Despre noi

CV Marius Mosoarca
Informatii personale
Numele si Prenumele: Marius Mosoarca
Data si locul nasterii: 11.09.1967 Timisoara
Cetatenie: Romana
Starea civila: casatorit, 1 copil
Telefon/Fax: 0040256 473474 , 0740 612 757
E-mail: mmosoarca@histruct.ro ; mmosoarca@yahoo.com

EXPERIENȚA PROFESIONALA:

din aug. 2015 – până in prezent – Conducator de doctorat in domeniul inginerie civila
din ian. 2015 – până in prezent – Profesor Universitar
din oct. 2013 – până 2015 – Conferentiar Universitar
din 2013 pana in prezent – Prodecan
din 2009- până in 2013- Sef lucrari
din 1999 – până in 2009 – Asistent universitar
din 1998- până in 1999 – Preparator

Universitatea „Politehnica” Timișoara, Facultatea de Arhitectura, Strada Traian Lalescu, nr.2/A, Jud. Timiș, www.upt.ro

Activități didactice la disciplinele:

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură
Timisoara, Strada Traian Lalescu, Nr.2/A, Jud. Timis
Tel/fax: 0256 404021; www.arh.upt..ro
Activități didactice și de cercetare în domeniile restaurării clădirilor istorice și proiectării structurilor portante.

Cursuri predate:
1) Restaurarea și consolidarea structurilor portante-titular curs ”Metode de restaurare” titular curs an IV, sem.II, Facultatea de Arhitectura Timișoara;
2) Proiectarea structurilor de rezistenta – titular curs” Proiectarea structurilor” an III Facultatea de Arhitectura Timișoara;
3) Proiectarea structurilor de rezistenta – titular curs” Proiectarea structurilor” an IV Facultatea de Arhitectura Timișoara;
4) Arhitectura antiseismica. titular curs an V, Facultatea de Arhitectura Timișoara;
5) Estetica structurilor, titular curs an VI, Facultatea de Arhitectura Timișoara;
6) Urbanism antiseismic, titular curs master an II, Facultatea de Arhitectura Timișoara

 

din 1998- până în prezent – Administrator S.C. H.I. STRUCT S.R.L Timisoara
Strada Ciocarliei, Nr.86, Jud. Timis, Tel/fax: 0256 226277; office@histruct.ro
Activităţi şi responsabilităţi principale: Proiectare structuri rezistenta cladiri

din 1994 –pana in prezent – Administrator delegat SC MAISON STYL SRL
Timisoara, Strada Ciocarliei, Nr.86, Jud.Timis, Tel/fax:0256 226277;mmosoarca@yahoo.com
Activităţi şi responsabilităţi principale: Proiectare structuri rezistenta cladir

din 1994 – pana in 1995 – Inginer proiectant S.C. HIDROTIM S.R.L.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate – inginer proiectant

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

 

2009 – Specialist Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:

Elaborator de studii si cercetari, inventarierea si clasarea cladirilor cu valoare de patrimoniu, sef proiect structuri de rezistenta istorice, diriginte de santier, urmarirea comportarii in timp a constructiilor istorice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Ministerul Culturii si Patrimoniului Nationa

1995-2004 – Doctor, teza doctorat distinctia „Cum laudae”

Titlul tezei de doctorat: „Contributii la calculul si alcatuirea peretilor structurali din beton armat”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura1994 – Inginer
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatii de Constructii Civile, sectia C.C.I.A.COMPETENΤE PERSONALE:Limba maternă – Romana
Alte limbi străine cunoscute:
Limba engleza – Utilizator independent
Limba franceza – Utilizator independentCompetenţe de comunicare:
Competenţe de comunicare – bune competenţe de comunicare dobândite prin:

 • Experienţa proprie de predare si comunicare cu studentii in cadrul Facultatii de Arhitectura, Universitatea „Politehnica” Timișoara;
 • Conferinte si intalniri cu tema stiintifica
 • Parteneri în proiectare și cercetare
Competenţe organizaţionale/manageriale:
 • Prodecan al Facultății de Arhitectura din Timișoara din aprilie 2013
 • Membru în Consiliul Profesional al Facultății de Arhitectura din Timișoara din anul 2012
 • Membru în Consiliul de Departament al Facultății de Arhitectura din Timișoara din anul 2012
 • Membru în Comisia de licența a Facultății de Arhitectura din Timișoara din anul 2010
 • Membru în Comisia de dizertație a Masterului de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Facultății de Arhitectura din Timișoara în anul 2013
 • Responsabil pe Romania, program de cercetare international “INNOVATIVE SYSTEMS FOR EARTHQUAKE RESISTANT MASONRY ENCLOSURES IN RC BUILDINGS” – INSYSME, FP7- SME-2013 -606229
 • Responsabil pe Romania, program de cercetare international FPS COST Action FP1101, Assessment, Reinforcement and Monitoring of Timber Structures in the Management Committee Member – COST Participants subject to MC permission and MoU acceptance
 • Editor asociat la conferinta ISI: „Advances in Enviromental and Geological Science and Engineering”, A 3-a conferinta internationala (EG’10), 3-5 Septembrie, 2010, Constanta, ISSN:1792-4685; ISBN: 978-960-474-221-9
 • Organizator Workshop international in colaborare cu Universita degli Studi di Padova din Italia: “Seismic Vulnerability of Historical Centers”, Timisoara, 14-15 Iulie 2014
 • Organizator workshop: Patrimoniu„ascuns” II. Evidentierea valorilor de patrimoniu ale sarpantelor istorice – Proiectul cultural este finantat de Administratia Fondului Cultural National

Competențe dobândite la locul de muncă:

 • Inginer specialist elaborator de studii si cercetari, proiectant de structuri de rezistenta, diriginte de santier, atestat de Ministerul Culturii Cultelor si Patrimoniului National numarul 387 S/20.11.2009;
 • Inginer Senior – certificat de AICPS.

Alte competenţe:

 • Membru în Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri (A.I.C.P.S.) din anul 1998
 • Membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.) din anul 1996
 • Membru în Societatea Bănăţeană de Inginerie Seismică (S.B.I.S.) din anul 2002
 • Membru Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (A.N.E.V.A.R.) din 2004
 • Membru in Comisia Tehnica din Mitropolia Banatului, Timisoara din anul 2010
 • Membru in Grupul de suport tehnic al Institutiei Prefectului jud. Timis pentru situatii de urgenta in caz de seism din anul 2010
 • Membru in Comisia Tehnica Primaria Municipiului Timisoara 2006-2012

Permis de conducere – categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE:

Publicatii/Prezentari/Proiecte/Conferința/Seminarii/Discuții/Afilieri:

 • Publicatii in perioada 2008-2017
 • Carti publicate: 2; Editor carte:1; Indrumator laborator: 2; Capitole publicate in carti de specialitate din strainatate: 3
 • Articole publicate in reviste si conferinte cotate ISI: 32; din care 16 in reviste ( 15 publicate in Editura Elsevier, 1 in Editura Spriger) si 16 in volume ale conferintelor internationale.
 • Articole publicate in total: 106
 • Articole citate : 57 citari in articole publicate in reviste si volume ale unor conferinte cotate ISI si 7 in baza de date SCOPUS;
 • Reviewer la 11 reviste internationale de prestigiu cotate ISI: Editura Elsevier: Engineering Structures, Thin Wall Structures, Journal of Constructional Steel Research, Engineering Failure Analysis, Journal of Cultural Heritage; Editura Springer: Bulletin of Earthquake Engineering, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, International Journal of Concrete Structures and Materials; Editua Wiley: Structural Concrete; Editura Taylor& Francis: International Journal of Architectural Heritage; Cogent OA: Cogent Engineering.
 • Membru in 8 comitete stiintifice a unor congrese internationale.

ANEXA C U R R I C U L U M V I T A E

 

Publicaţii:

CARTI DE SPECIALITATE PUBLICATE LA EDITURI DIN STRAINATATE

 1. Mosoarca Marius, Ancuta Rotaru, - Editor asociat ISI Proceedings “Advances in Enviromental and Geological Science and Engineering”, 3rd International Conference (EG’10), 3-5 Septembrie, 2010, Constanta, Publicat de WSEAS Press, ISSN:1792-4685; ISBN: 978-960-474-221-9;
 2. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, Chapter 4.2: Overview of collapse modes and evaluation of bearing capacity in Volume: Earthquake protection of historical buildings by reversible mixed technologies – Seismic protection of historical buildings: calculation models, pp.245-277, Federico M. Mazzolani – General coordinator; Gianfranco De Matteis- Technical coordinator; Polimetrica International Scientific Publisher, ISBN: 978-88-7699-169-6, http://www.amazon.com/Earthquake-Protection-Historical-Reversible-Technologies /dp/8876991778#reader_8876991778, pag245-277, 2012;
 3. Mosoarca Marius, FP6 PROHITECH project: “Volume 1: Intervention strategies for the seismic protection of historical building heritage in the Mediterranean basin” – (64 autori/395 pagini = 6pag/autor), Editura Polimetrica, ISBN: 978-88-7699-169-1, http://www.amazon.co.uk/Earthquake-Protection-Historical-Technologies-Intervention/dp/8876991697#reader_8876991697, 2012.
 4. Nagy Gyorgy Tamas,Stoian Valeriu, Mosoarca Marius, Pavlou Dimitrios, Dan Daniel, Experimental study on reinforced concrete shear walls retrofitted with CFRP composites, Computational &Experimental Analysis of Damaged Materials, Kerala, India, ISBN: 86-7892-016-5, pp.155-167, 2007.

CARTI DE SPECIALITATE PUBLICATE LA EDITURI DIN TARA

 1. Mosoarca Marius, Valeriu Stoian, Contributii la calculul si alcatuirea peretilor structurali din beton armat, Editura Politehnica Timisoara, 2013, ISBN: 978-606-554-648-6.

MEMBRU IN COMITETELE STIINTIFICE INTERNATIONALE

 1. PROHITECH ’14, 2nd International conference on protection of historical constructions, 2-7 May 2014, Antalia, Turcia;
 2. VANEQS2013, International Van earthquake symposium, 23-27 October, 2013, Van, Turcia;
 3. RIMA’10, Proceedings of the International Conference in Risk Mnagement, Asseessment and Mitigation, WSEAS, Membru in International Program Committee, Conferinta Bucuresti.
 4. 4. RICH 2014, 2nd International Conference
  RICH 2014 – Robotics: Innovation for Cultural Heritage
  Venetia 6th-7th Octombrie, 2014, Italia, Membru in Provisional Scientific Committee.
 5. SHATIS’15, “3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures”, September 9-11, Wroclaw, Poland, 2015.

