructions, management, evaluation and control.” In Proceedings of the 3rd WSEAS international conference on Engineering mechanics, structures, engineering geology, pp. 23-38. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2010.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Mircea, A.T., Crutescu, R. and Crutescu, R., 2010. Research contributions to the seismic performance of ICF technology wall systems. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 7(10), pp.1240-1250.
 • Mosoarca, Marius, Iasmina Apostol, Alexandra Keller, and Antonio Formisano. “Consolidation methods of Romanian historical building with composite materials.” In Key Engineering Materials, vol. 747, pp. 406-413. Trans Tech Publications, 2017

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Formisano, A., Vaiano, G., Fabbrocino, F. and Milani, G., 2018. Seismic vulnerability of Italian masonry churches: The case of the Nativity of Blessed Virgin Mary in Stellata of Bondeno. Journal of Building Engineering, 20, pp.179-200.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Formisano, A., Vaiano, G. and Fabbrocino, F., 2019. Seismic and energetic interventions on a typical South Italy residential building: cost analysis and tax detraction. Frontiers in Built Environment, 5, p.12.

 

 • Nariţa, Alina-Maria, Vlad Gurza, Răzvan Opriţa, Alexandra Keller, Iasmina Apostol, Marius Moşoarcă, and Cătălina Bocan. “New vulnerabilities of historic urban centers and archaeological sites: Extreme loads.” Pollack Periodica 11, no. 3 (2016): 15-26.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Quagliarini, E., Lucesoli, M. and Bernardini, G., 2019. Rapid tools for assessing building heritage’s seismic vulnerability: a preliminary reliability analysis. Journal of Cultural Heritage.
 2. Sabareanu, E., 2017, June. Assessment and Rehabilitation Issues Concerning Existing 70’s Structural Stock. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 209, No. 1, p. 012100). IOP Publishing.

 

 • Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Seismic management and damage prevention of religious buildings situated in seismic areas” din Proceedings of the International Conference of Risk Management, Assesment and Mitigation (RIMA’10)- Recent Advances in Risk Management, Assesment and Mitigation, Bucharest, Romania, 20-22 aprilie, 2010

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Breazu, G. and Dumitrescu, C., 2010, July. Fire risks in the field of architecture and urban planning design process of the civil constructions, management, evaluation and control. In Proceedings of the 3rd WSEAS international conference on Engineering mechanics, structures, engineering geology (pp. 23-38). World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).

 

 • Mosoarca, M., Petrus, C., Stoian, V., and Anastasiadis, A., 2016. Behaviour of Masonry Infills subjected to out of Plane Seismic Actions. part 2: Experimental testing.

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE BDI

 1. Da Porto, F., Verlato, N., Guidi, G. and Modena, C., 2016. The INSYSME project: Innovative construction systems for earthquake resistant masonry infill walls. Brick and Block Masonry—Trends, Innovations and Challenges; Modena, C., da Porto, F., Valluzzi, MR, Eds.

 

 • Taffarel Sabrina, Marson Claudia, Valotto Claudia, Roverato Margherita, Munari Marco, da Porto Francesca, Modena Claudio, Mosoarca Marius, “Seismic vulnerability maps of Timisoara historical center based on fragility curves”. In SAHC 2016_10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Leuven, Belgium, CRC Press, Taylor and Francis Group, 1605-1612, 2016

CITARI IN JURNALE SI CONFERINTE INDEXATE ISI

 1. Jiménez, B., Pelà, L. and Hurtado, M., 2018. Building survey forms for heterogeneous urban areas in seismically hazardous zones. Application to the historical center of Valparaíso, Chile. International Journal of Architectural Heritage, 12(7-8), pp.1076-1111.

 

E. PREMII

 1. Diploma de merit pentru asigurarea calitatii si sigurantei in constructii obtinuta impreuna cu Prof. Dr. ing. V. GIONCU si firma de proiectari SC H.I. STRUCT S.R.L. eliberata de Guvernul Romaniei in anul 2004;
 2. CITY BUSINESS CENTRE TIMISOARAPremiul III conferit de Asociatia Inginerilor Proiectanti de Structuri din Romania, AICPS pe anul 2008.