MEMBRU ÎN COMITETE EDITORIALE ALE UNOR REVISTE NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE, REFERENT ŞTIINŢIFIC

 1. Recenzor oficial pentru Bulletin of Earthquake Engineering (impact factor 1,368 in 2013) din martie 2014. Articol revizuit: Ductility and ductility reduction factors for steel buildings considering different structural representations;
 2. Recenzor oficial pentru Structural Concrete (impact factor 0,857 in 2013) din iunie 2013, Ernst&Sohn Whiley Brand. Articol revizuit: Analysis of reinforced shear walls with single band of octogonal opening;
 3. Recenzor oficial din Octobrie 2012 for Journal of Engineering Failure Analysis (impact factor 1,130 in 2013). Articol revizuit: ”Failures of structures during the October 23, 2011 Tabanlı (Van) and November 9, 2011 Edremit (Van) Earthquakes in Turkey”;
 4. Recenzor oficial din Mai 2013 pentru Journal Scientific Research and Essays (impact factor 0,32). Articol revizuit: “Earthquake Risk Management and a Rapid Scoring Technique for Reinforced Concrete Buildings”, Nr. manuscrisului SRE/03.05.13/5513.
 5. Recenzor oficial din Septembrie 2013 pentru Journal: Thin Walled Structures (impact factor 1.432 in 2013). Articol revizuit: “Analytical prediction of available rotation capacity of cold-formed rectangular and square hollow section beams”
 6. Recenzor oficial din Decembrie 2013 pentru Engineering Structure (impact factor 1.767 in 2013). Articol revizuit: “Eurocode-based seismic assessment of modern heritage RC structures: the case of the Tower of the Nations in Naples (Italy)”.
 7. 7. Recenzor oficial pentru World Scientific and Engineering Academy and Society, din Februarie 2012;
 8. 8. Recenzor oficial pentru International Journal of Architectural Heritage, din Iunie 2014 (impact factor 0,375 in 2012). Articol revizuit: “Experimental Research on Physiscal and Mechanical Performances of Steel Rebars in Chinese Modern Reinforced Concrete Building built during the Republic of China era from 1912 to 1949”.
 9. 9. Recenzor oficial pentru European Journal of Environmental and Civil Engineering, din Iunie 2014 (2013 Impact Factor: 0.437). Articol revizuit: “Cold formed thin-walled steel structures as vertical addition and energetic retrofitting systems of existing masonry buildings”.

ARTICOLE SI PROCEEDINGS PUBLICATE IN REVISTE DIN STRAINATATE – COTATE ISI THOMSON

ARTICOLE

 1. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, „Failure mechanisms for historical religious buildings in Romanian seismic areas”, Journal of Cultural Heritage, Volume: 14, Issue: 3, pp: E65-E72, Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.018, Publicat: iunie 2013, WOS:000327013800011, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, IDS Number: 252NR;
 2. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, „Historical wooden churches from Banat region, Romania. Damages. Modern consolidation solutions”, Journal of Cultural Heritage, Volum: 14, Issue: 3, pp: E45-E59, Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.020, Publicat: iunie 2013, WOS:000327013800009, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, IDS Number: 252NR;
 3. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, „Structural safety of historical buildings made of reinforced concrete, from Banat region – Romania”, Journal of Cultural Heritage, Volum: 14, Issue: 3, pp: E29-E34, Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.015, Publicat: iunie 2013, WOS:000327013800006, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, IDS Number: 252NR.
 4. Kampouris, A, Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, Environmental impact assessment and evaluation of road construction works in forest ecosystems, Journal of environmental protection and ecology, Volum: 14 Issue: 2 pp: 753-760, Publicat: 2013, WOS:000321796500041, ISSN: 1311-5065, IDS Number: 183EG;
 5. Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 1:DUCTROT-M computer program”, Journal of Constructional Steel Research 69 (2012) pg. 8-19, Editura Elsevier; Volum: 69, Issue: 1, pp: 8-19, DOI: 10.1016/j.jcsr.2011.06.014, Publicat: februarie 2012, Accession Number: WOS:000297894100002, ISSN: 0143-974X, IDS Number: 859RS;
 6. Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, Journal of Constructional Steel Research 69 (2012) pp. 176-191, doi: 10.1016/j.jcsr.2011.08.007, ISSN: 0143-974X, Editura Elsevier;
 7. Andreescu Ioan, Gaivoronschi Vlad Alexandru, Marius Mosoarca, „The hidden gem”, Advances Material Research, Vol 778(2013), pp: 880-887, Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.778.880;
 8. Mosoarca Marius, Seismic behaviour of reinforced concrete shear walls with regular and staggered openings after the strong earthquakes between 2009 and 2011, Journal of Engineering Failure Analysis, Editura Elsevier, Volume 34, decembrie 2013, pp: 537-565, ISSN 1350-6307, DOI: 10.1016/j.engfailanal.2013.05.014 ;
 9. Mosoarca Marius, Failure analysis of RC shear walls with staggered openings under seismic loads, Journal of Engineering Failure Analysis Volum 41, iunie 2014, pp: 48–64, Editura Elsevier, DOI: 10.1016/j.engfailanal.2013.07.037;
 10. 10. Victor Gioncu, Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “Local ductility of steel elements under near-field earthquake loading”, Journal of Constructional Steel Research, Volume 101, octombrie 2014, Pages 33–52, 2014, Editura Elsevier, DOI: 10.1016/j.jcsr.2014.05.001001, ISSN: 0143-974X;
 11. 11. Mosoarca Marius, Anthimos Anastasiadis, Kampouris Apostolos “Are free form architectures ecological buildings?”, Journal of environmental protection and ecology, vol.15, no.1 pp. 359-366, ISSN 1311-5065;
 12. 12. Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Investigation of the cyclic inelastic capacity of steel beams through the use of the plastic collapse mechanism”, Bulletin of Earthquake Engineering. DOI 10.1007/s10518-014-9665-2, Print ISSN 1570-761X; Editura Springer Netherlands.

 

PROCEEDINGS

 1. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, Voicu Fodor, Historical wood bearing structures. Structural deficiencies and consolidation solutions for churches located in Banat county, Romania, Structural Analysis of Historical Constructions, vol 1-3, pp: 1231-1239, Publicat: 2012, WOS:000321224300137, ISBN: 978-83-7125-216-7, IDS Number: BFT31- Jerzy Jasienko (ed.), 2012, DWE, Poland, ISSN: 0860-2395.
 2. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Failure mechanism of orthodox churches situated in seismic areas in Romania, Structural analysis of historical constructions, Vol 1-3, Editat de: Jasienko, J, pp: 1656-1664, Publicat: 2012, Tipul documentului: Proceedings Paper, WOS:000321224300186, ISBN: 978-83-7125-216-7, IDS Number: BFT31;
 3. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, New aspects concerning the ductility of steel members, STESSA 2012: Proceedings of the 7th international conference on behaviour of steel structures in seismic areas, Santiago, Chile, Editat de: Mazzolani, F; Herrera, R, pp: 455-461, Publicat: 2012, WOS:000300400100064, ISBN: 978-0-415-62105-2, IDS Number: BYU49;
 4. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Seismic environments and earthquake engineering, Advances in environmental and geological science and engineering, International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering-Proceedings, pp: 186-191, Publicat: 2010, WOS:000302000200035, ISBN: 978-960-474-221-9, ISSN: 1792-4685, IDS Number: BZM15;
 5. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Reconversion of a damaged industrial building using FRP, Protection of historical BUILDINGS – PROHITECH 09, VOL 1 si 2, editat de: Mazzolani, FM, pp: 605-610, Publicat: 2009, WOS:000280544200092, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06;
 6. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Ultimate limit state of masonry historical buildings using collapse mechanism methodology: Application for Orthodox churches, Protection of historical BUILDINGS – PROHITECH 09, VOL 1 si 2, Editat de: Mazzolani, FM, pp: 1153-1158, Publicat: 2009, WOS:000280544200178, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06;
 7. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Strengthening of building by modification of structural system”, pg. 1287-1292, PROHITECH 09, CRC PRESS / BALKEMA – Proceedings and monographs in engineering, water and earth sciences, Roma, 2009, ISBN 13 978-0-415-55803-7; Strengthening of building by modification of structural system, pp: 1287-1292, Publicat: 2009, WOS:000280544200199, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06;
 8. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Niculescu Marius “Strengthing of a historical apartment building by the insertion of steel seismic-resistant”, PROHITECH 09, CRC PRESS / BALKEMA – Proceedings and monographs in engineering, water and earth sciences, Roma, 2009, Editat de: Mazzolani, FM, pp: 1335-1340, Publicat: 2009, Accession Number: WOS:000280544200206, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06;
 9. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, Anastasiadis Anthimos, Proposal for increasing the ductility of steel structures, pg.679-684, Behaviour of steel structures in seismic areas, STESSA august 2009, Philadelphia, Pennsylvania, USA- ISBN-13:978-0-415-56326-0; CRC Press, Taylor &Francis Group, Editata de: Mazzolani, FM; Ricles, JM; Sause, R, pp: 679-684, Publicat: 2009, Accession Number: WOS: 000290361200098, ISBN: 978-0-415-56326-0, IDS Number: BUU26;
 10. Ioan Andreescu, Marius Mosoarca, The recovered beauty.restauration and reconversion of the roman – catholic church of Bobda, Romania, Structural Analysis of Historical Constructions- Jerzy Janisienko (ed.), 2012, DWE, Polonia, SAHC 2012, ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 1361-1369;
 11. Marius Mosoarca, Innovative system for consolidation of historical few storey masonry buildings situated in seismic areas, Structural Analysis of Historical Constructions- Jerzy Janisienko (ed.), 2012, DWE, Polonia, SAHC 2012, ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 1647-1655;
 12. Ioan Andreescu, Marius Mosoarca, Urban complex renewal of the historic city of Ciacova, Romania, Structural Analysis of Historical Constructions- Jerzy Janisienko (ed.), 2012, DWE, Polonia, SAHC 2012, ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 2597-2604;
 13. Radu Radoslav, Marius Mosoarca, Ana-Maria Branea, M. Stelian Gaman, Conservation and re-use of historical industrial buildings, Case study Fabric neighborhood, Timisoara, Romania, Structural Analysis of Historical Constructions- Jerzy Janisienko (ed.), 2012, DWE, Polonia, SAHC 2012, ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 2760-2769;
 14. Mihnea Truta, Marius Mosoarca, Gioncu Victor, Anastasiadis A., “Optimal design of steel structures for multi –level criteria” din Proceedings of the conference on behaviour of steel structures in seismic area, STESSA 2003, pp.63-69, 09-12 iunie 2003, Napoli, Italia, ISBN: 90-5809-577-0, WOS: 000183623700009;
 15. Janos Gergely, Victor Gioncu , Marius Mosoarca, “Behaviour of steel MRFs subjected to near-fault ground motions”, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, pp.129-136, Federico M. Mazzolani, Akira Wada, Stessa 2006, Taylor&Francis Group, London, ISBN: 0-415-40824-5, WOS: 000242847900018;

ARTICOLE SI PROCEEDINGS PUBLICATE IN REVISTE DIN STRAINATATE – SCOPUS

CONFERENCE PAPER

 1. Mosoarca Marius, Gioncu, V., Seismic management and damage prevention of religious buildings situated in seismic areas, (2010) Proceedings of the International Conference on Risk Management, Assessment and Mitigation, RIMA ’10, pp. 33-38., http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79952635524&partnerID=40&md5=042c901e6746dd7db8dd255ab0e968a7;
 2. Mosoarca Marius, Gioncu, V., Assessment and mitigation procedures for historical buildings situated in seismic areas, (2010), Proceedings of the International Conference on Risk Management, Assessment and Mitigation, RIMA ’10, pp. 27-32; http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77958492649&partnerID=40&md5=7ea576a74fa5dca93467be68762842ce;
 3. Anthimos Anastasiadis, Mosoarca Marius ”Vulnerability Assessment of R/C Buildings for Earthquake Insurance Purposes”, pp: 126-132, WSEAS, Recent Advances in Risk Management, Assessment and Mitigation, Proceedings of the International Conference RIMA 10 Bucuresti, 20-22 aprilie 2010, ISBN: 978-960-474-182-3; ISSN: 1790-2769 – SCOPUS;

REVISTE DE SPECIALITATE DIN TARA: REVISTE CENTRALE SI ALE UNIVERSITATILOR DIN TIMISOARA, BUCURESTI, IASI, CLUJ

 1. Nagy-Gyorgy T., Mosoarca Marius, Stoian V., Dan D., “Consolidarea peretilor din beton armat cu materiale composite”, Simpozion AICPS, Bucuresti 2005, buletin AICPS 3/2006;
 2. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Diaconu D., Daescu C., Dan D., Sas G., Mosoarca Marius, “Pereti din beton armat si capete de grinzi consolidate cu materiale composite-rezultatele incercarilor”, Buletin AICPS, nr.1/2007;
 3. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Brateanu Alina “City Business Centre Timisoara” Premiul III, Revista Asociatiei Inginerilor Proiectanti de Structuri din Romania, nr.1-2/2008, pp.1-6, ISSN:1454-928x, Bucuresti, Romania;
 4. V.Gioncu, Marius Mosoarca, “Influenta componentelor verticale la cladirile istorice cu deschideri mari”, BULETIN AICPS 3/2006;

REVISTE DE SPECIALITATE DIN TARA: REVISTE ALE ALTOR UNIVERSITATI

 1. Mosoarca Marius, Truta Mihnea, Gioncu Victor “Analiza seismica a cladirilor monument istoric cu ajutorul M.E.F.” pp. 177-182, Editura “Academica Brincusi”, Sectia 1, Noiembrie 2001, ISBN 973-85342-1-6;
 2. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Gioncu Victor “Metodologia de proiectare antiseismica bazata pe nivele multiple” pp. 183-188, Editura “Academica Brincusi”, Sectia 1, Noiembrie 2001; ISBN 973-85342-1-6;
 3. Mosoarca Marius, Truta Mihnea, Gioncu Victor “Influenta golurilor asupra comportarii sesmice a peretilor structurali din beton armat” pp. 195-200, Editura “Academica Brincusi”, Sectia 1, Noiembrie 2001; ISBN 973-85342-1-6;
 4. Mosoarca Marius, Stoian Valeriu, Truta Mihnea, “Nonlinear Analysis of Seismic Behavior of R.C. Shear Walls with Straggered Openings”, pp.120-126, Ovidius University Annals of Constructions, Volume 1, Number 3, Aprilie 2002, ISSN:12223-7221;
 5. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Victor Gioncu, “Seismic Behavior of Steel Structures for serviceability Limit State” pp. 177-182, Ovidius University Annals of Constructions, Volume 1, Number 3, Aprilie 2002, ISSN12223-7221;
 6. Mosoarca Marius, Valeriu Stoian, “Seismic energy dissipation in structural reinforced concrete walls with staggered openings”, Journal of applied engineering sciences (JAES),Volum 2(15) Issue 1/2012, pp. 65-72, revista de categoria B+, indexat in BDI – Copernicus, mai, 2012;
 7. Narita Alina-Maria, Mosoarca Marius, “The valorisation of historical sites through architectural interventions”, Journal of applied engineering sciences, VOL. 2(15), issue 2_2012, ISSN 2247- 3769 ISSN-L 2247- 3769 (Print) / e-ISSN: 2284-7197, pp. 69-76.

REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRAINATATE:

 1. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, ”Roofing with metallic constructions”, YΛΗ κτιριο , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, octombrie-noiembrie 2002, ISSN 1109-0189, pp:123-132, Grecia;
 2. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, ”PREFABRICATION-APPLICATIONS ON INDUSTRIAL BUILDINGS”, revista: YΛΗ κτιριο, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ianuarie 2003, ISSN 1109-0189, pp:109-119, Grecia;
 3. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, Ovidiu Cosma,“Seismic Behaviour of Romanian Ortodox Churches, Modeling of Failure Modes by Rigid Blocks”, International Journal of Civil and Geological Engineering, Issue 6, 2012, pp:240-247; http://waset.org/journals/ijcge/v6/v6-38.pdf.

VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE DIN STRAINATATE

 1. Tamas Nagy–Gyorgy, Marius Mosoarca, Valeriu Stoian, Janos Gergely, Daniel Dan, “Retrofit of Reinforced Concrete Shear Walls with CFRP Composites”, Symposium”Keep Concrete Attractive”, Budapest, 2005, ISBN 963 420 838 X;
 2. Stoian V., Nagy-Gyorgy T., Daescu C., Dan D. , Mosoarca M., Diaconu D., “Polymeric composites for seismic rehabilitations-studies and research”, Proceesdings of the 4th International Scientific Meeting- INDIS 2006, Novi Sad, Serbia 2006, ISBN 86-7892-016-5;
 3. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Dan D., Daescu C., Diaconu D., Mosoarca M., “Research Results on RC Walls and Dapped Beam Ends Strengthened eith FRP Composites”, Proceedings of the 8th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures: FRPRCS-8, Patras, Grecia, iulie 16-18, 2007;
 4. Anastasiadis Anthimos, Gioncu Victor, Mosoarca Marius, “Design Aspects of Reduced Beam Sections for IPE and HEA European Profiles”, 5th National Conference on Metal Structures, 29 septembrie -2 octombrie, 2005, Xanthi;
 5. Gyorgyi Joszef, V.Gioncu, M. Mosoarca, “Rövididejü, törėsközeli felszínmozgás hatása acél keretszerkerzetre”, Conference on earthquake safety in Hungary, Gyor 2007, pp. 85-106, ISBN 978-963-7175-33-6;
 6. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Investigations of Historical Spatial Buildings Behaviour” ID156, T5, Conference Proceedings IASS Venetia, Shell and Spatial Structures: Structural Architecture – Towards the future looking to the past, 3-6 dedembrie, Venetia, Italia 2007;
 7. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, International Conference New Trends in Statics and Dynamics of Buildings , “Serviceability limit state for seismic design”, pp.213-217, Conference proceeding, 24-25 octombrie, 2002 Bratislava, Slovak University, ISBN 80-227-1790-8;
 8. Naghiu Adrian, Florin Cioboiu, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Stability problems for columns in one storied industrial hall”, in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, pp.343-346, Conference proceeding, 21-22 octombrie, 2004, Bratislava, Slovak University, ISBN 80-227-2116-6;
 9. Lengyel Tibor, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “ Stability design of steel trusses” in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings”, pp. 309-312, Conference proceeding, 21-22 octombrie, 2004 Bratislava, Slovak University, ISBN 80-227-2116-6;
 10. Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “ Behaviour of RC shears walls with staggereg openings in seismic zones” in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings”, pp. 321-325, Conference proceeding 21-22 octombrie, 2004 Bratislava, Slovak University, ISBN 80-227-2116-6;
 11. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “Dynamic modelling of historical buildings”, in “4rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, pp.281-285, Conference proceeding, 20-21 octombrie, 2005 Bratislava, SlovakUniversity, ISBN 80-227-2277-4;
 12. Truta Mihnea , Marius Mosoarca, Gioncu Victor, “Design methodology of steel structures based on multi-level states”, in “4th National Conference on Steel Structures ”, pp. 359-366, vol.II, 2002, Patras, Grecia, ISBN 960-7620-25-9;
 13. Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Niculescu Marius, “Behaviour and restauration of historical houses in areas with moderate earthquakes”, Colocviu: “Seismic risk. Earthquakes in North-Western Europe”, pg.175-182, 2008, Les Editions de l’Universite de Liege, Liege, Belgia, ISBN 978-2-87456-063-7;
 14. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Anastasiadis Anthimos “Design methodology of steel structures based on multilevel states” pp. 63-69, STESSA 2003, Napoli, Italia, ISBN 905809770;
 15. Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Local ductility of rolled steel beams”, pp. 1185-1190, EUROSTEEL 2011, 6th European Conference on Steel and Composite Structures, Volum B, Budapest, Hungary, 31 august – 2 septembrie, 2011, publicat de ECCS European Convention for Constructional Steelwork, ISBN: 978-92-9147-103-4;
 16. Mosoarca Marius, Gioncu V., Cosma O., “Seismic Behaviour of Romanian Ortodox Churches. Modeling by Rigid Blocks”, International Conference on Modeling and Simulation ICMS 2012, – World Academy of Science and Technology, Issue 61, pp. 678-686, pISSN 2010-376x ; eISSN 2010-3778, 15-17 ianuarie, 2012, Zurich, Elvetia;
 17. Mosoarca Marius, Stoian V., “Modelling by theoretical and Experimental Analysis of RC Shear Walls with Staggered Openings Subjected to Seismic Actions. Reduction of rigidity”, International Conference on Modeling and Simulation ICMS 2012, World Academy of Science and Technology, Issue 61, pp. 687-697, pISSN 2010-376x ; eISSN 2010-3778, 15-17 ianuarie, 2012, Zurich, Elvetia;
 18. Mosoarca Marius, “Failure Modeling using Simplified Computational Methods of RC Shear Walls with Staggered Openings Subjected to Seismic Actions”, International Conference on Modeling and Simulation ICMS 2012, – World Academy of Science anf Technology, Issue 61 pp. 970-978, pISSN 2010-376x; eISSN 2010-3778, 15-17 ianuarie, 2012, Zurich, Elvetia;
 19. Bogdan Demetrescu, Bogdan Isopescu, Marius Mosoarca, A Study of Retrofitting Traditional Shingles and Shakes Roofs on Historical Buildings, PROHITECH’14 – Proceedings of 2nd International conference on Protection of Historical Constructions, Editori: Federico Mazzolani, Gulay Altay, 7-9 mai 2014, Antalya, Turcia, ISBN NUMBER: 978-975-518-361-9, pp.95-99.
 20. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, Anthimos Anastasiadis, Cristian Petrus, Applications of the Consolidation Methods Developed in the “PROHITECH” Research Program. Consolidation of Historic Wood Churches from Banat Seismic Region, Romania, PROHITECH’14 – Proceedings of 2nd International conference on Protection of Historical Constructions, Editori: Federico Mazzolani, Gulay Altay, 7-9 mai 2014, Antalya, Turcia, ISBN NUMBER: 978-975-518-361-9, pp.681-687.
 21. Marius Mosoarca, Victor Gioncu, Anthimos Anastasiadis, Cristian Petrus, Seismic Failure Modes Developed by Romanian Orthodox Churches, PROHITECH’14 – Proceedings of 2nd International conference on Protection of Historical Constructions, Editori: Federico Mazzolani, Gulay Altay, 7-9 mai 2014, Antalya, Turcia, ISBN NUMBER: 978-975-518-361-9, pp.837-842.
 22. Marius Mosoarca, Ioan Andreescu, Seismic Vulnerability Assessment of Historical Masonry Complex Buildings of Banat Region, Romania, PROHITECH’14 – Proceedings of 2nd International conference on Protection of Historical Constructions, Editori: Federico Mazzolani, Gulay Altay, 7-9 mai 2014, Antalya, Turcia, ISBN NUMBER: 978-975-518-361-9, pp. 846-849.
 23. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, Historic bearing structures. Sinagogues in Timisoara. Structural degradation, 6th International Congress on ”Science and technology for the safeguard of cultural heritage in the MediterraneanBasin”, Atena, Grecia, 22-25 octombrie 2013, ISBN: 978-88-97987-01-7, pp. 70;
 24. Mosoarca Marius, Reinforcement of historic multi storey bearing structures with braced metal tubes, Congress on ”Science and technology for the safeguard of cultural heritage in the Mediterranean Basin”, Atena, Grecia, 22-25 octombrie 2013, ISBN: 978-88-97987-01-7, pp.71;
 25. Mosoarca Marius, Anthimos Anastasiadis, New factors influencing the failure mechanisms of reinforced concrete buildings located inseismic areas, 2013 International Van earthquake symposium, 23 – 27 octombrie 2013 Van, Turcia, Paper ID:110, pp. 88;
 26. Anthimos Anastasiadis, Mosoarca Marius, Considerations on local ductility of steel framed structures under seismic actions, 2013 International Van earthquake symposium, 23 – 27 octombrie 2013 Van, Turcia, Paper ID:37, pp. 45;
 27. A.S. Anastasiadis, Marius Mosoarca, F.M. Mazzolani, Cyclic and Strain Rate Local, 7th European Conference on Steel and Composite Structures, EuroSteel 2014, Napoli, Italia, 10-12 septembrie 2014, pp. 599-600 – Abstract volume, ISBN: 978-92-9147-121-8;
 28. Mosoarca Marius, Petrus Cristian, Stoian Valeriu, Anthimos Anastasiadis, Seismic risk of buildings with RC frames and masonry infills from Timisoara, Banat Region, Romania, 9th International Mansonry Conference in Guimaraes, Portugalia, 2014, pp: 512, Paper ID MIE6, ISBN 978-972-8692-85-8;
 29. Partene Eva, Stoian Valeriu, Mosoarca Marius, Fekete-Nagy Luminita, Cyclic in-plane experimental tests for evaluation of shear capacity of brick masonry walls, 9th International Mansonry Conference in Guimaraes, Portugalia, 2014, Paper ID 1621 pp. 395, Paper ID 1621, ISBN 978-972-8692-85-8.

VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE internationale organizate in romania (cu referenti stiintifici) si redactate integral intr-o limba de circulatie internationala

 1. Mosoarca Marius, Lazea Lucian, Gioncu Victor, “Slim floor with ceramics or concrete blocks for steel structures”, pp. 593-598, The 9-th International Conference on Metal Structures Editura Orizonturi Universitare Timisoara, 2000, ISBN:973-8109-17-5;
 2. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, “ Multi Level Earhquake Design of Steel Frames: a Designers’ View”, Recent Advances and New Trends in Structural Design, Colloquium dedicated to the 70th anniversary of Prof. Victor Gioncu, 7-8 mai 2004, Timisoara, pp. 307-315, ISBN: 973-638-119-6;
 3. Stoian V., Dan D., Mosoarca Marius, Nagy-Gyorgy T., “Experimental Studies on Structural Elements”, Recent Advances and New Trends in Structural Design, Victor Gioncu Aniversary Colloquium, Timisoara, 2004, pp. 283-294, ISBN: 973-638-119-6;
 4. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Dan D., Daescu C., Diaconu D., Mosoarca Marius, “Seismic retrofit of masonry and rc elements with FRP composites-research and applications” , ISSR07, Bucuresti, 2007;
 5. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, “Methods for structural analysis of historical buildings”, Civil Engineering Proceeding of the International Conference Constructions 2008, Cluj-Napoca, 9-10 mai 2008; “Methods for Structural Analysis of Historical Buildings”, Acta Technica Napoclensis, Section Civil Engineering-Arhitecture, pp. 137-144, Vol III, 2008, ISSN 1221-5848;
 6. Dan D., Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Mosoarca Marius, Pavlou D., ”Experimental study on reinforced concrete shear walls retrofitted with CFRP composites”, Computational and Experimental Analysis of Damaged Materials, transworld Research Network, vol. 1, pp. 155-166, 2007;
 7. Hetes Dorel, David Ioan, Mosoarca Marius, “The risk and vulnerability of the hydrotechnical arrangement Bega Timisoara”, The 33-th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, Sibiu, 2-7 iunie 2009, Ed. Polytechnic International Press Montreal, Quebec Canada, pp. 93-96, Vol II, 2009;
 8. Mosoarca Marius, Victor Gioncu, Ovidiu Cosma, Seismic Behaviour of religious historical buildings on domes and pensantives, pp.43-52, Buletinul Stiintific al Universitatii Politehnica din Timisoara, Seria Constructii-Arhitectura, Tomul 55(69), Fascicola 1, 2010, ISSN:1224-6026, Editura Politehnica;
 9. Boltres Cristian, Mosoarca Marius, “Banat-Romania Industrial past sustainable, environmetaly friendly and profitable future”, pp. 242, International UAB BENA Conference, Environmental Engineering and sustainable development, Alba-Iulia, Romania, 26-27 mai, 2011, Editura Aeternitas, ISBN: 978-606-613-002-8;
 10. Cosma Ovidiu, Mosoarca Marius, “Ecologic methods of restauration of historical churches”, pp. 247, International UAB BENA Conference, Environmental Engineering and sustainable development, Alba-Iulia, Romania, 26-27 mai, 2011, Editura Aeternitas, ISBN:978-606-613-002-8;
 11. Cosma Ovidiu, Mosoarca Marius, “Sustainable restauration of historical churches”, pp. 246, International UAB BENA Conference, Environmental Engineering and sustainable development, Alba-Iulia, Romania, 26-27 mai, 2011, Editura Aeternitas, ISBN: 978-606-613-002-8;
 12. Voicu Fodor, Mosoarca Marius, “Echological bearing structures. Historical wooden churches of Banat environmentaly friendly restauration. Methods of wooden churches in Banat”, pp. 248, International UAB BENA Conference, Environmental Engineering and sustainable development, Alba-Iulia, Romania, 26-27 mai, 2011, Editura Aeternitas, ISBN:978-606-613-002-8;
 13. Victor Gioncu, Mosoarca Marius, “A grid for an atrium roof”, Proceedings of 6th International Conference on Thin Walled Structures. Recent research advances and trends”, Volumul 2, 5-7 septembrie 2011 Timisoara, pp. 905-912, Publicat de: ECCS – European Convention for Constructional Steelwork, ISBN: 978-92-9147-102-7.

VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE NATIONALE SAU LOCALE

 1. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Mosoarca Marius, Gergely J., Dan D., “Calculul peretilor din beton armat consolidate cu composite”, Zilele Academiei Timisene, Timisoara, pp. 427-432, 2005, ISBN 973-661-652-5;
 2. Stoian V., Nagy-Gyorgy T., Daescu C., Dan D., Mosoarca Marius, Diaconu D., Sas D., “Composite polimerice pentru reabilitari seismice-studii si cercetari”, Conferinta Nationala de Inginerie Seismica III, Bucuresti, 2005;
 3. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Palade Cristian, “Solutii de consolidare cu fibre de carbon a structurilor din beton armat situate in zone seismice si puternic degradate in procesul de exploatare”, Zilele academice timisene, ”Lucrarile simpozionului international – Materiale, elemente si structuri composite pentru constructii” Editia a IX-a, 26-27 mai, pp. 405-410, 2005, Editura Mirton 2005, ISBN 973-661-65-5;
 4. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Mosoarca Marius, Dan D., “ Pereti structurali din beton armat consolidati cu composite – Primele incercari experimentale”, Zilele Academice Timisene, Timisoara;
 5. Marin Marin, Mosoarca Marius, “Sistem mixt de fundare pe piloti perimetrali si radier general”; a XI-A Conferinta Nationala de geotehnica si fundatii, pg.214-222 Cluj-Napoca 27-29 septembrie 2000;
 6. Marin Marin, Pantea Petru, Mosoarca Marius, “Aspecte privind consolidarea fundatiilor pe piloti prefabricati la o constructie in cadre din beton armat”; a XI-A Conferinta Nationala de geotehnica si fundatii, pp. 203-213, Cluj-Napoca, 27-29 septembrie 2000;
 7. Lazea Lucian, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, , “Consolidarea Manastirii Sf.Gheorghe Birda-Jud.Timis” “Zilele Academiei Timisene, Editia a VIII-a, 24-25 mai 2001, Timisoara, Simpozion “Materiale, elemente si structuri composite/compuse pentru constructii”, Editura Mirton, 2001;
 8. Marin Marin, Mosoarca Marius, “Sistem mixt de fundare pe piloti perimetrali si radier general”, A IX-a conferinta nationala de geotehnica si fundatii”, Cluj Napoca, 27-29 septembrie 2000;
 9. Marin Marin, Petru Pantea, Mosoarca Marius, “Aspecte privind consolidarea fundatiilor pe piloni prefabricati la o constructie in cadre din beton armat”, A IX-a conferinta nationala de geotehnica si fundatii”, Cluj Napoca, 27-29 septembrie 2000;
 10. Mosoarca Marius, Stoian Valeriu, “Comportarea diafragmelor cu goluri decalate la actiuni seismice”; Zilele Academiei Timisene, Editia a VII-a, 24-25 mai 2001, Timisoara, Simpozion “Materiale, elemente si structuri composite/compuse pentru constructii”, Editura Mirton, 2001;
 11. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Niculescu Marius, Cioboiu Florin “ Comportarea seismica a cladirilor istorice de locuit”, pp. 213-218, Zilele Academiei Timisene, Editia a X-a, 24-25 mai 2007, Timisoara, Simpozion International “Composite Materials, elements and structures for construction”, Editura Politehnica, ISSN 1843-0910;
 12. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “Structuri prefabricate din beton in zone seismice:analiza avariilor produse”, pp 39-52, Societatea pentru beton si prefabricate din Romania, Conferinta: Structuri prefabricate din beton in centrul si estul Europei, Cluj Napoca, 8-9 noiembrie 2007, ISBN 978-973-662-329-5;
 13. Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Alina Brateanu, “Complexul de birouri” City Business Centre” Timisoara”, pp. 251-262, Realizari si preocupari actuale in ingineria constructiilor metalice, Lucrarile celei de-a 12-a Conferinte Nationale de Constructii Metalice, Timisoara, 26-27 noiembrie 2010, Editura Orizonturi Universitare Timisoara, ISBN: 978-973-638-464-6;
 14. Vlad Gaivoronschi, Ioan Andreescu, Marius Mosoarca, “Working in the Attic. Complex Restoration and Reconversion of an Historic Attic Structure in Timisoara, Romania”, C60 International Conference, 7-9 noiembrie 2013, Cluj-Napoca, Romania, “Tradition and Inovation – 60 Years of Civil Engineering Higher Education in Transilvania”, pp. 287,288, ISBN: 978-973-662-903-7.

CURSURI SI INDRUMATOARE DE LABORATOR: Mosoarca Marius “ Proiectarea cladirilor cu pereti structurali din beton armat”, Editura Mirton, Timisoara, 2009, ISBN: 978-973-52-0589-8.