 

F. EXPERIENTA PROFESIONALA

F.1                   Monumente istorice (selectiv)

 1. Expertiză şi proiect de executie -  Mănăstirea Sf. Gheorghe, Gătaia-monument categoria „A”,1999;
 2. Expertiză tehnica Sinagoga din Cetate, Timişoara, 2002;
 3. Expertiză tehnica şi proiect consolidare  clădiri  Piaţa Sf. Gheorghe nr.2,3,4, 2010;
 4. Expertiza tehnica si proiect restaurare restaurant  SINAIA, Timisoara, 2004;
 5. Expertiza tehnica si proiect de consolidare imobil S+P+2E+M str. Mocioni Timisoara, 2007;
 6. Expertiza tehnica Capela Militara din Piata 700 Timisoara, 1999;
 7. Expertiza tehnica turnuri apa istorice Timisoara-monumente categoria „A”, 2002;
 8. Expertiza tehnica  amenajare S.C. Egreta SRL Timisoara, 2004;
 9. Expertiza tehnica si proiect consolidare Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”-Dobresti, jud. Timis-monument categoria „A”, 2009;
 10. Expertiza tehnica si proiect pentru consolidare, conservare si refunctionalizare sala de spectacol-Sinagoga Fabric, situata pe Str.Kuna, Nr.2, Timisoara, cod TM-II-m-B-06126, 2009;
 11. Expertiza tehnica si proiect translatare stavilar – Piata 700 Timisoara, 2013.

F.2 Lacase de cult – biserici

 1. Biserica ortodoxă, Covaci, jud. Timiş – 1997;
 2. Biserica ortodoxă, Moşniţa Nouă, jud. Timiş – 1994;
 3. Biserica ortodoxă, Dumbrăviţa, jud. Timiş – 2000;
 4. Biserica ortodoxă, Biled, jud. Timiş – 2002;
 5. Manastirea Sf. Nicolae Vulcan, jud. Hunedoara – 2005.
 6. Biserica Ortodoxa Ucraineana Timisoara – 2004;
 7. Biserica Ortodoxa Timisoara – zona Steaua – 2006;
 8. Biserica Ortodoxa Stamora Germana, Jud. Timis – 2009;

F.3       Sedii administrative (selectiv)

 1. Sediu Inspectoratul de Stat in Constructii Timisoara
 2. Sediu Romtelecom Ronat, P+3E, Timişoara;
 3. Sediu Camera Notarilor Publici S+P+1E+M, Timişoara;
 4. Universitatea Mihai Eminescu S+P+4E, Timişoara;
 5. Sediu S.C. Elco S.R.L. P+2E ,Timişoara;
 6. Clădire birouri S.C. Timteh S.R.L. P+1E, Timişoara;
 7. Clădire birouri S.C. Hidrotim S.A. P+2E, Timişoara;
 8. Cladiri birouri S+P+5E+M CITY BUSINESS CENTER – P-ta 700 Timisoara, 2006-prezent;
 9. Cladiri birouri 2S+P+5E+M CITY BUSINESS Cluj – Napoca, 2013-prezent;

F.4       Sedii de banci

 1. Cladire BancPost – proiect infrastructură, Timişoara;

F.5       Spatii de productie si birouri (selectiv)

 1. Clădire birouri P+1 şi hală de producţie – S.C.Ecosysteme SRL, Timişoara;
 2. Sediu firmă P+1 şi hală de producţie S.C. Cloos S.A., Timişoara;
 3. Hală S.C. Rosco Textil S.A. P+E, Curtici;
 4. Hală S.C. Momo România S.A., Ribiţa ;
 5. Hală şi depozite T.D.G, Curtici;
 6. Birouri şi hală de producţie Linar, Timişoara;
 7. Hala producţie încălţăminte Calzaturificio Tore, Lugoj;
 8. Cladire birouri şi spaţii producţie Logimaetics, Timişoara;
 9. Hală producţie Tioss Commerce, Dumbrăviţa;
 10. Hală Complex Autoservice Quark Motors, Arad;
 11. Hală producţie Astral, Arad;
 12. Hală producţie Lisa Draexelmayer, Hunedoara;
 13. Hală producţie conserve S. C. Rant S.A, Ploieşti;
 14. Hală producţie Baia de Criş, S.C. Mam 2 Ro SRL, Brad;
 15. Hala producţie S.C.Alpin 57 Lux SRL, Alba Iulia;
 16. Hala productie Coficab, Arad;
 17. Hala productie ALCOA, Chisineu Cris;