CITARI REVISTE SI CONFERINTE – Cotate ISI Thomson – Web of science si baze de date internationale:
 1. Citare a articolului publicat de Mihnea Truta, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, Anthimos Anastasiadis, “Optimal design of steel structures for multi –level criteria” din Proceedings of the conference on behaviour of steel structures in seismic area, 2003, pp.63-69, in Journal of Constructional Steel Research 62(2005), Hiroyuki Tamai, Takao Takamastu, “Cyclic loading tests on a non-compression brance considering performance-based seismic design”, pp.1301-1317 – ISI;
 2. Citare a articolului publicat de Nagy-Gyorgy T., Marius Mosoarca, Stoian V., Gherghely J., Dan D., “Retrofit of reinforced concrete shear walls with CFRP composites” din Proceedings of the fib Symposium ”Keep concrete Attractive”, Budapesta, Ungaria, 23-25 mai 2005, pp.897-902, in Elsevier-Science Direct- Composites Part B:Engineering (2007), doi:10.1016/j.compositesb.2007.05.002, Francesca Ceroni, Marisa Pecce, Stjin Matthys, Luc Taerwe, “Debonding strength and anchorage devices for reinforced concrete elements strengthened with FRP sheets”, 13 pagini – ISI;
 3. Citare a articolului publicat de Nagy-Gyorgy T., Marius Mosoarca, Stoian V., Gherghely J., Dan D., “Retrofit of reinforced concrete shear walls with CFRP composites”din Proceedings of the fib Symposium”Keep concrete Attractive”, Budapest, Hungary, 23-25 mai 2005, pp.897-902, in Journal of composites for construction ASCE, septembrie/octombrie 2010, doi:10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000118, in Francesca Ceroni, Marisa Pecce, “Evaluation of Bond Strength in Concrete Elements Externally Reinforced with CFRP Sheets and Anchoring Devices”, 10 pagini – ISI;
 4. Citare a articolului publicat de Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Assesment and mitigation procedures for historical buildings situated in seismic areas” din Proceedings of the International Conference of Risk Management, Assesment and Mitigation (RIMA’10)- Recent Advances in Risk Management, Assesment and Mitigation, Bucharest, Romania, 20-22 aprilie, 2010, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-182-3, publicat de WSEAS Press 2010, in Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, 3rd WSEAS International Conference on Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG’10), Corfu, Grecia, 22-24 iulie, 2010, ISSN: 1792-4294, ISBN: 978-960-474-203-5, George Breazu, Cristian Dumitrescu, “Fire Risks in the Field of Architecture and Urban Planning Design Process of the Civil Constructions, Manangement, Evaluation and Control”, pp.23-38 – ISI;
 5. Citare a articolului publicat de Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Seismic management and damage prevention of religious buildings situated in seismic areas” din Proceedings of the International Conference of Risk Management, Assesment and Mitigation (RIMA’10)- Recent Advances in Risk Management, Assesment and Mitigation, Bucharest, Romania, 20-22 aprilie, 2010, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-182-3, publicat de WSEAS Press 2010, in Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, 3rd WSEAS International Conference on Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG’10), Corfu, Grecia, 22-24 iulie, 2010, ISSN:1792-4294, ISBN: 978-960-474-203-5, George Breazu, Cristian Dumitrescu, “Fire Risks in the Field of Architecture and Urban Planning Design Process of the Civil Constructions, Manangement, Evaluation and Control”, pp.23-38 – ISI;
 6. Citare a articolului publicat de Nagy-Gyorgy T., Marius Mosoarca, Stoian V., Gherghely J., Dan D., “Retrofit of reinforced concrete shear walls with CFRP composites” din Proceedings of the fib Symposium ”Keep concrete Attractive”, Budapesta, Ungaria, 23-25 mai 2005, pp.897-902 in Engineering Structures; Volumul 45, decembrie 2012; http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.06.037, ISSN 0141-0296 , pp. 338-348, Dan Daniel “Experimental tests on seismically damaged composite steel concrete walls retrofitted with CFRP composites” – ISI;
 7. Citare a articolului publicat de Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Assesment and mitigation procedures for historical buildings situated in seismic areas” din Proceedings of the International Conference of Risk Management, Assesment and Mitigation (RIMA’10) – Recent Advances in Risk Management, Assesment and Mitigation, Bucuresti, Romania, 20-22 aprilie, 2010, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-182-3, publicat de WSEAS Press 2010, in Journal of Cultural Heritage DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.031, ISSN: 12962074, pp. e1-e6, Radoslav Radu, Branea Ana-Maria, Găman Marius Stelian, “Rehabilitation through a Holistic Revitalization Strategy of Historical City Centres – Case Study Timisoara, Romania” ISI;
 8. Citare a articolului publicat de Nagy-Gyorgy T., Marius Mosoarca, Stoian V., Gherghely J., Dan D., “Retrofit of reinforced concrete shear walls with CFRP composites” din Proceedings of the fib Symposium ”Keep concrete Attractive”, Budapesta, Ungaria, 23-25 mai 2005, p.897-902, in International Review of Applied Sciences and Engineering, Volumul 2, Numarul 1, iunie 2011, doi:10.1556/IRASE.2.2011.1.3, publicat de: Akademiai Kiado, ISSN: 2062-0810, pp. 19-24, I. Demeter, Tamas Nagy-Gyögy, Valeriu Stoian, C. Dăescu, Daniel Dan, “Strenghtening strategies using FRP composites for precast RC wall panels with cut-out openings”;
 9. Citare a articolului publicat de Nagy-György T., Stoian V., Dan D., Dăescu C., Diaconu D., Sas G., Marius Mosoarca., “Research Results on RC Walls and Dapped Beam Ends Strengthened with FRP Composites” in Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISSN: 1792-4294; ISBN: 978-960-474-203-5, pp. 261-265, Dan Diaconu, Valeriu Stoian, Sorin-Codrut Florut, “Anchoring Influence in RC Beams Flexural Strengthening Using CFRP Lamellas” – ISI;
 10. Citare a articolului publicat de Nagy-György T., Stoian V., Dan D., Dăescu C., Diaconu D., Sas G., Marius Mosoarca., “Research Results on RC Walls and Dapped Beam Ends Strengthened with FRP Composites” in CICE 2010 – The 5th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, 27-29 septembrie, 2010 Beijing, China, DOI: 10.1007/978-3-642-17487-2_184, Print ISBN: 978-3-642-17486-5, Online ISBN:978-3-642-17487-2, M. Asfa, D. Mostofinejad , N. Abdoli, “Effect of FRP strengthening on the behavior of shear walls with opening” – ISI;
 11. Citare a articolului publicat de Nagy-Gyorgy T., Marius Mosoarca, Stoian V., Gherghely J., Dan D., “Retrofit of reinforced concrete shear walls with CFRP composites” din Proceedings of the fib Symposium ”Keep concrete Attractive”, Budapest, Hungary, 23-25 mai 2005, pp.897-902 in 12th WSEAS International Conference on SYSTEMS, Heraklion, Greece, 22-24 iulie, 2008, ISBN: 978-960-6766-83-1; ISSN: 1790-2769, pp. 813-820, István DEMETER, Tamás NAGY-GYÖRGY, Valeriu STOIAN, Daniel DAN, “Quasi-Static Loading Strategy for Earthquake Simulation on Precast RC Shear Walls” – ISI;
 12. Citare a articolului publicat de Nagy-Gyorgy T., Marius Mosoarca, Stoian V., Gherghely J., Dan D., “Retrofit of reinforced concrete shear walls with CFRP composites” din Proceedings of the fib Symposium ”Keep concrete Attractive”, Budapest, Hungary, 23-25 May 2005, p.897-902 in 7th International Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA) Location: Santiago, Chile, 9-11 ianuarie, 2012, ISBN: 978-0-415-62105-2, pp. 1071-1076, Dan, D.; Nagy-Gyorgy, T. ; Stoian, V.; et al., “FRP composites for seismic retrofitting of steel-concrete shear walls with steel encased profiles” – ISI;
 13. Citare a articolului publicat de Victor Gioncu, Mosoarca Marius, “Seismic review of historical structure” in Structural Analysis of Historical Constructions- Jerzy Janisienko (ed.), 2012, DWE, Polonia, SAHC 2012, ISSN: 0860-2395, ISBN: 978-83-7125-216-7, pp. 1114-1118, in Victor Gioncu, Bogdan Demetrescu, “Historical structures in the Romanian Banat Area”, STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS, VOLS 1-3 Pages: 1114-1118 Published: 2012, WOS:000321224300124, ISBN: 978-83-7125-216-7, 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012 – ISI.
 14. Citare articol publicat de Mosoarca Marius, “Seismic behaviour of reinforced concrete shear walls with regular and staggered openings after the strong earthquakes between 2009 and 2011, Journal of Engineering Failure Analysis, Editura Elsevier, DOI:10.1016/j.engfailanal.2013.05.014” in revista Energy and Buildings, 2014 Editura Elsevier de catre: P Foraboschi, M Mercanzin, D Trabucco, “Sustainable structural design of tall buildings based on embodied energyVolum 68, Part A, ianuarie 2014, pp. 254–269, DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.09.003 – ISI;
 15. Citare articol publicat de Mosoarca Marius, “Seismic behaviour of reinforced concrete shear walls with regular and staggered openings after the strong earthquakes between 2009 and 2011, Journal of Engineering Failure Analysis, Editura Elsevier, DOI:10.1016/j.engfailanal.2013.05.014” in revista Advances in Engineering Mechanics and Materials, C. Todut, D. Dan, and V. Stoian, “TRM strengthening of precast reinforced concrete wall panel with cut-out opening – experimental investigation”, pp. 110-116, ISBN: 978-1-61804-241-5, Proceedings of the 2014 International Conference on Civil Engineering (CIVILENG2014) Santorini Island Greece, 17-21 iulie, 2014;
 16. Citare articol publicat de: Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 1: DUCTROT-M computer program”, publicat in Journal of Constructional Steel Research 69 (2012) pp. 8-19, doi:10.1016/j.jcsr.2011.06.014, ISSN: 0143-974X, Editura Elsevier in revista Journal of Constructional Steel Research Volum 90, noiembrie 2013, pp. 60–71, de catre: Esra Mete Güneyisi, Mario D’Aniello, Raffaele Landolfo, Kasım Mermerdaş “A novel formulation of the flexural overstrength factor for steel beams” – ISI;
 17. Citare articol publicat de Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 1:DUCTROT-M computer program”, publicat in Journal of Constructional Steel Research 69 (2012) pp. 8-19, doi:10.1016/j.jcsr.2011.06.014, ISSN: 0143-974X, Editura Elsevier in revista Thin Wall Structures 2013, de catre: Mario D’Aniello, Esra Mete Güneyisi, Raffaele Landolfo, Kasım Mermerdaş “Analytical prediction of available rotation capacity of cold-formed rectangular and square hollow section beams” – ISI;
 18. Citare articol: Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 1:DUCTROT-M computer program”, publicat in Journal of Constructional Steel Research 69 (2012) pp. 8-19, doi:10.1016/j.jcsr.2011.06.014, ISSN: 0143-974X, Editura Elsevier in revista Thin Wall Structures 2013, de catre: Victor Gioncu, Anthimos Anastasidis ”Plastic coupled instabilities of I-shaped steel beams”, volum 81, pages 67-77 – ISI;
 19. Citare articol publicat de Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 1: DUCTROT-M computer program”, publicat in Journal of Constructional Steel Research 69 (2012) pp. 8-19, doi:10.1016/j.jcsr.2011.06.014, ISSN: 0143-974X, Editura Elsevier in revista Advanced Material Research 2013 revista cotata ISI, vol.710, pp. 372-375 de catre: I.M. Cristutiu, A. Dogariu ”Local and Global Stability of I Steel Members with Tapered Web via Advanced Nonlinear Analysis” – ISI;
 20. Citare articol publicat de Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, – Journal of Constructional Steel Research, Editura Elsevier, Volum 68, Issue 1, ianuarie 2012, pp. 176–191, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2011.08.007 in Classification of I-section flexural members based on member ductility, Shokouhian, M., Shi, Y. (2014) Journal of Constructional Steel Research, Volum 95, aprilie 2014, pp.198–210, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2013.12.004 – ISI;
 21. Citare articol publicat de Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, Journal of Constructional Steel Research, Editura Elsevier, Volum 68, Issue 1, ianuarie 2012, pp.176–191, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2011.08.007 in Energy absorption of reinforced concrete deep beams strengthened with CFRP sheet, Mohammad Panjehpour, Abang Abdullah Abang Ali and Farah Nora Aznieta, Volume 16, nr.5, mai 2014, Steel and Composite Structures, pp. 481-489, DOI: 10.12989/scs.2014.16.5.481, impact factor:0,933 – ISI;
 22. Citare articol publicat de Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, Journal of Constructional Steel Research, Editura Elsevier, Volum 68, Issue 1, ianuarie 2012, pp. 176–191, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2011.08.007 in Thin Wall Structures 77 (2014), de catre: Mario D’Aniello, Esra Mete Güneyisi , Raffaele Landolfo, Kasım Mermerdaş “Analytical prediction of available rotation capacity of cold-formed rectangular and square hollow section beams”, pp. 141-152 – ISI;
 23. Citare articol publicat de Marius Mosoarca, Victor Gioncu, Assessment and mitigation procedures for historical buildings situated in seismic areas, (2010) Proceedings of the International Conference on Risk Management, Assessment and Mitigation, RIMA ’10, pp. 27-32 in WSEAS Transactions on Information Science and Applications 7(2010) Mircea A.T., Crutescu R., “Research contributions to the seismic performance of ICF technology wall systems”, pp 1240-1250- SCOPUS;
 24. Citare articol publicat de Janos Gergely, Victor Gioncu, Marius Mosoarca, “Behaviour of steel MRFs subjected to near-fault ground motions”, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, pp.129-136, Editori: Federico M. Mazzolani, Akira Wada, Stessa 2006, Taylor&Francis Group, London, ISBN: 0-415-40824-5, WOS: 000242847900018 in Civil-Comp Proceedings 93(2010) Gyorgyi J., “Corrected ground motion functions in the case of a near-fault earthquake” – SCOPUS;
 25. Citare articol publicat de Marius Mosoarca, Gioncu Victor, Niculescu Marius “Strengthing of a historical apartment building by the insertion of steel seismic-resistant”, PROHITECH 09, CRC PRESS / BALKEMA – Proceedings and monographs in engineering, water and earth sciences, Roma, 2009, editata de: Mazzolani, FM, pp. 1335-1340, 2009, Accession Number: WOS: 000280544200206, ISBN: 978-0-415-55803-7, IDS Number: BQB06, in RIMA ’10, Andreescu I., Gaivoronschi V., “Complex risk management strategies during restauration and reconversion at an XVIIIth century building complex in Timisoara”, pp. 138-143 – SCOPUS;
 26. Citare articol publicat de Victor Gioncu, Marius Mosoarca, Anthimos Anastasiadis, „Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 1:DUCTROT-M computer program”, publicat in Journal of Constructional Steel Research 69 (2012) pp. 8-19, doi:10.1016/j.jcsr.2011.06.014, ISSN: 0143-974X, Editura Elsevier in Journal of Engineering Mechanics vol.31, no.6, iunie 2014, Fu Bo, Tong Gen-shu “Ductility factors of I-Section and section classification for aseismic design”, pp. 173-181, doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2012.12.1013 – ISI;
 27. Citare articol publicat de Marius Mosoarca, Victor Gioncu, „Structural safety of istorical buildings made of reinforced concrete, from Banat region – Romania”, Journal of Cultural Heritage, Volum: 14, Issue: 3, pp. E29-E34, Supplement: S, DOI: 10.1016/j.culher.2012.11.015, publicata in iunie 2013, WOS: 000327013800006, ISSN: 1296-2074, eISSN: 1778-3674, IDS Number: 252NR in articolul Flavia De Luca, Gerardo M. Verderame, Gaetano Manfredi “Eurocode-based seismic assessment of modern heritage RC structures: The case of the Tower of the Nations in Naples (Italy)” Engineering Structures Volum 74, 1 septembrie 2014, pp.96–110, DOI: 10.1016/j.engstruct.2014.05.015 – ISI.
 28. Citare articol publicat de Mosoarca Marius, “Seismic behaviour of reinforced concrete shear walls with regular and staggered openings after the strong earthquakes between 2009 and 2011, Journal of Engineering Failure Analysis, Editura Elsevier, DOI:10.1016/j.engfailanal.2013.05.014”, in articolul publicat de Carla Todut, Daniel Dan, Valeriu Stoian “Theoretical and experimental study on precast reinforced concrete wall panels subjected to shear force” in Engineering Structures, 80 (2014) 323–338, http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.09.019, Editura Elsevier – revista ISI.
 29. Citare articol publicat de Kampouris, A, Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, Environmental impact assessment and evaluation of road construction works in forest ecosystems, Journal of environmental protection and ecology, Volum: 14 Issue: 2 pp: 753-760, Publicat: 2013, WOS:000321796500041, ISSN: 1311-5065, IDS Number: 183EG, in articolul publicat de Torok, Z. C., Monitoring of Bufo bufo Pre-reproduction migration in areas of the lower Danube region, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 15, Issue 2, pp 478-487, 2014, ISSN: 1311-5065, WOS: 000339362500009 – ISI.
 30. Citare articol publicat de Anthimos Anastasiadis, Mosoarca Marius ”Vulnerability Assessment of R/C Buildings for Earthquake Insurance Purposes”, pp: 126-132, WSEAS, Recent Advances in Risk Management, Assessment and Mitigation, Proceedings of the International Conference RIMA 10 Bucuresti, 20-22 aprilie 2010, ISBN: 978-960-474-182-3; ISSN: 1790-2769 – SCOPUS, in articolul publicat de Hanak T., Korytarova J., Risk zoning in the context of insurance: Comparison of flood, snow load, windstorm and hailstorm, Journal of Applied Engineering Science, Vol 12, Issue 2, pages 137-144, 2014, ISSN: 14514117, DOI: 10.5937/jaes12-6098 – ISI.
 31. Citare articol publicat de Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, Journal of Constructional Steel Research, Editura Elsevier, Volum 68, Issue 1, ianuarie 2012, pp. 176–191, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2011.08.007 in revista Journal of Constructional Steel Research Volum 90, noiembrie 2013, pp. 60–71, de catre: Esra Mete Güneyisi, Mario D’Aniello, Raffaele Landolfo, Kasım Mermerdaş “A novel formulation of the flexural overstrength factor for steel beams” – ISI;
 32. Citare articol publicat de Janos Gergely, Victor Gioncu, Marius Mosoarca, “Behaviour of steel MRFs subjected to near-fault ground motions”, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas”, pp.129-136, Editori: Federico M. Mazzolani, Akira Wada, Stessa 2006, Taylor&Francis Group, London, ISBN: 0-415-40824-5, WOS: 000242847900018 in Thin Walled Structures, Victor Gioncu, Anthimos Anastasiadis, “Plastic coupled instabilities of I- shaped steel beams, volum 81, pages 67-77 – ISI;
 33. Citare articol publicat de Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, Journal of Constructional Steel Research, Editura Elsevier, Volum 68, Issue 1, ianuarie 2012, pp. 176–191, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2011.08.007 in Structural Stability Research, New proposal for classification of steel flexural members based on member ductility, Mehdi Shokouhian, Shi, Y, J., 2014 – SCOPUS;
 34. Citare articol publicat de Anthimos Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncu, “Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams: Part 2: Applications”, Journal of Constructional Steel Research, Editura Elsevier, Volum 68, Issue 1, ianuarie 2012, pp. 176–191, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2011.08.007 in Mohammad Panjehpour, Abang Abdullah Abang Ali and Farah Nora Aznieta, Energy absorption of reinforced concrete deep beams strengthened with CFRP sheet, Steel and Composite Structures, Volume 16, Number 5, May 2014, pp. 481-489DOI: http://dx.doi.org/10.12989/scs.2014.16.5.481 – ISI;
 35. Citare articol publicat de Janos Gergely, Victor Gioncu, Marius Mosoarca, “Behaviour of steel MRFs subjected to near-fault ground motions”, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, pp.129-136, Editori: Federico M. Mazzolani, Akira Wada, Stessa 2006, Taylor&Francis Group, London, ISBN: 0-415-40824-5, WOS: 000242847900018 in revista Thin Wall Structures 2013, de catre: Victor Gioncu, Anthimos Anastasidis ”Plastic coupled instabilities of I-shaped steel beams”, volum 81, pages 67-77 – ISI;
 36. Citare articol publicat de Marius Mosoarca, “Seismic behavior of reinforced concrete shear walls with staggered openings after the strong earthquakes between 2009 and 2011”, Journal of Engineering Failure Analysis, Editura Elsevier, DOI:10.1016/j.engfailanal.2013.05.014 in Todut C., Stoian V., Dan D., “Experimental assessment of frp strengthening strategies for precast rc wall panels”, 12th International Conference on Steel, Space and Composite Structures, Prague; Czech Republic, 28-30 May 2014 – SCOPUS

GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE INTERNATIONALE:

 1. PROHITECH-Work Package 9 Development of Calculation Models, Prohitech –Earthquake Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies, D11- Development of Simplified models for the Global Seismic Analysis of Historical Constructions Capitolul 4.2 , 2008;
 2. CAMUS III INTERNATIONAL BENCHMARK with de international support TMR-ECOEST2 and ICONS Post-FramCoS-4 Workshop “ Seismic loading effect on structural walls” sub auspiciile American Concrete Institut ACI, AFPS, JCI, 2001 LEcole Normale Superioure Cachan, Paris, Franta
 3. PREC 8: Human capital and mobility project – 1994. Participanti: L’ Ecole Normale Superioure de Cachan, Paris, Laboratorio Nacional de Eugenharia Lisabona, Universitatea Tehnica Patras, cu tema: Analysis and design of reinforced concrete buildings according to EUROCODE 2 & 8.
 4. INSYSME – Inovative systems for earthquake resistant masonry enclosures in RC buildings, Grant agreement nr.: 606229, FP7-SME-2013, Seventh Framework programe of the European Union, Coordinator University of Padova, Italia, Prof. Claudio Modena – director Grant.
 5. FPS COST Action FP1101, Assessment, Reinforcement and Monitoring of Timber Structures in the Management Committee Member – COST Participants subject to MC permission and MoU acceptance, director grand pentru Romania, 2014.

GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE NATIONALE:

 1. Contract de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 33501/2002 – Tema 48, Cod CNCSIS 117 “Noi metode in proiectarea elementelor structurale din beton-armat” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Ianuarie 2004;
 2. Contract de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 33550/2003-Tema 30-COD CNCSIS 31 – “Noi metode in proiectarea elementelor structurale din beton-armat.Cercetari experimentale.” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Ianuarie 2004;
 3. Contracte de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 40535/2003 – Tema 4, Cod CNCSIS 489 :“Metode alternative de proiectare a elementelor structurale din beton armat. Cercetari teoretice. Raport final de cercetare” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Martie 2005;
 4. Contract 32940/2004-Tema 4-COD CNCSIS 489– “Raport final de cercetare” Beneficiar-Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Responsabil Martie 2005;
 5. Contract nr. 658/11.06.2001 ANSTI 1A25/2001 – “Verificare de rezistenta, rigiditate si ductilitate a structurilor metalice in zone seismice“ intre Universitatea Politehnica Timisoara, Departamentul de Arhitectura si INCERC Timisoara;
 6. Contract nr. 36/6/1998 – “Optimizarea proiectarii si alcatuirii constructiilor civile si industriale din beton armat si pe structura mixta otel-beton“ Beneficiar: Ministerul Educatiei si Cercetarii, CNCSIS, Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Constructii, Departamentul Constructii Civile Industriale si Agricole;
 7. Contract nr. BC 92/13.09.2011, no.4423, „Expertiza tehnica, proiect de instalatii, consultanta de proiectare pentru Structura istorica si vulnerabilitatea cladirii Palatul Administrativ Ciacova, Piata Cetatii nr.2, Judetul Timis, Romania”, contract intre Universitatea Politehnica Timisoara, si Primaria Orasului Ciacova, Judetul Timis, Romania.