F.6       Reprezentante

 1. Reprezentanţă Opel, Timişoara;
 2. Reprezentanţă BMW, Timişoara;

F.7       Complexe comerciale

 1. Magazin S.C. Nova-Tim P+2E S.R.L., Timişoara;
 2. Centru comercial GALERIA 1 Timisoara;

F.8       Hoteluri si pensiuni

 1. Hotel Reghina Blue S+P+4E, Timişoara;
 2. Hotel Athenee S+P+3E+M, Timişoara;
 3. Hotel Solaris S+P+1E+M, Timişoara;
 4. Hotel La Residenta S+P+1E, Timişoara;
 5. Amenajare Vila Mayumi S+ P+2E, Moneasa;
 6. Mansardare si extindere S.C. Tomix , Timişoara;

F.9       Expertize constructii civile si industriale (selectiv)

 1. Experiză Romtelecom, Lugoj;
 2. Expertiză clădire Datatim, Timişoara;
 3. Expertiză şi extindere sediu CFR Marfă ( Cantina ELBA), Timişoara;
 4. Expertiză hală producţie lemn C.S.T. Fadini Rom, Topolovăţ;
 5. Expertiză hală producţie lemn Tehnica Schweiz Impex,Voiteg;
 6. Expertiza amenajare Autogară, Timişoara;
 7. Extindere sediul Inspecţia de Stat în Construcţii –Timiş

F.10   Statii CFR

 1. Amenajare clădire, Gara Petroşani;
 2. Amenajare clădire, Gara Curtici;
 3. Amenajare clădire, Gara Stamora Moraviţa;

F.11   Complexe de locuinte

 1. Complex de locuinţe înşiruite S. C. Ecosisteme, Timişoara
 2. Complex 4 case înşiruite Ghiroda, jud. Timiş
 3. Complex locuinte Alfa, Ronat, Timişoara

F.12      Locuinte

 • Peste 75 proiete case cu regim maxim de inaltime S+P+1E+M

 

Prof. dr. ing. Marius Mosoarca

Timisoara

Iunie 2019

 

 

 

 

 

 

CV Victor Gioncu

Gioncu Victor

1.Nume
Victor Gioncu – MEMBRU FONDATOR +

2.Data si locul nasterii
19 august 1933 – 30 martie 2013 , Arad, Romania

3.Parinti
Tata Barbu Gioncu technician cadastru
Mama Maria Gioncu educatoare

4.Situatia familiala
Sotia Angela Gioncu tehnician, pensionara
Fiica Dana Petcu informaticiana, profesor la Universitatea de Vest Timisoara
Nepoata Paula Petcu informaticiana, Copenhaga

5.Educatia
1940-1944, scoala primara « Iosif Vulcan » Arad
1944-1952, liceul “Moise Nicoara” Arad
1952-1957, Institutul Politehnic Timisoara, Facultatea de Constructii, Sectia Constructii Civile, Industriale si Agricole

6. Titluri stiintifice
1971, Doctor inginer, doctorat sub conducerea prof. Constantin Avram in specialitatea Beton Armat, cu titlul “ Comportarea si calculul cupolelor din beton armat rezemate pe arce cu tiranti “
2004, Profesor onorific al Universitatii Tehnice Budapesta
2011, Doctor Honoris Causa, Universitatea Tehnica Cluj- Napoca

7. Pozitii profesionale
1957-1958, Sef santier Arad, TRCLT
1958-1964, Proiectant principal, DSAPC Arad
1964-1971, Cercetator principal, INCERC Timisoara
1964-1971, Asistent prin cumul, Facultatea de Constructii, Catedra Beton Armat
1971-1985, Conferentiar Facultatea de Constructii, Sectia Arhitectura
1985-1994, Director Institutul de Cercetari INCERC Timisoara
1990-1994, Profesor prin cumul, Sectia de Arhitectura
1994-2003, Profesor titular, Departamentul de Arhitectura
1994-1997, Inginer consultant, Proiect Arad
1997-… Director birou de proiectare H.I.STRUCT (High Innovative Structures) Timisoara
2003-… Profesor consultant, Facultatea de Arhitectura