Premii şi distincţii PROFESIONALE

 

 1. Diploma de merit pentru asigurarea calitatii si sigurantei in constructii obtinuta impreuna cu Dl. Acad. Prof. Dr. ing. V. GIONCU si firma de proiectari SC H.I. STRUCT S.R.L. eliberata de Guvernul Romaniei in anul 2004;
 2. CITY BUSINESS CENTRE TIMISOARAPremiul III conferit de Asociatia Inginerilor Proiectanti de Structuri din Romania, AICPS pe anul 2008.

Experienţă acumulată în alte programe naţionale/internaţionale

 

 1. L¢ Ecole Normale Superieure de Paris – Lucrare de Licenţă – Program Tempus 1994;
 2. Cursant “SEISMIC RESISTANT STEEL STRUCTURES: PROGRESS AND CHALLENGE” curs CISM Udine, Italia, 1999;
 3. Lector si asistent cursuri de vara in domeniul restaurărilor cladirilor istorice sub egida UNESCO VENEŢIA, organizate de Facultatea şi Arhitectură Timişoara, Departamentul de Arhitectură: 2001, 2002, 2003, 2004.
 4. Organizator workshop: Patrimoniu„ascuns” II. Evidentierea valorilor de patrimoniu ale sarpantelor istorice – Proiectul cultural este finantat de Administratia Fondului Cultural National;
 5. Organizator Workshop international in colaborare cu Universita degli Studi di Padova din Italia: “Seismic Vulnerability of Historical Centers”, Timisoara, 14-15 Iulie 2014.

Experienţa profesională in domeniul cercetarii, elaborarii de studii si restaurarilor monumentelor istorice si proiecte realizate

Monumente istorice

1. Expertiză şi proiect de executie – Mănăstirea Sf. Gheorghe, Gătaia-monument categoria „A”;

2. Expertiză tehnica Sinagoga din Cetate, Timişoara;

3. Expertiză tehnica şi proiect consolidare clădiri Piaţa Sf. Gheorghe nr.2,3,4;

4. Expertiza tehnica si proiect restaurare restaurant SINAIA, Timisoara;

5.Expertiza tehnica si proiect de consolidare imobil S+P+2E+M str. Mocioni Timisoara;

6. Expertiza tehnica Capela Militara din Piata 700 Timisoara;

7. Expertiza tehnica turnuri apa istorice Timisoara-monumente categoria „A”;

8. Expertiza tehnica amenajare S.C. Egreta SRL Timisoara;

9. Expertiza tehnica si proiect consolidare Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”-Dobresti, jud. Timis-monument categoria „A”;

10. Expertiza tehnica si proiect pentru consolidare, conservare si refunctionalizare sala de spectacol-Sinagoga Fabric, situata pe Str.Kuna, Nr.2, Timisoara, Imobil cuprins la poz.89, cod TM-II-m-B-06126 in Lista Monumente Istorice-2004 a Municipiului Timisoara.

11. Expertiza tehnica si proiect Ecluza – Piata 700 Timisoara.

Lacase de cult – biserici:

 

- Biserica ortodoxă, Covaci, jud. Timiş – 1997;

- Biserica ortodoxă, Moşniţa Nouă, jud. Timiş – 1994;

- Biserica ortodoxă, Dumbrăviţa, jud. Timiş – 2000;

- Biserica ortodoxă, Biled, jud. Timiş – 2002;

- Manastirea Sf. Nicolae Vulcan, jud. Hunedoara – 2005.

- Biserica Ortodoxa Ucraineana Timisoara – 2004;

- Biserica Ortodoxa Timisoara – zona Steaua – 2006;

- Biserica Ortodoxa Stamora Germana, Jud. Timis – 2009;

Sedii administrative:

- Sediu Inspectoratul de Stat in Constructii Timisoara
- Sediu Romtelecom P+3E, Timişoara;
- Sediu Camera Notarilor Publici S+P+1E+M, Timişoara;
- Universitatea Mihai Eminescu S+P+4E, Timişoara;
- Sediu S.C. Elco S.R.L. P+2E ,Timişoara;
- Clădire birouri S.C. Timteh S.R.L. P+1E, Timişoara;
- Clădire birouri S.C. Hidrotim S.A. P+2E, Timişoara;
- Cladire birouri S+P+5E+M CITY BUSINESS CENTER – P-ta 700 Timisoara;

- Cladire birouri 2S+P+5E+M CITY BUSINESS Cluj – Napoca;

Sedii de banci:

 

- Cladire BancPost-proiect infrastructură, Timişoara;

Spatii de productie si birouri:

 

- Clădire birouri P+1 şi hală de producţie – S.C.Ecosysteme SRL, Timişoara;
- Sediu firmă P+1 şi hală de producţie S.C. Cloos S.A., Timişoara;
- Hală S.C. Rosco Textil S.A. P+E, Curtici;
- Hală S.C. Momo România S.A., Ribiţa ;
- Hală şi depozite T.D.G, Curtici;
- Birouri şi hală de producţie Linar, Timişoara;
- Hala producţie încălţăminte Calzaturificio Tore, Lugoj;
- Cladire birouri şi spaţii producţie Logimaetics, Timişoara;
- Hală producţie Tioss Commerce, Dumbrăviţa;
- Hală Complex Autoservice Quark Motors, Arad;
- Hală producţie Astral, Arad;
- Hală producţie Lisa Draexelmayer, Hunedoara;
- Hală producţie conserve S. C. Rant S.A, Ploieşti;
- Hală producţie Baia de Criş, S.C. Mam 2 Ro SRL, Brad;
- Hala producţie S.C.Alpin 57 Lux SRL, Alba Iulia;
- Hala productie Coficab, Arad;
- Hala productie ALCOA, Chisineu Cris;

Reprezentante:

 

- Reprezentanţă Opel, Timişoara;
- Reprezentanţă BMW, Timişoara;
- Reprezentanta Audi Arad;

Complexe comerciale:

 

- Magazin SC Nova-Tim P+2E S.R.L., Timişoara;

- Centru comercial GALERIA 1 Timisoara;

Hoteluri si pensiuni:

 

- Hotel Reghina Blue S+P+4E, Timişoara;
- Hotel Athenee S+P+3E+M, Timişoara;
- Hotel Solaris S+P+1E+M, Timişoara;
- Hotel La Residenta S+P+1E, Timişoara;
- Amenajare Vila Mayumi S+ P+2E, Moneasa;
- Mansardare si extindere S.C. Tomix , Timişoara;

Expertize constructii civile si industriale:

 

- Expertiză Cinema Timiş ;
- Experiză Romtelecom, Lugoj;
- Expertiză clădire Datatim, Timişoara;
- Expertiză şi extindere sediu CFR Marfă ( Cantina ELBA), Timişoara;
- Expertiză hală producţie lemn C.S.T. Fadini Rom, Topolovăţ;
- Expertiză hală producţie lemn Tehnica Schweiz Impex,Voiteg;
- Amenajare Autogară, Timişoara;
- Extindere sediul Inspecţia de Stat în Construcţii –Timiş;

Statii CFR:

 

- Amenajare clădire, Gara Petroşani;

- Amenajare clădire, Gara Curtici;

- Amenajare clădire, Gara Stamora Moraviţa;

 

 

Complexe de locuinte:

 

- Complex de locuinţe înşiruite S. C. Ecosisteme, Timişoara
- Complex 4 case înşiruite Ghiroda, jud. Timiş
- Complex locuinte Alfa, Timişoara
- Complex locuinte S.C COVA-GHERA Timisoara

 

Locuinte:

 

- peste 75 proiecte case cu regim maxim de înălţime S+P+1E+M.

 

MEMBRU IN ASOCIATII PROFESIONALE:

 

- membru in Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri. (A.I.C.P.S.), din 1998;

- membru in Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (A.G.I.R.) din 1996;

- membru în Societatea Bănăţeană de Inginerie Seismică (S.B.I.S.) din anul 2002;

- membru in Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (A.N.E.V.A.R.) din 2004;

- Specialist atestat la Ministerul Culturii, din 2009.

MEMBRU IN COMISII TEHNICE:

 

- Membru in Comisia Tehnica din Mitropolia Banatului, Timisoara din anul 2010;

- Membru in Grupul de suport tehnic al Institutiei Prefectului jud. Timis pentru situatii de urgenta in caz de seism din anul 2010;

- Membru in Comisia Tehnica Primaria Municipiului Timisoara 2006-2012;

 

 

Timisoara Prof. dr. ing. Marius Mosoarca

2015

 

 

 

 

 

 

CV Victor Gioncu

Gioncu Victor

1.Nume
Victor Gioncu – MEMBRU FONDATOR +

2.Data si locul nasterii
19 august 1933 – 30 martie 2013 , Arad, Romania

3.Parinti
Tata Barbu Gioncu technician cadastru
Mama Maria Gioncu educatoare

4.Situatia familiala
Sotia Angela Gioncu tehnician, pensionara
Fiica Dana Petcu informaticiana, profesor la Universitatea de Vest Timisoara
Nepoata Paula Petcu informaticiana, Copenhaga

5.Educatia
1940-1944, scoala primara « Iosif Vulcan » Arad
1944-1952, liceul “Moise Nicoara” Arad
1952-1957, Institutul Politehnic Timisoara, Facultatea de Constructii, Sectia Constructii Civile, Industriale si Agricole

6. Titluri stiintifice
1971, Doctor inginer, doctorat sub conducerea prof. Constantin Avram in specialitatea Beton Armat, cu titlul “ Comportarea si calculul cupolelor din beton armat rezemate pe arce cu tiranti “
2004, Profesor onorific al Universitatii Tehnice Budapesta
2011, Doctor Honoris Causa, Universitatea Tehnica Cluj- Napoca

7. Pozitii profesionale
1957-1958, Sef santier Arad, TRCLT
1958-1964, Proiectant principal, DSAPC Arad
1964-1971, Cercetator principal, INCERC Timisoara
1964-1971, Asistent prin cumul, Facultatea de Constructii, Catedra Beton Armat
1971-1985, Conferentiar Facultatea de Constructii, Sectia Arhitectura
1985-1994, Director Institutul de Cercetari INCERC Timisoara
1990-1994, Profesor prin cumul, Sectia de Arhitectura
1994-2003, Profesor titular, Departamentul de Arhitectura
1994-1997, Inginer consultant, Proiect Arad
1997-… Director birou de proiectare H.I.STRUCT (High Innovative Structures) Timisoara
2003-… Profesor consultant, Facultatea de Arhitectura

8. Experienta in invatamant
i. Facultatea de Arhitectura
- Teoria si proiectarea structurilor (cursuri, seminarii si atelier de proiectare)
- Estetica structurilor (cursuri si seminarii)
- Arhitectura antiseismica (cursuri si seminarii)
Cursuri Master
- Tehnologii noi pentru restaurarea cladirilor istorice

ii. Facultatea de Constructii
- Proiectarea structurilor din beton armat (proiectare)
- Placi curbe subtiri (cursuri si seminarii)
- Teoria elasticitatii (cursuri si seminarii)
- Rezistenta materialelor (cursuri si seminarii) Cursuri Master
- Cladiri cu deschideri mari (cursuri)
- Cladiri inalte (cursuri)
- Calculul seismic al structurilor (cursuri)

9. Experienta in cercetare
Peste 300 lucrari si carti publicate in domeniile:
i. Structuri spatiale
ii. Bare cu pereti subtiri
iii. Stabilitatea structurala
iv. Calculul seismic al structurilor metalice
v. Arhitectura si inginerie
vi. Consolidarea si reconversia cladirilor si monumentelor istorice

10. Experienta in proiectare
Peste 100 constructii proiectate si executate in domeniile :
i. Cladiri rezidentiale
ii. Blocuri de apartamente
iii. Biserici
iv. Cladiri invatamant
v. Cladiri birouri
vi. Hoteluri, pensiuni,
vii. Piete
viii. Sali de sport
ix. Statii benzina
x. Show-room-uri
xi. Cladiri de vama,
xii. Sere
xiii. Cladiri industriale
xiv. Consolidari si reconversii cladiri civile si industriale

11. Mentiuni in volume de personalitati
i. Who in the World – SUA
ii. Who’s Who in Science and Engineering –SUA
iii. Who’s Who in Romania, Bucuresti, Pegasus Press, 2002
iv. Personalitati Romane si Faptele Lor ( ed. C.T. Dartu), Iasi, 2001
v. Repere ale Ingineriei Romanesti (ed. M.Mihaita si altii), Editura AGIR, 2000
vi. Personalitati Romanesti in Constructii (ed. H. Popescu) Editura HP, 2008

12. Publicatii si articole dedicate
i. Profile of a Civil Engineer : Victor Gioncu at Seventy (ed. M.Mosoarca) Editura Orizonturi Universitare, 2004, Timisoara
ii. Volum omagial dedicat aniversarii a 70 ani a prof. V.Gioncu « Recent Advances and New Trends in Structural Design » (ed. D.Dubina, D.Grecea), Editura Orizonturi Universitare, 2004, Simposion cu participare internationala
iii. H. Popescu « Peronalitati Romanesti in Constructii : Victor Gioncu » Revista Constructii, 2012, anul VIII, nr. 78, 46-48

ACTIVITATE PROFESIONALA

Premii nationale si internationale
Premii pentru lucrari stiintifice :
-1978, Premiul « Traian Vuia » al Academiei Romane pentru cartea Gioncu V. & Ivan M. « Instabilitatea structurilor din placi curbe subtiri «
-2006, Premiul AGIR pentru cartea Gioncu V.« Instabilitati si catastrofe in ingineria structurala »
-2012, Premiul AGIR Bucuresti pentru cartea Gioncu V. & Mazzolani F.M « Earthquake Engineering for Structural Design »
-2012, Premiul I AGIR Filiala Timisoara la concursul « Cartea Tehnica 2012 » pentru cartea Gioncu V. & Mazzolani F.M « Earthquake Engineering for Structural Design »

Premii pentru lucrari de proiectare
-1997, Premiul ECCS (Conventia Europeana pentru Structuri Metalice pentru structura Pietei Badea Cartan Timisoara, constructie pe membrane tensionate
-2002, Premiul Centrului de Cercetari Structuri Spatiale, Guildford, Anglia, pentru intreaga activitate din domeniul proiectarii structurilor spatiale
-2003, Premiul Conventiei Europene pentru Structuri Metalice, pentru cladirea Bank Post Timisoara (Expert verificator)
-2004, Diploma de merit pentru asigurarea calitatii si siguranei in constructii
-2008, Premiul AICPS pentru structura cladirii City Business Centre Timisoara

2. Membru al asociatiilor Academice

Membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, ASTR
2001-2003 Membru corespondent
2004- Membru titular

Membru al New York Academy of Science 1987- 1990

3. Membru al asociatilor profesionale

(a) Asociatii nationale
i.Asociatia inginerilor constructori proiectanti de structuri,AICPS, membru fondator si membru al Comitetului national
ii.Asociatia generala a inginerilor din Romania, AGIR
iii. Societatea banateana de inginerie seismica, SBIR,presedinte
iv. Asociatia producatorilor romani de structuri metalice, APCMR, membru fondator

(b) Asociatii internationale
i. Structural Stability Research Council, SSRC, SUA
ii. European Convention for Constructional Steelwork, ECCS, membru correspondent al Working Group “Seismic Design”
iii. International Association for Shell and Space Structures, 2002-2010 Co-Chairman of Commision 8.1 “Steel Space Structures”

4. Activitate de verificator, expert si specialist
i.Verificator MLPAT pentru structuri din beton armat si metalice
ii. Expert MLPAT
iii. Specialist al Ministerului Culturii, Cultelor siPatrimoniului National pentru cladiri Monumente istorice
iv. Expert UNESCO (1992-1997)

5. Membru al comitetelor de organizare al conferintelor internationale
-1982, 1985,1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, International Romanian Conferences in Metal Structures
-1984, 1993, 2002, Space Structures, Guilford, England
-1986, 1990, 1995, Stability of Steel Structures, Budapest Conferences
-1991, 2005, 2006. 2007, 2010 IASS Conference, Copenhaga, Bucuresti, Beijing, Venetia, Shanghai
-1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 Coupled Instabilities in Metal Structures, Timisoara, Liege, Lisabona, Roma, Sydney, Glasgow
-1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Timisoara, Kyoto, Montreal, Napoli, Yokohama, Philadelphia, Chile
-1995, Conference on Metal Structures, Krakow
-1999, 2002, Stability and ductility of Steel Structures, Timisoara, Budapest
-2004, 2005, 2006, 2007, New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava
- 2009, PROHITEH 09 Roma

6. General reporter sau Invited lecture la conferinte internationale
- 1982, 3rd International Conference on Stability, Timisoara: New conceptions, trends and perspectives in the theory of post-critical behaviour of structures
-1986, Stability of Steel Structures, Tihany Conference: Stability of trusses, General report
-1990, Stability of Steel Structures, Budapest Conference: Buckling of built-up members. General report
-1992, Coupled Instabilities in Metal structures: General theory of coupled instability. General report
-1993, Space Structures, Guildford: Buckling of reticulated shells. General report
-1994, Behaviour of Steel structures in Seismic Areas, Timisoara: Development and design of seismic-resistant steel structures in Romania
-1995, Stability of Steel Structures, Budapest: Buckling of shells. General report.
-1996, Coupled Instabilities in Metal Structures, Liege:Coupled instability under dynamic loading. General report
-1997, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Kyoto: Ductility demands. General report
-1999, Stability and Ductility of Steel Structures, Timisoara: Framed structures. Ductility and seismic response. General report
-2000, Coupled Instability in Metal Structures, Lisbon: Dynamic coupled instabilities. General report
-2002, Stability and Ductility of Steel Structures, Budapest: Ductility of steel structures. General report
-2002, Grecia, Patras, Conference on Steel Structures: Recent development in ductility design of steel structures
-2004, Coupled Instabilities in Metal Structures, Rome: An engineering approach to stability design.
-2005.Theory, Technique, Valuation, Maintenance, IASS Conference:Instability problems of shells. General report
-2006, Advances in Steel Constructions, Ischia: Advances in seismic codification for steel structures. General report
-2006, New Olympics, New Shell and Spatial Structures, IASS Conference, Beijing: Progressive collapse in space structures
-2007, COST C26, Timisoara: Progressive collapse and explosions Influence of earthquake type on seismic design
-2007, Structural Architecture. Towards the Future Looking to the Past. IASS Conference: Local and global instabilities in space structures. General Report
-2010, WSAS RIMA 10 Conference, Bucuresti Seismic risk and urban planning,

7. Cursuri ca professor invitat al unor universitati din tara sau strainatate
-1983, Anglia, Master courses la Guildford Univerity: Instability behaviour of triangulated vaults
-1990, Brazilia, Master courses la COPPE Rio de Janeiro University: Structural stability: phenomenon, theory and practice
-1993, Ungaria, International Advances School, Budapest: Analysis of steel thin-walled structures
-1994, Romania, BEST summer courses: Large-span structures: imagination versus reality. Architect-engineer cooperation
-2001, 2002, 2003, Romania, Timisoara UNESCO summer school on restauration: – New methodologies of intervention and protection
- Steel in restoration and consolidation
- Solutions for designing and execution of historical building restoration

8. Conferinte invitate la universitati din strainatate
-1985, Italia, Roma, Napoli, Cosenza: Theory of stability today
-1989, Italia, Roma, Napoli, Cosenza, Milano Coupled instabilities in thin-walled members
-1990, Brazilia, Rio de Janeiro, Catholic University Instability of reticulated shells
-1991, Italia, Florenta, Roma, Napoli, Salerno: Instability of reticulated shells
-1992, Germania, Hamburg, Coupled instabilities in metal structures
-1992, Germania, MERO Wuerzburg: Buckling of reticulated shells
-1993, Belgia, Liege : Buckling of reticulated structures
-1995, Italia, Roma, Napoli, Salerno, Lecce Local and global ductility interaction in seismic design
-1995, Slovacia, Bratislava: Coupled instabilities in reticulated shells
-1997, Italia, Napoli, Salerno, Lecce: Design of seismic resistant structures: Progress and challenge
-1997, Italia, Roma: Dynamic coupled instabilities
-1997, Germania, Berlin, Hamburg: Dynamic coupled instabilities
-1998, Ungaria, Budapesta Ductility of steel structures
-2001, Columbia, Cartagena: New trends in seismic design of steel structures. Some innovative steel structures
-2002, Portugalia, COST seminar Lisabona: Recent development in ductility design
-2002, Italia, Roma, Napoli: DUCTROT computer program
-2002, Romania, Cost seminar, Timisoara – Main features of exceptional earthquakes
-2003, Franta, Rennes: Modeles plastiques du voilement local
-2004, Ungaria, Budapesta : To be or not to be ductile, that is the question
-2005, Austria, Innsbruck, COST meeting: Advances in engineering seismology
-2006, Japonia, Tokyo: Factors influencing the solution to preserve historical buildings: European experience
-2007, Italia, Napoli: New structures for 2008 Beijing Olympic Games
-2007, Italia, Catania: Ductility of steel structures

9. Initiator si organizator (impreuna cu D.Dubina) a unor cicluri de conferinte internationale
- Coupled Instabilities in Metal Structures, CIMS – 1992, Timisoara, urmata de 1996, Liege, 2000 Lisabona, 2004 Roma, 2008 Sydney, 2012 Glasgow
-Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas STESSA 1994, Timisoara, urmata de 1997 Kyoto, 2000 Montreal, 2003 Napoli, 2006 Yokohama, 2009 Philadelphia, 2012 Chile

10. Organizator de cursuri speciale internationale la CISM Udine, Italia
-1999, Seismic Resistant Steel Structures Organizate impreuna cu prof, F. M. Mazzolani(Napoli)
-2003, Phenomenological and Mathematical Modelling in Structural Instability Organizate impreuna cu prof. M. Pignataro(Roma)

BILANTUL ACTIVITATII PROFESIONALE

Premii nationale si internationale
- pentru lucrari publicate – 4
- pentru constructii proiectate – 5

Membru al asociatiilor profesionale
- academice – 2
- nationale – 4
- internationale – 3

Membru al comitetelor de organizare conferinte internationale – 42

General reporter sau Invited lecture – 20

Cursuri ca professor invitat la Universitati din strainatate – 7

Conferinte invitate la Universitati din strainatate – 23

Initiator a unor cicluri de conferinte internationale – 2

Organizator de cursuri universitare CISM Udine – 2