8. Experienta in invatamant
i. Facultatea de Arhitectura
- Teoria si proiectarea structurilor (cursuri, seminarii si atelier de proiectare)
- Estetica structurilor (cursuri si seminarii)
- Arhitectura antiseismica (cursuri si seminarii)
Cursuri Master
- Tehnologii noi pentru restaurarea cladirilor istorice

ii. Facultatea de Constructii
- Proiectarea structurilor din beton armat (proiectare)
- Placi curbe subtiri (cursuri si seminarii)
- Teoria elasticitatii (cursuri si seminarii)
- Rezistenta materialelor (cursuri si seminarii) Cursuri Master
- Cladiri cu deschideri mari (cursuri)
- Cladiri inalte (cursuri)
- Calculul seismic al structurilor (cursuri)

9. Experienta in cercetare
Peste 300 lucrari si carti publicate in domeniile:
i. Structuri spatiale
ii. Bare cu pereti subtiri
iii. Stabilitatea structurala
iv. Calculul seismic al structurilor metalice
v. Arhitectura si inginerie
vi. Consolidarea si reconversia cladirilor si monumentelor istorice

10. Experienta in proiectare
Peste 100 constructii proiectate si executate in domeniile :
i. Cladiri rezidentiale
ii. Blocuri de apartamente
iii. Biserici
iv. Cladiri invatamant
v. Cladiri birouri
vi. Hoteluri, pensiuni,
vii. Piete
viii. Sali de sport
ix. Statii benzina
x. Show-room-uri
xi. Cladiri de vama,
xii. Sere
xiii. Cladiri industriale
xiv. Consolidari si reconversii cladiri civile si industriale

11. Mentiuni in volume de personalitati
i. Who in the World – SUA
ii. Who’s Who in Science and Engineering –SUA
iii. Who’s Who in Romania, Bucuresti, Pegasus Press, 2002
iv. Personalitati Romane si Faptele Lor ( ed. C.T. Dartu), Iasi, 2001
v. Repere ale Ingineriei Romanesti (ed. M.Mihaita si altii), Editura AGIR, 2000
vi. Personalitati Romanesti in Constructii (ed. H. Popescu) Editura HP, 2008

12. Publicatii si articole dedicate
i. Profile of a Civil Engineer : Victor Gioncu at Seventy (ed. M.Mosoarca) Editura Orizonturi Universitare, 2004, Timisoara
ii. Volum omagial dedicat aniversarii a 70 ani a prof. V.Gioncu « Recent Advances and New Trends in Structural Design » (ed. D.Dubina, D.Grecea), Editura Orizonturi Universitare, 2004, Simposion cu participare internationala
iii. H. Popescu « Peronalitati Romanesti in Constructii : Victor Gioncu » Revista Constructii, 2012, anul VIII, nr. 78, 46-48

ACTIVITATE PROFESIONALA

Premii nationale si internationale
Premii pentru lucrari stiintifice :
-1978, Premiul « Traian Vuia » al Academiei Romane pentru cartea Gioncu V. & Ivan M. « Instabilitatea structurilor din placi curbe subtiri «
-2006, Premiul AGIR pentru cartea Gioncu V.« Instabilitati si catastrofe in ingineria structurala »
-2012, Premiul AGIR Bucuresti pentru cartea Gioncu V. & Mazzolani F.M « Earthquake Engineering for Structural Design »
-2012, Premiul I AGIR Filiala Timisoara la concursul « Cartea Tehnica 2012 » pentru cartea Gioncu V. & Mazzolani F.M « Earthquake Engineering for Structural Design »

Premii pentru lucrari de proiectare
-1997, Premiul ECCS (Conventia Europeana pentru Structuri Metalice pentru structura Pietei Badea Cartan Timisoara, constructie pe membrane tensionate
-2002, Premiul Centrului de Cercetari Structuri Spatiale, Guildford, Anglia, pentru intreaga activitate din domeniul proiectarii structurilor spatiale
-2003, Premiul Conventiei Europene pentru Structuri Metalice, pentru cladirea Bank Post Timisoara (Expert verificator)
-2004, Diploma de merit pentru asigurarea calitatii si siguranei in constructii
-2008, Premiul AICPS pentru structura cladirii City Business Centre Timisoara

2. Membru al asociatiilor Academice

Membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, ASTR
2001-2003 Membru corespondent
2004- Membru titular

Membru al New York Academy of Science 1987- 1990

3. Membru al asociatilor profesionale

(a) Asociatii nationale
i.Asociatia inginerilor constructori proiectanti de structuri,AICPS, membru fondator si membru al Comitetului national
ii.Asociatia generala a inginerilor din Romania, AGIR
iii. Societatea banateana de inginerie seismica, SBIR,presedinte
iv. Asociatia producatorilor romani de structuri metalice, APCMR, membru fondator

(b) Asociatii internationale
i. Structural Stability Research Council, SSRC, SUA
ii. European Convention for Constructional Steelwork, ECCS, membru correspondent al Working Group “Seismic Design”
iii. International Association for Shell and Space Structures, 2002-2010 Co-Chairman of Commision 8.1 “Steel Space Structures”

4. Activitate de verificator, expert si specialist
i.Verificator MLPAT pentru structuri din beton armat si metalice
ii. Expert MLPAT
iii. Specialist al Ministerului Culturii, Cultelor siPatrimoniului National pentru cladiri Monumente istorice
iv. Expert UNESCO (1992-1997)

5. Membru al comitetelor de organizare al conferintelor internationale
-1982, 1985,1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, International Romanian Conferences in Metal Structures
-1984, 1993, 2002, Space Structures, Guilford, England
-1986, 1990, 1995, Stability of Steel Structures, Budapest Conferences
-1991, 2005, 2006. 2007, 2010 IASS Conference, Copenhaga, Bucuresti, Beijing, Venetia, Shanghai
-1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 Coupled Instabilities in Metal Structures, Timisoara, Liege, Lisabona, Roma, Sydney, Glasgow
-1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Timisoara, Kyoto, Montreal, Napoli, Yokohama, Philadelphia, Chile
-1995, Conference on Metal Structures, Krakow
-1999, 2002, Stability and ductility of Steel Structures, Timisoara, Budapest
-2004, 2005, 2006, 2007, New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava
- 2009, PROHITEH 09 Roma

6. General reporter sau Invited lecture la conferinte internationale
- 1982, 3rd International Conference on Stability, Timisoara: New conceptions, trends and perspectives in the theory of post-critical behaviour of structures
-1986, Stability of Steel Structures, Tihany Conference: Stability of trusses, General report
-1990, Stability of Steel Structures, Budapest Conference: Buckling of built-up members. General report
-1992, Coupled Instabilities in Metal structures: General theory of coupled instability. General report
-1993, Space Structures, Guildford: Buckling of reticulated shells. General report
-1994, Behaviour of Steel structures in Seismic Areas, Timisoara: Development and design of seismic-resistant steel structures in Romania
-1995, Stability of Steel Structures, Budapest: Buckling of shells. General report.
-1996, Coupled Instabilities in Metal Structures, Liege:Coupled instability under dynamic loading. General report
-1997, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Kyoto: Ductility demands. General report
-1999, Stability and Ductility of Steel Structures, Timisoara: Framed structures. Ductility and seismic response. General report
-2000, Coupled Instability in Metal Structures, Lisbon: Dynamic coupled instabilities. General report
-2002, Stability and Ductility of Steel Structures, Budapest: Ductility of steel structures. General report
-2002, Grecia, Patras, Conference on Steel Structures: Recent development in ductility design of steel structures
-2004, Coupled Instabilities in Metal Structures, Rome: An engineering approach to stability design.
-2005.Theory, Technique, Valuation, Maintenance, IASS Conference:Instability problems of shells. General report
-2006, Advances in Steel Constructions, Ischia: Advances in seismic codification for steel structures. General report
-2006, New Olympics, New Shell and Spatial Structures, IASS Conference, Beijing: Progressive collapse in space structures
-2007, COST C26, Timisoara: Progressive collapse and explosions Influence of earthquake type on seismic design
-2007, Structural Architecture. Towards the Future Looking to the Past. IASS Conference: Local and global instabilities in space structures. General Report
-2010, WSAS RIMA 10 Conference, Bucuresti Seismic risk and urban planning,

7. Cursuri ca professor invitat al unor universitati din tara sau strainatate
-1983, Anglia, Master courses la Guildford Univerity: Instability behaviour of triangulated vaults
-1990, Brazilia, Master courses la COPPE Rio de Janeiro University: Structural stability: phenomenon, theory and practice
-1993, Ungaria, International Advances School, Budapest: Analysis of steel thin-walled structures
-1994, Romania, BEST summer courses: Large-span structures: imagination versus reality. Architect-engineer cooperation
-2001, 2002, 2003, Romania, Timisoara UNESCO summer school on restauration: – New methodologies of intervention and protection
- Steel in restoration and consolidation
- Solutions for designing and execution of historical building restoration

8. Conferinte invitate la universitati din strainatate
-1985, Italia, Roma, Napoli, Cosenza: Theory of stability today
-1989, Italia, Roma, Napoli, Cosenza, Milano Coupled instabilities in thin-walled members
-1990, Brazilia, Rio de Janeiro, Catholic University Instability of reticulated shells
-1991, Italia, Florenta, Roma, Napoli, Salerno: Instability of reticulated shells
-1992, Germania, Hamburg, Coupled instabilities in metal structures
-1992, Germania, MERO Wuerzburg: Buckling of reticulated shells
-1993, Belgia, Liege : Buckling of reticulated structures
-1995, Italia, Roma, Napoli, Salerno, Lecce Local and global ductility interaction in seismic design
-1995, Slovacia, Bratislava: Coupled instabilities in reticulated shells
-1997, Italia, Napoli, Salerno, Lecce: Design of seismic resistant structures: Progress and challenge
-1997, Italia, Roma: Dynamic coupled instabilities
-1997, Germania, Berlin, Hamburg: Dynamic coupled instabilities
-1998, Ungaria, Budapesta Ductility of steel structures
-2001, Columbia, Cartagena: New trends in seismic design of steel structures. Some innovative steel structures
-2002, Portugalia, COST seminar Lisabona: Recent development in ductility design
-2002, Italia, Roma, Napoli: DUCTROT computer program
-2002, Romania, Cost seminar, Timisoara – Main features of exceptional earthquakes
-2003, Franta, Rennes: Modeles plastiques du voilement local
-2004, Ungaria, Budapesta : To be or not to be ductile, that is the question
-2005, Austria, Innsbruck, COST meeting: Advances in engineering seismology
-2006, Japonia, Tokyo: Factors influencing the solution to preserve historical buildings: European experience
-2007, Italia, Napoli: New structures for 2008 Beijing Olympic Games
-2007, Italia, Catania: Ductility of steel structures

9. Initiator si organizator (impreuna cu D.Dubina) a unor cicluri de conferinte internationale
- Coupled Instabilities in Metal Structures, CIMS – 1992, Timisoara, urmata de 1996, Liege, 2000 Lisabona, 2004 Roma, 2008 Sydney, 2012 Glasgow
-Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas STESSA 1994, Timisoara, urmata de 1997 Kyoto, 2000 Montreal, 2003 Napoli, 2006 Yokohama, 2009 Philadelphia, 2012 Chile

10. Organizator de cursuri speciale internationale la CISM Udine, Italia
-1999, Seismic Resistant Steel Structures Organizate impreuna cu prof, F. M. Mazzolani(Napoli)
-2003, Phenomenological and Mathematical Modelling in Structural Instability Organizate impreuna cu prof. M. Pignataro(Roma)

BILANTUL ACTIVITATII PROFESIONALE

Premii nationale si internationale
- pentru lucrari publicate – 4
- pentru constructii proiectate – 5

Membru al asociatiilor profesionale
- academice – 2
- nationale – 4
- internationale – 3

Membru al comitetelor de organizare conferinte internationale – 42

General reporter sau Invited lecture – 20

Cursuri ca professor invitat la Universitati din strainatate – 7

Conferinte invitate la Universitati din strainatate – 23

Initiator a unor cicluri de conferinte internationale – 2

Organizator de cursuri universitare CISM Udine – 2